chủ thể từ vựng giờ Anh về thi cử có nhiều từ vựng liên quan, chúng ta cũng có thể tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên để nâng cao vốn từ bỏ vựng của bản thân nhé. Ai đang xem: đề thi giờ đồng hồ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho bạn ít nhiều mệt mỏi và mệt mỏi phải ko nào. Nhưng đây cũng là chủ đề không còn xa lạ mà chúng ta thường chạm chán trong cuộc sống hàng ngày. Từ chủ đề này chúng ta cũng có thể học được nhiều từ bắt đầu tiếng Anh đó. Cùng khám phá từ vựng giờ Anh nhà đề thi cử nhé.

Bạn vẫn xem: Đề bài tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Đề bài

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến chủ thể thi cử, học tập

1. Tự vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have lớn revise for my French test tomorrow. (Tôi đề xuất ôn bài bác cho bài xích kiểm tra giờ Pháp ngày mai.)

- swot up = revise = (cách điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy kiên cố là mình đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức cho kì khám nghiệm vào tuần tới.)

- cram = (cách điện thoại tư vấn thông tục) nhồi nhét con kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish kiểm tra on next Monday. (John học tập dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào trang bị Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học thuộc lòng


*

Bạn hy vọng nói "đạt tác dụng cao vào thi cử" bằng tiếng Anh thì nói như thế nào?

2. Trường đoản cú vựng giờ Anh trong khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = con quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tìm phương pháp để gian lận trong những kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt hiệu quả tốt vào kì thi tuyển sinh đại học.)

- get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ mình thi không tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa giảng dạy sĩ quan lại thật sự vất vả tuy nhiên anh ấy đang đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ hoàn toản đậu

Ex: I just managed khổng lồ scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ trọn vẹn điểm để đậu thôi. Bài xích thi thiệt sự cực nhọc quá.)

3. Những từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: tốt nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- kiểm tra taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, người thi

- examiner /ig´zæminə/: người chấm thi
Xem thêm: Chuồn Chuồn Kim Ăn Gì ? Hướng Dẫn Cách Nuôi Chuồn Chuồn Đơn Giản Nhất

*

Chủ đề thi tuyển trong giờ Anh có không ít từ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- demo /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : hèn (xếp nhiều loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi xuất sắc nghiệp

- vì your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/làm vật dụng án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài bác kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài bác kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn dẫn đầu lớp

- plodder: siêng năng bù thông minh

Bạn tất cả thể tham khảo thêm nhiều chủ thể từ vựng tiếng Anh trên trang x-lair.com để bổ sung thêm vốn từ vựng của bản thân nhé.