Bài 2.

Bạn đang xem: Dạng toán tổng hiệu lớp 4

An cùng Bình bao gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình tất cả thêm 16 viên bi thì cặp đôi có số bi bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi các bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có hai tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp có thêm 8 người công nhân thì bên máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân có bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số gồm hiệu bởi 47, biết rằng nếu rước số đầu tiên cộng số sản phẩm hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích ta có:

Số đầu tiên + Số sản phẩm công nghệ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số đề xuất tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số mập bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn buộc phải tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé nhỏ cần tìm kiếm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu mang ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo sản phẩm công nghệ hai 22kg thì số gạo còn lại ở nhị bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng hai cách?

Giải:

*

Số gạo bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao đầu tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo sống bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 65kg

Bao lắp thêm hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, hiểu được nếu thêm vào hộp bi thứ nhất 8 viên bi và cấp dưỡng hộp thiết bị hai 17 viên bi thì hao hộp tất cả số bi bởi nhau. Hỏi từng hộp tất cả bao nhiêu viên bi? Hãy giải câu hỏi bằng hai cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu phân phối hộp đầu tiên 8 viên bi và phân phối hộp sản phẩm công nghệ hai 17 viên bi thì tổng cộng bi của nhì hộp vẫn là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp thứ nhất là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp máy hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp đồ vật nhất: 82 viên bi

Hộp thiết bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp thứ nhất nhiều hơn số bi của hộp lắp thêm hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp vật dụng hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm công nghệ nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhị số gồm tổng bằng 412, hiểu được nếu thêm 1 chữ số 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có tương đối nhiều hơn số nhỏ bé một chữ số cùng tổng hai số bởi 412. Vậy số lớn bắt buộc là số có 3 chữ số cùng số bé xíu phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhì số yêu cầu tìm là 300

Hai lần số bé xíu là:

412 – 300 = 112

Số bé nhỏ là:

112 : 2 = 56

Số mập là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ bao gồm tổng bởi 176, biết rằng ở thân chúng còn có 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ phải tìm và bao gồm số 4 số lẻ trọng điểm chúng thì ta được 6 số lẻ thường xuyên tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn nhát nhau 2 đối kháng vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé bỏng cần tra cứu bằng:

176 – 10 = 166

Số bé nhỏ cần tìm kiếm là:

166 : 2 = 83

Số lớn cần tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn con 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng thể tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai cha con hiện giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố bây giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện thời là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng thể tuổi hiện giờ của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Phương pháp nay nhì năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu với Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi fan bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng số tuổi của Huệ với Hải tăng hai tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ cùng Hải hiện thời là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây chừ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong các số đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi loại gạo cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. tất cả hai xe chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao xi măng, biết rằng xe đầu tiên chở ít hơn xe thiết bị hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng hèn chiều dài 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Ba lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học tập sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn thế lớp 4A là 1 học viên nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa toàn bô tuổi của hai người mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi bây chừ của từng người.

Bài 6. Nhì thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau khoản thời gian đổ 5l dầu trường đoản cú thùng đầu tiên sang thùng vật dụng hai thì số dầu sống thùng thứ nhất hơn thùng lắp thêm hai là 10l dầu. Hỏi ban sơ mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ thường xuyên là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhì số chẵn bởi 480. Tìm hai số đó, biết thân chúng tất cả 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của hai số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết giữa chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành + Bản Tường Trình Bài Thực Hành 4 Hóa Học 8 Bài Thực Hành 4

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan và ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó gồm bao nhiêu nhỏ ngan, vịt, ngỗng?.