Để rèn luyện cho kỳ thi thpt QG, các em đọc thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ A mang lại Z Đề thi môn giờ Anh trung học phổ thông QG năm 2020 (mã đề 405), qua đó các em sẽ nuốm rất vững các kiến thức căn phiên bản xuất hiện nay trong kì thi !

Bên cạnh đó, những em cũng đừng quên tham khảo thêm Kinh nghiệm trong phòng thi IELTS để bình tâm và sáng sủa hơn nhé.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh


Các em cũng đừng quên H ƯỚNG DẪN GIẢI chi TIẾT TỪ A ĐẾN Z ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2020


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary căng thẳng in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


IELTS TUTOR khuyên bảo từ A mang lại Z dạng bài CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP trong giờ đồng hồ Anh trung học phổ thông Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là B. That"s all. Thanks

IELTS TUTOR giải thích:

Trong lúc đó “Good job!” nghĩa là giỏi lắm, “With pleasure” tức là vinh hạnh của mình (vinh dự làm những gì đó), “You’re welcome” nghĩa là không tồn tại gì.

Question 6

Đáp án câu 6 là D. I don"t think so

IELTS TUTOR giải thích:

“I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ là vây. Đó là trọng trách của bọn chúng trong gia đình”. Phần nhiều câu vấn đáp khác đều mang nghĩa ủng hộ, không cân xứng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức là bạn hoàn toàn chính xác, “That"s what I think” tức thị đó là những gì tôi nghĩ, “There"s no doubt about it” suy nghĩ là không còn nghi ngờ gì về vấn đề đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 8

Đáp án câu 8 là D. Admitted

IELTS TUTOR giải thích:

(to) accept = admit nghĩa là thừa nhận, gật đầu cái gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tend to lớn grow more sympathetic towards others.


Question 9

Đáp án câu 9 là D. Hateful

IELTS TUTOR giải thích:

Câu B dishonest có nghĩa không trung thực, không phù hợp với nghĩa của đề bài.Nên chỉ với câu D – hateful mang nghĩa chán ghét (không quan tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye khổng lồ acts of injustice they witness in the street. 


Question 10

Đáp án câu 10 là D. Pay attention to

IELTS TUTOR giải thích:

have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm đối với cái gìshow respect for là biểu lộ sự tôn trong đối với cái gì

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Question 11

Đáp án câu 11 là A. Being warned

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này lựa chọn câu A, phân chia ở tiêu cực vì với nghĩa là “Vì bọn họ nhớ ĐÃ ĐƯỢC lưu ý bởi nguy cơ bị lạc vào rừng, nên các khách du lịch đi theo sát fan hướng dẫn viên”.

Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Question 15

Đáp án câu 15 là B. Popular

IELTS TUTOR giải thích:

Từ buộc phải điền là B, be popular with sth/sb nghĩa là phổ cập (nổi tiếng) với ai/cái gì, popularity mang nghĩ sự danh tiếng không phù hợp trong ngữ cảnh của câu.Câu này còn có nghĩa là: cùng với sự vui nhộn của mình, Martin khá nổi tiếng (phổ biến) với những học sinh.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. Although

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này tức là các cư dân ở ngôi làng đang sống và làm việc một cuộc sống hạnh phúc MẶC DÙ bọn họ thiếu thốn những sơ sở vật hóa học hiện đại.Dựa theo nghĩa của câu, các loại ngay câu A (bởi vì) và C (vì vậy).

Question 17

Đáp án câu 17 là C. Attract

IELTS TUTOR giải thích:

(to) attract / draw sb’s attention nghĩa là say mê sự chút ý của ai.

Question 19

Đáp án câu 19 là C. Seizing

IELTS TUTOR giải thích:

(to) seize sth/sb có nghĩa là ngăn chặn chiếc gì/ai. Câu này sở hữu nghĩa là những nhà khoa học đang nghiên cứu và phân tích một các loại thuốc có công dụng ngăn chặn sự lây lan của những tế bào ung thư.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. Responsible

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là đã đến khi anh ấy đề xuất cư xử như một fan lớn có trách nhiệm và ngừng việc đổ lỗi lên trên người khác đến những sai lạc của mình.

Question 24: It"s not my …………to tell you how to run your life, but I think you should settle down và have a family. 


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to language learning và commonly refers lớn the way students confidently control & organise their own language leaming process. While some people seem khổng lồ have an almost (26) ………….flairs for languages,others have khổng lồ rely on strategies to lớn maximise their skills and learn a foreign language more effectively.


The main thing khổng lồ remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning và being prepared to lớn take every opportunity available to lớn you lớn learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according to lớn your own needs and interests, using all available resources. Research shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage to broaden their language abilities considerably and, (29) …………., are more likely khổng lồ achieve their objectives in the longer term.


Question 25

Đáp án câu 25 là B. Incontrast

IELTS TUTOR giải thích:

Cần phát âm kỹ với hiểu ngữ cảnh của bài bác để điền được từ phù hợp câu này: Trong bối cảnh giáo dục, thuật ngữ "tính chủ quyền của bạn học" ngày dần trở nên đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây. Nó có tương quan một cách rõ ràng đến việc học ngữ điệu và thường được đề cập cho cách học sinh tự tin kiểm soát và điều hành và tổ chức quá trình học của họ.

