Mũ nói một cách khác là lũy quá – Lũy thừa là một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện nay trên nhì số a với b, công dụng của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân bao gồm b quá số a nhân với nhau. Lũy thừa ký kết hiệu là , đọc là lũy quá bậc b của a giỏi a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.Đây là một hình tượng logic trong toán học 

*
lốt ^ tức là gì trong toán học?" width="743">

Cùng Top lời giải tìm hiểu cụ thể về lốt ^ nghĩa là gì trong toán học nhé!

Danh sách các ký hiệu toán học 

1. Các ký hiệu toán học cơ bản

*
vết ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 2)" width="554">
*
dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 3)" width="552">
*
dấu ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 4)" width="554">
*
lốt ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 5)" width="554">
*
vệt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 6)" width="552">

2. Cam kết hiệu hình học

*
lốt ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 7)" width="483">
*
dấu ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 8)" width="485">
*
lốt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 9)" width="483">

3. Ký hiệu đại số

*
dấu ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 10)" width="482">
*
vết ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 11)" width="484">
*
dấu ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 12)" width="485">
*
vết ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 13)" width="485">

4. Hình tượng đại số tuyến đường tính

*
lốt ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 14)" width="483">
*
vệt ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 15)" width="490">

5. Cam kết hiệu tỷ lệ và thống kê

*
dấu ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 16)" width="484">
*
vết ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 17)" width="488">
*
lốt ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 18)" width="486">
*
vệt ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 19)" width="490">
*
lốt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 20)" width="487">
*
dấu ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 21)" width="484">
*
lốt ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 22)" width="485">
*
vệt ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 23)" width="485">

6. Ký kết hiệu kết hợp

*
dấu ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 24)" width="483">

7.


Bạn đang xem: Dấu toán học


Xem thêm: Vì Sao Tháng Chạp Là Tháng Gì, Vì Sao Tháng 12 Âm Lịch Được Gọi Là Tháng Chạp

Đặt cam kết hiệu lý thuyết

*
dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 25)" width="485">
*
vết ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 26)" width="488">
*
vết ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 27)" width="487">
*
lốt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 28)" width="486">
*
lốt ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 29)" width="484">

8.Biểu tượng logic

*
vết ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 30)" width="482">
*
dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 31)" width="484">
*
lốt ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 32)" width="485">

9. Những ký hiệu giải tích & phân tích

*
vệt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 33)" width="486">
*
dấu ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 34)" width="486">
*
vết ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 35)" width="483">
*
lốt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 36)" width="487">
*
dấu ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 37)" width="485">