... + 2 011 )  ".sin (sin x + 2 011 )   = (sin x + 2 011 )  ".cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 )   = = ( 6,0 ) x + 2 011 ".cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin ... + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 3x = cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 Câu 2: y = x ( x + 1) ⇒ y = x3 + x2 0,5 ⇒ y " = 3x + x BPT ... 1: a) y " = 7x − 35x + 15 x b) y = − 2x + x2 ⇒ y′ = x2 − −2 x − x + ( x − 1) 2 c) y = + tan x ′ = + tung x ⇒y + tung x d) y = sin (sin x + 2 011 ) = sin(sin x + 2 011 )    ⇒ y" = sin(sin x + 2 011 )...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 11 chương đạo hàm trắc nghiệm


*

... –f(0) = ∆x ∆x + ∆x ∆y = ∆x ∆x ( ∆x + 1) • khi ∆ x → 0+ ( ∆ x > 0) Ta có: lim+ ∆x →0 bài 1. y’ = 4x3-3x2 – 8x+ - (x + 1) (x − 1) 3 (1 + sin x)3 sin 2x x2 1 y’ = 1 1   2x cos  x + ÷ + tung  x + ...  ∆x ∆y = ∆lim+ = ∆lim+ =1 x →0 ∆x ( ∆x + 1) x →0 ( ∆x + 1) ∆x bài = tan x + rã x cos x 1 g’(x) = tan2x +1 cos x cos x f’(x) = tan3x = tan2x. (1+ tan2x.)- (1+ tan2x.) +1= tan4x  π ∀ x ∈  0; ... Đáp án bài 1  Tập xác minh D =  x : x ≥  2  • với ∆ x số gia x0 = mang lại 5+ ∆ x ∈ ∆ • ∆ y = 2(5 + ∆x) − - 10 − ∆y ∆y + 2∆x − lim • Ta có: = khi đó: y’(5)=...
*

*

... – 7x + đoạn <0 ; 2> l : A -1 4) Hàm số y = A R B 2x  x 1 C D đồng thay đổi : B ( ; + ) 5) quý giá m nhằm hàm s : y = C (- ; 1) x3 D R 1 - (m + 1) x2 + 4x + đồng biến hóa R l : A -3  m  B -3 : y = A B 4x  2x C D -2 : D 7) Hàm số y = -x3 + 3x2 – 3x + nghịch trở thành trên: A R B (- ; 1) , (1; +) C (- ; 1) D (1; +) 8) trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến ... ;1) , (1; + ): 3 A y = x2 – 3x + C y = B y = x3 - x2 x 1 D y = x + 2x + x2  x 1 x 1 9) Phương trình tiệm cận đồ dùng thị hàm s : y = x2 x 1 A y = x = B y = x = -2 C y = -2 x = l : D y = x = 10 )...
*

