Bộ đề soát sổ 1 máu chương 1 Đại số lớp 7 là đề khám nghiệm 45 phút, nhằm mục tiêu khảo sát, tiến công giá unique học sinh sau khi học không còn chương 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết

Tài liệu bao gồm 11 đề kiểm tra gồm đáp án đã giúp chúng ta học sinh ôn tập kiến thức thật giỏi để chuẩn bị cho bài bác thi thân học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, thông qua đó giúp quý thầy cô đánh giá được khả năng làm bài của học viên để ra đề thi phù hợp. Sau đây là nội dung đưa ra tiết, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và sở hữu tài liệu tại đây.


cấp cho độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1

Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ

Biết cộng hai số hữu tỉ cùng mẫu

Hiểu cách tiến hành cộng, trừ, nhân nhì số hữu tỉ

Vận dụng đặc điểm của phép nhân để tính nhanh thực hiện các phép lũy thừa.

Vận dụng thành thạo những phép toán để tìm x,y,z

Số câu: 6

Số điểm: 4,75

Tỉ lệ 42%

Số câu: 1

(Câu 1a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu 1b)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

(Câu 4b,5a,b)

Số điểm: 2,25

Số câu: 1

(Câu 8)

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm:4,75

Tỉ lệ 47,5%

Chủ đề 2

Tỉ lệ thức

Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bởi nhau

Vận dụng thành thạo đặc thù dãy tỉ số cân nhau để tìm những số.

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ 21,1%

Số câu: 1

(Câu 6)

Số điểm: 1

Số câu: 1

(Câu 7)

Số điểm: 1,5

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %

Chủ đề 3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, có tác dụng tròn số

Cộng, trừ được số thập phân, hiểu cách làm tròn số

Vận dụng tính chất của phép nhân để tính nhanh thực hiện các phép lũy thừa.

Xem thêm: Ad Là Gì Trong Game (P1) - Ý Nghĩa Từ Ad Trong Các Lĩnh Vực

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 21,1 %

Số câu: 2

(Câu 3a,b)

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

(Câu 4a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

tỉ trọng 17,5 %

Chủ đề 4

Tập đúng theo số thực R

Biết tính căn bậc nhị của một trong những hữu tỉ

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ trọng 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Số điểm: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ lệ thành phần 10%

Tổng số câu :13

Tổng số: 10đ

Tỉ lệ :100%

Số câu:3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Số điểm: 6,5

Tỉ lệ: 65%

Số câu: 13

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


Đề soát sổ 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

*

*

Câu 2 (1đ): Tính:

*

*

Câu 3 (1đ): thực hiện phép tính rồi có tác dụng tròn kết quả đến chữ số thập phân sản phẩm hai:

a) 8,452+12,322

b) 7,128-4,183

Câu 4 (1,5 đ) Tính nhanh:

a) (4,25.20) .5

b)

*

Câu 5 (1,5 đ}): Tìm giá chỉ tri của biểu thức sau:

a)

*

b)

*

Câu 6 (1,0 đ): Tìm nhị số x với y, biết:

*

Câu 7(1,5đ): Số bị của cha bạn Minh, Hùng, Khang lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Tính số bi của từng bạn, biết toàn bô bi của tía bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ}): search x, y, z biết:

*

Đáp án đề đánh giá 1 tiết Đại số lớp 7 chương 1

Câu 1 Tính:

a)

*

*


Câu 2 (1đ): Tính:

a)

*

b)

*

Câu 3 (1đ): tiến hành phép tính rồi có tác dụng tròn kết quả đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai: