Khi học sang phần dẫn xuất hiđrocacbon, tức là học về những hợp chất hữu cơ gồm nhóm chức thì đặc điểm của chúng càng đa dạng hơn nữa. Vày vậy, sẽ giúp các em khối hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng Kiến Guru đang Tổng hợp kỹ năng hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon một bí quyết ngắn gọn và rất đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Dẫn xuất hidro cacbon

I. Tổng hợp kỹ năng hóa 11: ANCOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Ancol là đa số hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm hiđroxyl -OH links trực tiếp cùng với nguyên tử C no.

- Phân loại:

*

Tổng hợp kiến thức hóa 11

- một trong những ancol mang tên riêng đề xuất nhớ:

CH2OH – CH2OH: Etilen glicol

CH2OH – CHOH – CH2OH: Glixerol

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – OH: ancol amylic.

2. đặc điểm vật lý:

+ Tan những trong nước vì chưng tạo được links hiđro cùng với nước.

+ ánh nắng mặt trời sôi của ancol cao hơn nữa so với những hiđrocacbon gồm cùng phân tử khối vì chưng có links hiđro liên phân tử.

So sánh nhiệt độ sôi: muối hạt > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete với este...

Giải thích: ánh sáng sôi của một chất thường phụ thuộc vào vào các yếu tố:

+ M: M càng bự thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ phân rất của liên kết: links ion > link cộng hóa trị phân cực > links cộng hóa trị ko phân cực.

+ Số liên kết hiđro và thời gian chịu đựng của links hiđro.

3. đặc thù hóa học:

4. Điều chế

II. Tổng hợp kỹ năng hóa 11: PHENOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Phenol là số đông hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm -OH link trực tiếp cùng với nguyên tử C vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Phân các loại :

+ Phenol đối kháng chức: Phân tử có một tổ –OH phenol.

+ Phenol đa chức: Phân tử cất hai hay nhiều nhóm –OH phenol.

- Đồng phân

+ công thức tính nhanh: 3n-6(6

+ Áp dụng: C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

2. Tính chất vật lý:

- Phenol là chất rắn, không màu, lạnh chảy ở nhiệt độ 43oC. Để lâu có màu hồng vì chưng bị oxi hóa.

- Phenol ít tan trong nước lạnh, tan nhiều hơn nữa trong nước nóng.

- Phenol tan nhiều trong rượu, ete, clorofom, …

- Phenol độc, bao gồm tính gần kề trùng, làm phỏng da.

3. đặc điểm hóa học:

4. Điều chế phenol:

- so sánh ancol – phenol:

III. Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11: ANĐEHIT

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đông phân, danh pháp:

- Anđehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử có nhóm –CH=O links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

*

Tổng hợp kỹ năng hóa 11

2. Tính chất vật lí:

- các anđehit đầu hàng là hóa học khí, tan những trong nước. Những anđehit tiếp theo sau là lỏng hoặc rắn, độ tan giảm dần.

- dung dịch nước của anđehit fomic điện thoại tư vấn là fomon. Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (37 – 40%) call là fomalin.

3. đặc thù hóa học:

4. Điều chế:

IV. Tổng hợp kiến thức hóa 11: XETON

1. Định nghĩa:

2. Tính chất hóa học:

3. Điều chế:

V. Tổng hợp kiến thức hóa 11: AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp:

*

Tổng hợp kiến thức hóa 11

2. Tính chất vật lí:

- Là chất lỏng hoặc rắn ở ánh sáng thường.

- Tan xuất sắc trong nước, độ tan sút dần theo hướng tăng phân tử khối.

- ánh sáng sôi của axit > ancol (có cùng số C).

Xem thêm: Làm Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Và Nâng Cao, Please Wait

3. đặc thù hóa học:

4. Điều chế:

Mong rằng với những kiến thức và kỹ năng Tổng hợp kiến thức hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon đã cung cấp những kỹ năng bổ ích, ship hàng tốt cho quy trình học tập của những em.