*

... Lớp 11 b chúng ta tên: Điểm bởi số bài xích kiểm tra : Đại Số 11 -Chương V:ĐẠO HÀM thời gian 15 phút Ngày kiểm tra: 4/4/2 011 Ngày trả nhận xét giáo viên bằng chử ĐỀ Câu 1( 8đ): Tính đạo hàm hàm số ... Lớp 11 b họ tên: Điểm bởi số bài xích kiểm tra : Đại Số 11 -Chương III thời gian 15 phút Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả thừa nhận xét giáo viên bởi chử ĐỀ u + u = 15 Câu 1( 6 điểm): Cho cấp số ... Trinh Lớp 11 b bọn họ tên: Điểm bằng số bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương III thời gian 15 phút Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả thừa nhận xét giáo viên bởi chử ĐỀ Câu 1( 6 điểm): cho dãy số ( u...
... KIỂM TRA TIẾT MÔN: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH Thời gian: 45 phút ĐỀ 002 Câu1: (5 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau: − 3x a) y = b) y = (3 x + 5) x + 4x + 3π c) y = cos (4 x + ) d) y = sin x − sin x Câu 2 :(2 ... Giải bất phương trình: y "≥ Câu 3: (3 điểm) đến hàm số y = x − x − x + gồm đồ thị (C) a) Viết phương trình tiếp (d) thứ thị (C) điểm có hoành độ b) Tiếp tuyến (d) cắt Ox A, Oy B Tính diện tích tam...
... Viết số 2 16 thành lập phương số tự nhiên và thoải mái : A/ B/ C/ 72 D/ 72 20 4/ Viết kết phép tính 17 : 17 dạng lũy quá : A/ B/ 17 25 C/ 17 D/ 17 15 5/ Số sau ko số phương : A/ + C/ + 12 B/ > D/ 2 + 6/ Số ... Vào nơi trống :  ƯC ( 2; 6; ) D/ 12  ƯC ( 4; 6; ) C/ không nên a b ƯCLN ( a ; b) BCNN ( a ; b) 48 12 B – TỰ LUẬN : (6 ) Câu : Thực phép tính ( đ) <5 đôi mươi 06 + 68 : 17 – ( 15 0 – > 24 ……………………………………………………………………………………………………………………… ... Tuần 14 mon 12 năm Lần bình thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC thời gian 45 phút (không kể thời hạn phát đề ) Điểm Lời phê thầy giáo A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1/ Đánh vết “x” vào ô tương thích (1, 5 đ)...
... Lần5 Tuần Kiểm tra tầm thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM : 1/ Phương trình 2x + 5x – m - = A/ tất cả nghiệm phân minh C/ tất cả nghiệm kép 2/ Phương trình 9x + 11 x + = ... …………………………………… ……………………………………………………… …………………………………… Lần2 Tuần 10 Kiểm tra thông thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của cô giáo I/ TRẮC NGHIỆM : (4Đ) 1/ đến ABC vuông B , con đường cao bh Đánh dấu “x” vào ... …………………………………… Lần1 Tuần Kiểm tra bình thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Năm học : 2007 - 2008 Điểm Lời Phê Của giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM : ( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : 1) x + gồm nghĩa...
... Im BI KIM TRA Môn: TOáN i số) Ngy kim tra: Th i gian: 45 phút Ngy tr bi: Li phờ ca giỏo viờn s 2: I Trc nghim (3 im) Trả l i câu h i bí quyết khoanh tròn vào chữ đứng trớc kết đúng: Câu1: ... Y2 - Câu 8: mang đến biu thc: B = A = (2x + 1) 2 + (3x - 1) 2 - 2(3x - 1) (2x + 1) a) Rỳt gn biu thc b)Tớnh giỏ tr ca biu thc ti x = 10 00 Câu : Lm tớnh chia: ( 6x3 7x2 - x + 2) : (2x + 1) Câu10: tra cứu ... 2x + Câu5: Kết phép tính 10 052 - 10 042 là: A B 10 04 C 10 05 D 2009 Câu 6: Phép trở nên đ i (x - 2) : A x3 - B x3 - 6x + 6x2- C x3 - 6x2 + 6x - D x3 - 6x2 + 12 x - II.T lun (7 im) Câu7: Phõn tớch a thc...
... Giải toán cấp tốc 20 học sinh lớp 7A đợc đến bảng sau: Điểm 10 9 10 Hãy cho thấy thêm : * Số quý giá khác dấu hiệu ? * Tần số học sinh có điểm bao nhiêu? Câu 2: Số cân nặng 20 bạn (tính tròn cho kg) lớp ... Nặng đôi mươi bạn (tính tròn mang đến kg) lớp đợc ghi lại nh sau: 32 36 30 32 36 28 30 31 28 32 32 30 32 31 45 28 31 31 32 31 a) dấu hiệu ? b) Lập bảng tần số thừa nhận xét ? c) Tính số trung bình cùng tìm mốt...
... 26. 32 + 26. 68 - 16 0 = 26. (32 + 68 ) – 16 0 = 26 .10 0 – 16 0 =2440 5.32 – 32: 24 = 5.9 – 32 : 16 = 45 – = 43 a b 65 + (12 1 – x ) = 71 1 21 – x = 71 65 12 1 – x = x = 12 1 – x = 11 5 (26x + 56) : 32 = 12 ... 12 (26x + 56) : = 12 26x + 56 = 12 .9 26x + 56 = 10 8 26x = 10 8 – 56 0; 1; 2; 3; 4 = A 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 x=2 tự đến có số, bao gồm chữ số từ bỏ 10 mang đến 99 có (99 – 10 ) : + = 90 số bao gồm 2.90 = 18 0 (chữ số) ... TRINH KIỂM TRA 1TIẾT NĂM HỌC 2 013 -2 014 MÔN TOÁN LỚP 6: SỐ HỌC thời gian làm : 45 phút Đề : CÂU 1: (2điểm) a )Số thành phần gì? hòa hợp số gì? b) trong sau số số nguyên tố, số đúng theo số 19 ; 34; 66 ; 67 ; 68 ...

