*
Đặc điểm cấu trúc của Ankađien" width="478">

Cùng đứng top lời giải bài viết liên quan về Ankađien nhé

Trong hóa học hữu cơ, Ankadien hay Diolefin là tên thường gọi của các Hydrocarbon không no, mạch hở tất cả 2 liên kết cộng hóa trị đôi, thường xuyên là giữa các nguyên tử cacbon trong phân tử. Rất có thể hiểu rằng, vị ankadien là 1 trong phân tử tất cả 2 đơn vị anken, bởi đó, tiền tố di được áp dụng trước phần en của anken trong tên gọi của chất hóa học này. Tuy vậy ankadien chỉ những hydrocarbon mạch hở, tên gọi này cũng có thể dùng chung cho những hydrocarbon dạng vòng tất cả 2 link đôi cùng với ví dụ điển hình là cyclopentadien - một hóa học được sử dụng thịnh hành trong bội phản ứng cộng vòng.

Bạn đang xem: Đặc điểm cấu tạo của anken

Ankadiene sống thọ ở những chất trong thoải mái và tự nhiên hoặc có thể được tổng đúng theo nhờ những phản ứng hóa học. Đồng thời, chất này còn nhập vai trò quan trọng trong một số trong những phản ứng tổng phù hợp trong chất hóa học hữu cơ.

Ankadien thường là một trong những tiểu đơn vị của một phân tử khủng và có cấu tạo phức tạp hơn. Ví dụ, ankadien phối hợp được sử dụng rộng rãi như một monome của ngành công nghiệp polyme. Quanh đó ra, ankadien còn là một trong những phần của các chất béo không bão hòa đa - một chất đặc biệt trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Công thức thông thường của dãy đồng đẳng Ankadien là:

CnH2n-2 (n ≥ 3)

I. Định nghĩa cùng phân loại Ankađien

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử.

- cách làm phân tử chung của những ankađien là CnH2n-2 (n > 3).

* Ví dụ: công thức kết cấu một số ankađien

 propađien: CH2=C=CH2

 buta-1,2-đien: CH2-C=CH-CH3

 buta-1,3-đien: CH2=CH-CH=CH2

 2-metylbuta-1,3-đien (isopren).

 Phân một số loại ankađien

a) Ankađien tất cả hai links đôi cạnh nhau.

* Ví dụ: anlen CH2=C=CH2

b) Ankađien tất cả hai links đôi cách nhau 1 links đơn được điện thoại tư vấn là ankađien liên hợp.

* Ví dụ: buta-1,3-đien (đivinyl) CH2=CH-CH=CH2

c) Ankađien tất cả hai link đôi cách nhau từ hai liên kết đơn trở lên.

* Ví dụ: penta-1,4-đien CH2=CH-CH2-CH=CH2

- các ankađien liên hợp như buta-1,3-đien CH2=CH-CH=CH2 và isopren CH2=C(CH3)-CH=CH2 có nhiều vận dụng thực tế.

II. đặc thù hóa học của Ankađien


1. Làm phản ứng cộng của ankađien

- tựa như anken, buta-1,3-đien rất có thể tham gia phản ứng cộng với hiđro (xúc tác niken), halogen cùng hiđro halogenua.

a) Ankađien cộng hiđro (ankađien + H2)

 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 CH2-CH2-CH2-CH3

b) Ankađien cùng brom (ankađien + Br2)

- cộng 1,2 (ở ánh sáng -800C)::

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd) CH3-CH2-CHBr-CH2Br (sản phẩm chính)

- cộng 1,4 (ở nhiệt độ 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd) CH2Br-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

- xã hội thời vào hai links đôi:

 CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

c) Ankađien cộng hidro halogenua (Ankađien + HBr)

- cùng 1,2 (ở nhiệt độ -800C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH2-CHBr-CH3 (sản phẩm chính)

- cùng 1,4 (ở nhiệt độ 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

- bội phản ứng cùng giữa ankadien cùng với HX theo đúng quy tắc Maccopnhicop.

2. Bội nghịch ứng trùng đúng theo của Ankađien

- Khi xuất hiện kim một số loại natri hoặc hóa học xúc tác khác, buta-1,3-đien C4H8 gia nhập phản ứng trùng hợp, chủ yếu trùng hợp theo kiểu 1,4 chế tạo ra thành polibutađien:

 nCH2=CH-CH=CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n (polibutađien)

3. Phản nghịch ứng lão hóa của Ankađien

a) phản ứng oxi hóa trả toàn

* Ví dụ: 2C4H6 + 11O2 8CO2 + 6H2O

b) bội nghịch ứng oxi hóa không hoàn toàn

• Ankađien + KMnO4


- Buta-1,3-đien cùng isopren cũng làm mất màu dung dịch thuốc tím kali pemanganat (KMnO4) giống như anken.

