Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin trình làng phần SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA ANKAN VÀ ANKEN. Nhằm cung cấp cho các bạn có thêm tư liệu học tập tập. Chúc chúng ta học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Đặc điểm cấu tạo của ankan


*

I. CẤU TẠO VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Khái niệm

a. Ankan

- Ankan (parafin) là phần đông hiđrocacbon no, mạch hở trong phân tử chỉ có một loại liên kết đơn.

- cách làm chung: CnH2n+2(n ≥ 1).

b. Anken

- Anken xuất xắc olefin là hiđrocacbon ko no, mạch hở trong phân tử tất cả chứa 1 links đôi C=C sót lại là những liên kết đơn.

- Công thức tổng quát của anken: CnH2n(n ≥2).

2. Cấu tạo

a. Metan

*
*

b. Etilen

*

* nhận xét:

- cấu tạo ankan chỉ gồm một loại liên kết đơn.

- cấu trúc anken bao gồm một link đôi còn lại là liên kết đơn.

3. Đồng phân

a. Ankan

-Ankan chỉ tất cả một các loại đồng phân là đồng phân mạch cacbon.

Ví dụ: từ C5H12 Viết những đồng phân ankan rất có thể có và hotline tên

*

b. Anken

- Đồng phân cấu tạo: bao gồm đồng phân vị trí links đôi và đồng phân mạch C.

- Đồng phân hình học: bao gồm đồng phân cis cùng trans

Ví dụ: từ bỏ C4H8Viết những đồng phân anken rất có thể có và hotline tên

CH2=CH-CH2-CH3but-1-en

CH3-CH=CH-CH3but-2-en

CH2=C(CH3)-CH32-metyl propen

Trong đó but-2-en tất cả đồng phân hình học.

*

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

* nhấn xét:

- Ankan kha khá trơ về khía cạnh hóa học: Ở ánh nắng mặt trời thường chúng không phản bội ứng với axit, bazơ và hóa học oxi hóa bạo gan (nhưKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">MKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">nKMnO4" role="presentation" style="background: transparent; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">O4). Vì thế ankan còn có tên là parafin, nghĩa là ít ái lực hóa học.

- Anken gồm liên kếtπkém bền→tính chất đặc trưng là tham gia phản ứng cộng, trùng hợp cùng oxi hóa.

1. đặc điểm hóa học của ankan

a. Làm phản ứng thế

- Là bội nghịch ứng hóa học, trong số ấy một nguyên tố bao gồm độ chuyển động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện rõ ràng về nhiệt độ độ, áp suất) sẽ thay thế cho nguyên tố có độ chuyển động hóa học tập yếu rộng trong hợp chất của yếu tố này.

Ví dụ:CH4 + Cl2→CH3Cl + HCl

b. Công dụng của nhiệt

- bội nghịch ứng tách H2(phản ứng đề hiđro hóa)

CH3-CH2-CH3→CH2=CH-CH3+ H2

Tổng quát

CnH2n+2→CnH2n+ H2(Fe, t0)

- bội nghịch ứng phân hủy

CH4→C + 2H2(t0)

- phản nghịch ứng crăcking (n≥ 3)

C4H10→CH4+C3H6

→C2H4+ C2H6

Tổng quát

CnH2n+2→CxH2x+2+ CyH2y(t0, p, xt)

c. Làm phản ứng cháy

CnH2n+2+ (3n + 1)/2O2→nCO2+ (n + 1)H2O

+ nCO2H2O.

+ nH2O- nCO2= nankan bị đốt cháy.

2. đặc điểm hóa học tập của anken

a. Phản ứng cộng

-Cộng vừa lòng H2:(điều kiện phản ứng Ni, t0)→ankan

CH2=CH2+ H2→CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n+ H2→CnH2n+2

- cộng hợp halogen:

CH2=CH2+ Br2→ CH2Br-CH2Br

Tổng quát: CnH2n+ Br2→CnH2nBr2

- cộng hợp hiđrohalogenua

CH2=CH2+ HCl→ CH3-CH2Cl

Đồng đẳng của etilen

CH3-CH=CH2+ HCl→CH3-CH2-CH2-Cl

sản phẩm phụ

→CH3-CHCl-CH3

thành phầm chính

+ Nếu triển khai phản ứng cộng HBr vào anken có xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược phép tắc Maccopnhicop.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Toán Có Đáp Án Lớp 9 Học Kì 2 Năm 2021 Tp

b. Phản ứng trùng hợp:

- phản nghịch ứng trùng hợp: Là quá trình cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc giống như nhau chế tác thành phân tử khủng (hợp hóa học cao phân tử).