Hình thoi là gì ? Để trả lời câu hỏi này shop chúng tôi mời chúng ta đón xem thông tin nội dung bên dưới đây để có được câu trả lời tốt nhất.

Bạn đang xem: Đặc điểm của hình thoi

=> bây giờ THPT chăm Lam tô xin giữ hộ đến chúng ta lý thuyết về hình thoi như : định nghĩa, vết hiệu nhận ra và đặc thù hình thoi đầy đủ chính xác nhất chúng ta đón coi để áp dụng giải bài xích tập.

*

1. Định nghĩa hình thoi

*

Hình thoi là tứ giác tất cả bốn cạnh bằng nhau. Đây là hình bình hành tất cả hai cạnh kề đều bằng nhau hay hình bình hành có hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

Hình thoi là tứ giác tất cả bốn cạnh bởi nhau.Hình thoi cũng là một trong những hình bình hành

=> ABCD là hình thoi ⇔ ABCD là tứ giác bao gồm AB = BC = CD = DA.

2. Tính chất của hình thoi

Hình thang có toàn bộ 4 tính chất như sau :

1. Những góc đối nhau bởi nhau.

2. Hai đường chéo cánh vuông góc với nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

3. Hai đường chéo là những đường phân giác của những góc của hình thoi.

4. Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

=>. Xem hình hình ảnh chứng minh các đặc thù bên trên

*

3. Dấu hiệu nhận biết hình thoi

*

Hình tứ giác sệt biệt

1. Tứ giác tất cả bốn cạnh cân nhau là hình thoi.

2. Tứ giác bao gồm 2 đường chéo cánh là mặt đường trung trực của nhau là hình thoi.

3. Tứ giác gồm 2 đường chéo cánh là đường phân giác của cả bốn góc là hình thoi.

Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là một trong những dạng quan trọng của một hình bình hành bởi vì nó có không hề thiếu tính hóa học của hình bình hành và còn tồn tại một số đặc thù khác:Hình bình hành bao gồm hai cạnh kề đều nhau là hình thoi.Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau là hình thoi.Hình bình hành tất cả một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

Ví dụ 1: phụ thuộc vào các đặc thù hình thoi với dấu hiệu nhận thấy các chúng ta có thể biết trong những hình sau, hình nào là hình thoi ? vì sao ?

*

Hướng dẫn

a) Tứ giác ABCD bao gồm AB = BC = CD = DA phải ABCD là hình thoi

b) Tứ giác ABCD gồm AB = CD, AD = BC phải ABCD là hình bình hành.

Hình bình hành ABCD gồm đường chéo cánh AC là đường phân giác góc 

*
 nên ABCD là hình thoi.

c) Tứ giác ABCD tất cả hai đường chéo cánh AC cùng BD vuông góc cùng với nhau tại trung điểm của mỗi đường buộc phải ABCD là hình thoi

d) Ta có: B, C, D gần như thuộc đường tròn trọng điểm A phải AB = AC = AD (1)

A, C, D hầu như thuộc đường tròn vai trung phong B nên AB = BC = BD (2)

Từ (1) với (2) suy ra, AC = AD = BC = BD

Do đó, ABCD là hình thoi.

Xem thêm: Tính Tất Yếu Của Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam, Please Wait

e) Tứ giác ABCD có các cạnh đối diện không bởi nhau, cho nên vì vậy ABCD không là hình thoi.