 3C4H6 + 4KMnO4 + 8H2O → 3CvH6(OH)4 + 4MnO2 + 4KOH

⇒Để nhận ra Ankađien hoàn toàn có thể dùng thuốc thử là dung dịch Brom hoặc hỗn hợp KMnO4 khi đó có hiện tượng những dung dịch bị mất color (hoặc nhạt màu).

III. Điều chế ankađien

1. Điều chế buta-1,3-đien từ bỏ butan hoặc butilen bằng phương pháp đề hiđro hóa:

 CH3-CH2-CH2-CH3 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2

2. Điều chế isopren bằng phương pháp tách hiđro của isopentan:

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2

IV. Ứng dụng của ankađien

- Dùng buta-1,3-đien hoặc isopren nhằm điều chế polibutađien hoặc poliisopren là đầy đủ chất có tính bọn hồi cao được dùng để sản xuất cao su đặc như: cao su đặc buna (dùng làm lốp xe, vật liệu bằng nhựa trám thuyền), cao su thiên nhiên isopren,...

V. Bài xích tập về Ankađien

* bài xích 1 trang 135 SGK Hóa 11: Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên những ankađien phối hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8.

Lời giải

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở gồm hai links đôi C=C trong phân tử.

- Ankađien gồm hai link đôi biện pháp nhau 1 link đơn được gọi là ankađien liên hợp.

- Công thức cấu tạo của ankađien gồm công thức phân tử C4H6:

CH2=CH-CH=CH2: Buta-1,3-đien

- Công thức cấu tạo của ankađien tất cả công thức phân tử C5H8:

CH2=CH-CH=CH-CH3: Penta-1,3-đien

: 2-metylbuta-1,3-đien isopren.

* Bài 2 trang 135 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học ( sinh hoạt dạng bí quyết cấu tạo) của những phản ứng xảy ra khi :

a) Isopren tính năng với hidro (xúc tác Ni)

b) Isopren công dụng với brom vào (trong CCl4) các chất được mang theo tỉ trọng số mol 1 : 1 sinh sản ra thành phầm theo kiểu cùng 1, 4.

c) Trùng hợp isopren theo kiểu 1,4.

 * Bài 3 trang 135 SGK Hóa 11: Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X nhận được 1,120 lít CO2 (đktc)

a) Tìm bí quyết phân tử của X

b) tra cứu công thức cấu trúc có thể bao gồm của X

Lời giải

a) Gọi bí quyết phân tử của ankađien X là CnH2n-2 (n ≥ 3)

- Theo bài bác ra, khi oxi hóa trọn vẹn 0,68g X thu được 1,120 lít CO2 (đktc) nên:

- hotline a là số mol của ankađien X, Phương trình oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-2 + <(3n-1)/2>O2 → nCO2 + (n-1)H2O

a a.n(mol)

- Theo bài ra, oxi hóa trọn vẹn 0,68g X nên ta có:

mx = (14n - 2).a = 0,68 (*)

- Theo PTPƯ và bài bác ra, số mol CO2 là: nCO2 = a.n = 0,05 (**)

- từ (*) với (**) ta giải được: n = 5 với a = 0,01.

Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Tâm ❤️️340+ Tên Đệm, Biệt Danh Cho Tên Tâm Ý Nghĩa

⇒ X bao gồm công thức phân tử là: C5H8

b) tra cứu công thức cấu trúc có thể có của C5H8 là:

CH2=CH-CH=CH-CH3

CH2=CH-CH2-CH=CH2

CH2=C=CH-CH2-CH3

CH3-CH=C=CH-CH3

CH2=C(CH3)-CH=CH2

* Bài 4 trang 135 SGK Hóa 11: Khi mang lại buta-1,3-đien tính năng với H2 ở nhiệt độ cao, bao gồm Ni làm xúc tác, rất có thể thu được

A. Butan

B. Isobutan

C. Isobutilen

D. Pentan.

Lời giải 

• lựa chọn đáp án: A. Butan

- Phương trình bội nghịch ứng:

CH2=CH=CH-CH2 + 2H2 CH3-CH2-CH2-CH3

* bài xích 5 trang 136 SGK Hóa 11: Hợp hóa học nào dưới đây cộng đúng theo H2 tạo thành isopentan?