Question 26

Đáp án câu 26 là D. Instinctive

IELTS TUTOR giải thích:

instinctive (adj) nghĩa là trực thuộc về bản năng, câu này mang nghĩa là: trong khi một trong những người trong khi có khiếu gần như thuộc về phiên bản năng so với ngôn ngữ, những người khác phải phụ thuộc các kế hoạch để về tối đa hóa năng lực và học tập ngoại ngữ một cách tác dụng hơn.

Question 29

Đáp án câu 29 là A. As a result

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là, cùng từ kia (kết quả là), có tác dụng cao đạt được kim chỉ nam của chúng ta trong nhiều năm hạn, chọn câu trả lời A.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions from 30 to lớn 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to remote destinations, staying with local people and learning about their culture và way of life. They stay in local accommodation, nội dung facilities with local people, & join in with meals and celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set to change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often chia sẻ the same values. Tribal tourism takes visitors to lớn places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to live in a way they never have before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, & opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have been carried out, the effects have been found khổng lồ be negative. (3) 


So, is it possible to lớn experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive influences and minimise the negative," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, & be aware of, local customs và traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According lớn Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis to......


Question 30

Đáp án câu 30 là B. Holidays with a Difference

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn (1) reviews về Tribal tourism (du kế hoạch tới những bộ lạc) là gì, đoạn (2) so sánh loại hình này với mô hình khác, đoạn (3) cùng (4) là các ý kiến đối lập về mô hình này cùng lời khuyên tích cực và lành mạnh đến du khách.Vậy nên chọn đáp án là B, trong khi đó câu A với C chỉ thể hiện 1 phần trong bài, câu D không tương quan đến văn bản của bài.

Question 31

Đáp án câu 31 là A. Travellers

IELTS TUTOR giải thích:

Cần phát âm kỹ câu trước đó để tránh nhầm lẫn lựa chọn câu C (local people).

Question 32

Đáp án câu 32 là C. Tourists can experience a different lifestyle.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 33

Đáp án câu 33 là C. Different

IELTS TUTOR giải thích:

“Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, & opinions are divided” nghĩa là không phải người nào cũng tin rằng du ngoạn bộ lạc là một trong những điều tốt, và các ý loài kiến thì khác nhau.=> Chọn câu trả lời là C (different).

Question 34

Đáp án câu 34 là B. Respect local customs và traditions

IELTS TUTOR giải thích:

Các câu còn lại sai hoặc không được đề cập đến trong bài.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the questions from 35 khổng lồ 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers & other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but to lớn buy newer ones to lớn keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, & other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, & arsenic that leak into the ground. (1)


Recycling is the ideal solution khổng lồ the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals lượt thích gold and silver that make it attractive to recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - và less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold & diverted khổng lồ the developing world, posing an increasing threat to lớn the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to ban hazardous waste shipments lớn poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies like Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping lớn profit from clean e-waste recycling. The key to their business is a huge, building-size machine able to separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines like this khổng lồ process the entire USA"s output đầu ra of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre and Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……


Question 35

Đáp án câu 35 là A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

IELTS TUTOR giải thích:

Tương trường đoản cú như câu 30 mặt trên, những câu hỏi về tiêu đề của bài bác (ý bao gồm của bài), phải làm sau cùng sau khi đã vấn đáp các câu hỏi khác.

Question 38

Đáp án câu 38 là D. Inform

IELTS TUTOR giải thích:

“an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries” nghĩa là 1 hiệp cầu (thỏa thuận) yêu cầu các nước nhà phát triển thông báo cho các giang sơn đang cách tân và phát triển về việc những lô hàng chất thải ô nhiễm đang vận chuyến đến đất nước của họ.

Question 39

Đáp án câu 39 là A. The ban

IELTS TUTOR giải thích:

Cần đọc kỹ cả câu để xác định đại từ sửa chữa thay thế cho chủ ngữ nào.

Question 40

Đáp án câu 40 là D. Take responsibility for disposing of their products safely

IELTS TUTOR giải thích:

Dẫn hội chứng ở câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”

Question 41

Đáp án câu 41 là D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 42

Đáp án câu 42 là B. Legislative action is fundamental lớn solving the problem of e-waste effectively.

IELTS TUTOR giải thích:

Tức có thể suy ra được rằng các hành động lập pháp là vấn đề cơ bản để giải quyết vấn đề rác rưởi thải năng lượng điện tử một bí quyết hiệu quả. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 43

Đáp án câu 43 là B. Peter wishes he hadn"t moved abroad for a fresh start.

IELTS TUTOR giải thích:

Chọn đáp án D.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Question 44

Đáp án câu 44 là D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B và C những không đúng về mặt nghĩa đối với câu gốc.

Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions. 


Question 45

Đáp án câu 45 là A. You shouldn"t have criticised your son in front of his friends.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 46

Đáp án câu 46 là C. My father doesn"t like reading newspapers as much as watching TV.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B với D sai về mặt nghĩa cùng với câu gốc.

Question 47

Đáp án câu 47 là B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

IELTS TUTOR giải thích:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).

Xem thêm: Phô Mai Làm Từ Gì ? Nguyên Liệu Làm Phô Mai Que Đơn Giản Ở Chợ Cũng Có


Question 48

Đáp án câu 48 là B. Respectable

IELTS TUTOR giải thích:

a respectful one-minute silence: 1 phút khoác niệm thành kính

Question 49: My mother gets up usually (A) early to prepare (B) breakfast for (C) the whole (D) family.


Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) to lớn help (C) those in need in remote areas (D). 


Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra output - Thi ko đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the links in the e-mail to confirm your subscription!