– Đồng đẳng là hiện tượng các chất cơ học có cấu trúc và đặc điểm hóa học tựa như nhau nhưng mà thành phần phân tử không giống nhau một hay các nhóm CH2.

Bạn đang xem: Dãy đồng đẳng là gì

– những chất thuộc thuộc dãy đồng đẳng đúng theo thành một dãy đồng đẳng bao gồm công thức chung.

2. Đồng phân

– Đồng phân là những chất hữu cơ tất cả cùng cách làm phân tử nhưng kết cấu khác nhau nên đặc điểm hóa học khác nhau.

– Cần chú ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

– Hợp hóa học hữu cơ là những hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối bột cacbonat, muối xianua.

*

– Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp hóa học hữu cơ.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP CHẤT HỨU CƠ

– Hợp chất hữu cơ độc nhất thiết yêu cầu chứa C, hay tất cả H thường gặp gỡ O hình như còn tất cả halogen, N, P…

– liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là links cộng hóa trị.

– các hợp hóa học hữu cơ thường sẽ dễ bay hơi, dễ dàng cháy, nhát bền nhiệt.

– các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường xuyên chậm, không hoàn toàn, xảy ra theo khá nhiều hướng thường buộc phải đun nóng và tất cả xúc tác.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

– chưng cất: để bóc tách các hóa học lỏng có ánh nắng mặt trời sôi khác biệt nhiều.

*

*

– Chiết: để tách bóc hai hóa học lỏng không xáo trộn vào nhau.

*

– Kết tinh lại: để bóc tách các chất rắn gồm độ tan khác nhau theo nhiệt độ độ.

*

V. CÁC LOẠI CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Công thức tổng thể là công thức cho biết hợp chất hữu cơ cất nguyên tử của những nguyên tố nào.

– Công thức đơn giản và dễ dàng nhất là công thức cho thấy tỷ lệ buổi tối giản số nguyên tử mỗi nguyên tố vào hợp hóa học hữu cơ.

– cách làm phân tử là công thức cho biết thêm số nguyên tử từng nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ.

Xem thêm: Tác Hại Nhịn Ăn Sáng Thường Xuyên, 3 Tác Hại Khó Lường Khi Nhịn Ăn Sáng Thường Xuyên

– Công thức cấu trúc là công thức cho thấy thêm thứ tự link và kiểu links giữa những nguyên tử vào hợp hóa học hữu cơ.