Xem thêm: 1% Và 99% Tài Năng Và Mồ Hôi Nước Mắt By John C, 1% Và 99% Tài Năng Và Mồ Hôi Nước Mắt


... 3,5 1, 0 5,5 đ 3,5 % 10 % 55 % Thực phép phân tách đa thức thay đổi xếp 1( b4) 1, 5 15 % 1 1,0 0,5 10 % 5% 50 % 3,0 đ 30 % 12 1, 0 10 đ 10 % 10 0 % TRƯỜNG trung học cơ sở THƯỢNG NÔNG chúng ta tên : KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG ... để nhân hai đẳng thức đa thức 1( c1) Số câu 0,5 Số điểm 5% tỉ trọng % so sánh nhiều thức thành nhân tử Số câu Số điểm tỉ trọng % phân chia đa thức Số câu Số điểm tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm tỉ lệ % Thông ... CHƯƠNG ĐẠI SỐ I MỤC TIÊU a) loài kiến thức : - học sinh nắm nhân, phân chia 1-1 thức cho đơn thức ; nhiều thức đến đa thức - Bảy đẳng thức xứng đáng nhớ, phân chia nhiều thức phát triển thành xếp - phân tích nhiều thức thành nhân tử...
trường đoản cú khóa: chất vấn 1 máu toán chương 2 lớp 6đề khám nghiệm 1 tiết toán chương 1 lớp 12đề đánh giá 1 tiết toán chương tích phânđề soát sổ 1 máu toán chương 3 lớp 12đề soát sổ 1 tiết toán chương 2 lớp 12đề bình chọn 1 tiết toán chương 1 lớp 11đề kiểm tra 1 máu toán chương 2 lớp 9đề bình chọn 1 ngày tiết toán 11 chương đạo hàmkiểm tra 1 máu toán hình 11 chương 3kiểm tra 1 ngày tiết toán 11 chương 3đề soát sổ 1 ngày tiết toán 9 chương 1 đại sốđề kiểm tra 1 ngày tiết toán 8 chương 1 đại sốbài kiểm tra 1 ngày tiết toán 8 chương 1đề kiểm soát 1 tiết toán hình lớp 11 chương 1đề đánh giá 1 ngày tiết toán 7 chương 1 đại sốNghiên cứu vãn sự chuyển đổi một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng phân bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi tiết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vãn vật liệu biến hóa (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử làm việc vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namđề thi test THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 gồm lời giảiGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm tải có đặc điểm chiếm đoạt theo quy định Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và vận dụng trong đảm bảo mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu giúp về mô hình thống kê học tập sâu và áp dụng trong thừa nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu vớt tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu kĩ năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và sản xuất mô hình vươn lên là tần (inverter) mang lại máy điều hòa không khíTổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi tội lỗi trong luật pháp hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtChiến lược marketing tại bank Agribank đưa ra nhánh sài thành từ 2013-2015
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8