... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) quý hiếm sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ trường đoản cú luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) đến 0 0 35 ; 55α = β = . Xác định nào sau đấy là sai ? A. Sin sinα = β . B. Sin cosα = β . C. Tg cotgα = β . D. Cos =sinα...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1 hình học


*

... Tuần 33 máu 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về loài kiến thức: - HS nắm vững những yếu tố cạnh, góc của một tam giác. - tình dục giữa mặt đường vuông góc – mặt đường xuyên – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) những câu sau đúng giỏi sai? Em hãy khắc ghi X vào ô trống câu trả l i nhưng mà em chọn. Câu Đúng sai 1) trong ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) những câu sau đúng giỏi sai? Em hãy lưu lại X vào ô trống câu trả l i mà lại em chọn. Câu không nên Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường thcs Nam yên MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của thầy giáo ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i tương ứng v i những đáp án đúng của những câu h i ... Góc nhọn vào tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này ý muốn leo lên ngọn tháp để bắt sống con chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên từng nào mét so v i mặt đất? ( lưu lại ... Sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Xem hình 1 và cho biết thêm công thức nào sau đây là sai? a. A 2 = b 2 + c 2 b. H 2 = b.c c. A.h = b.c d. B 2 = a.b’ 2). Coi hình 1, biện pháp ghi tỉ số lượng giác nào...
*

... Họ với tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào vị trí thiếu để sở hữu khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ từ luận : 1/ đến ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ mặt đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ đến ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... Tháng năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B để được phương pháp đúng. A B Trả l i 1. Diện tích s mặt hình cầu. A. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. B. ... Diện tích toàn phần hình nón. C. Rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình mong f. Hr 2 ∏ 6 – II) Phần trường đoản cú luận: ( 7 i m) ... Mang lại ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o cù tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ cùng tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề xác nhận Môn: Hình học lớp 6 Đề tiên phong hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) lựa chọn đáp án cân xứng r i ghi kết quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng có đặc i m ... A. Lặng = IN. B. Lặng + IN = MN. C. Lặng = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Nhị tia chung gốc, nằm cùng phía bên trên một con đường thẳng là: A. Nhị tia trùng nhau. B. Nhị tia đ i nhau. C. Nhị tia phân biệt. ... Những đặc i m sau ? A. Gi i hạn tại một đầu. B. Kéo d i m i về một phía. C. Gi i hạn ở nhị đầu. D. Kéo d i m i về nhị phía. Câu 2. Trong những cách viết sau phương pháp viết nào sử dụng sai những kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề số 1 Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) lựa chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là nhì tiếp con đường của ... AC; E ∈ AB). A.Chứng minh ADHE, BCDE là các tứ giác n i tiếp. B.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là tâm đường tròn ngo i tiếp tứ giác BCDE. Biết góc ngân hàng á châu acb bằng 60 ... đo nhì cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) cho tam giác ABC n i tiếp (O), các đường cao BD và CE cắt nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ cùng tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Chứng tỏ rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết cha = 3 cm; góc acb ... Ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính nửa đường kính R của con đường tròn kia ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ cùng tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP giảm đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết cha = 3 cm; góc acb ... Ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ mặt đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn kia ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...

Xem thêm: Ik Có Nghĩa Là Gì Trên Facebook Mới Nhất 2022, Ý Nghĩa Của Từ Ik


... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, đến x = góc ABD. Tính quý hiếm x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, giảm tia Bz t i C. A. Minh chứng OA // BC và AC // OBb. đối chiếu góc ngân hàng á châu và góc OAB, góc AOB cùng góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết giả thiết - tóm lại ( 0.5 i m ) GTKLB i làm : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) mang lại hình bên, xOz với zOy là nhì góc kề bù, tia Om cùng On thứu tự là phân giác của hao góc xOz và zOy. Minh chứng Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
từ khóa: de kiem tra hinh hoc 8 chuong i co ma trande kiem tra tin hoc 9 lan 1 co dap anđề soát sổ hình học tập 9 chương 1kiểm tra hình học tập 9 chương 1đề chất vấn hình học tập 9 chương 3ma trận đề kiểm tra hình học 9 chương 3đề đánh giá hình học tập 9 chương iiikiểm tra hình học 8 chương iđề khám nghiệm hình học tập 8 chương ima trận đề bình chọn hình học tập 9 chương 1đề chất vấn hình học 9 chương 2đề đánh giá hình học tập 9 chương iiđề khám nghiệm hình học 10 chương 1 cơ bảnkiem tra dai so 11 chuong 1 teo dap anbai tap hinh hoc 10 chuong 1 co dap anNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định và thắt chặt theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý vận động học tập của học sinh theo hướng phát triển tài năng học tập hợp tác ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, thức giấc quảng ninhTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm mua có đặc điểm chiếm giành theo điều khoản Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tốt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và buổi giao lưu của Phòng bốn pháp từ trong thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự vn từ trong thực tế xét xử của những Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở hễ vậtchuong 1 tong quan lại quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội vạ trong pháp luật hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động thiếu nữ theo điều khoản lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới thống trị tài bao gồm trong chuyển động khoa học xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8