x-lair.com ra mắt đến những em học sinh lớp 12 bài viết Viết phương trình giao động của nhỏ lắc đơn, nhằm mục đích giúp những em học giỏi chương trình trang bị lí 12.

*Bạn đang xem: Dao động điều hòa của con lắc đơn

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Viết phương trình xê dịch của bé lắc đơn:Viết phương trình dao động của con lắc đơn. Cách thức giải với ví dụ minh họa. Phương pháp: lúc lập phương trình giao động của bé lắc đơn có hai dạng phương trình: Viết theo li độ dài: y = x cos(cot + 9) (cm). Viết theo li độ góc: s = 6 cos(cot + b)(rad). Bước 1: khẳng định .Bước 2: xác minh số với a, áp dụng công thức độc lập với thời gian. Bước 3: xác định (0 nhờ vào các điều kiện ban đầu). Ví dụ 1: (ĐH-2014): Một bé lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s với pha thuở đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của bé lắc là.Ví dụ 2: (Minh họa lần 3 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, năm học 2016-2017) Một nhỏ lắc 1-1 có chiều nhiều năm 1 m, được treo tại địa điểm có gia tốc trọng trường g = TC2 m/s2. Duy trì vật nhỏ dại của nhỏ lắc ở chỗ có li độ góc rồi thả nhẹ vào khoảng t = 0. Phương trình dao động của đồ dùng là . Lấy ví dụ như 3: Quả cầu của nhỏ lắc đối kháng có cân nặng m = 60g khi xấp xỉ vạch ra một cung tròn coi như một quãng thẳng dài 12cm. Dây treo con lắc lâu năm 1 = 1,2m, g = 9,8m/s2. Lựa chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, lựa chọn gốc thời gian là thời điểm vật qua vị trí cân đối theo chiều dương. Phương trình dao động của bé lắc đơn là.Ví dụ 4: Một nhỏ lắc đơn, thứ nặng có cân nặng m = 100g, chiều dài dây treo là 1m, g = 9,86m/s. Bỏ qua mất mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc a, rồi thả không vận tốc đầu. Biết bé lắc xấp xỉ điều hòa với năng lượng W = 8.10J . đem t = 10.

Xem thêm: Tổng Hợp Tìm M Để Hàm Số Có Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Chọn gốc thời gian là dịp vật gồm li độ cực lớn dương. Phương trình xê dịch điều hòa của con lắc đối chọi là.