Dẫn xuất halogen được đề cập rất hiếm nhưng phía trên lại là một số loại hợp chất trung gian đặc biệt quan trọng giữa hidrocacbon và các hợp chất hữu cơ bao gồm nhóm chức
*

Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon


I. KHÁI NIỆM

- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là thành phầm thu được khi thay thế sửa chữa nguyên tử H trong phân tử hiđrocacbon bởi nguyên tử halogen như Clo, Brom, Iot, Flo. - công thức chung: CnH2n+2-2k-xXxvới X là các nguyên tố halogen giỏi CxHyXz.

Bạn đang xem: Dẫn xuất hidrocacbon

II. PHÂN LOẠI

- Theo nguyên tố halogen gồm dẫn xuất Clo, dẫn xuất Brom, dẫn xuất Flo, dẫn xuất Iot. - Theo con số halogen có dẫn xuất monohalogen, dẫn xuất đihalogen, trihalogen... - Theo cội hidrocacbon tất cả dẫn xuất no, dẫn xuất ko no, dẫn xuất thơm. - Theo bậc dẫn xuất là bậc của nguyên tử C links với halogen. - quan tiền trong tuyệt nhất là phân loại nhờ vào vị trí tương đối của halogen cùng với nối đôi: + Dẫn xuất nhiều loại vinyl: nguyên tử halogen link trực tiếp cùng với C có links đôi + Dẫn xuất loại ankyl: nguyên tử halogen link với C nghỉ ngơi xa links đôi (từ hai link đơn trở lên) + Dẫn xuất các loại alyl: nguyên tử halogen links với C no ở cạnh C có link đôi.

III. DANH PHÁP

tên thường: clorofom, bromofom, … Tên nơi bắt đầu - chức = tên cội hiđrocacbon + halogenua Tên thay thế sửa chữa = chỉ số nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu (coi những halogen là nhánh)

IV. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

những dẫn xuất halogen là chất khí, hoặc hóa học lỏng ko tan trong nước nặng hơn nước, hoặc chất rắn.

Xem thêm: Timezone Ict Time Now Indochina Time &Ndash; Ict Time Zone Abbreviation

*

Bảng ánh sáng nóng chảy của một vài dẫn xuất halogen

V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

- phản nghịch ứng cầm nguyên tử halogen bởi nhóm OH: R-X + NaOHdung dịch→R-OH + NaX Khả năng nuốm của dẫn xuất alyl và benzyl > dẫn xuất ankyl > dẫn xuất phenyl cùng vinyl.

*

hiệu quả thí nghiệm thủy phân những dẫn xuất halogen

- bội nghịch ứng tách bóc HX: CnH2n+1X + NaOHancol→ CnH2n+ NaX + H2O

*

- bội nghịch ứng tách X2: CnH2nX2+ Zn →CnH2n+ ZnX2 - phản ứng với Mg: R-Cl + Mg →R-MgCl

VI. ĐIỀU CHẾ