Ankin là hidrocacbon ko no trong phân tử có liên kết ba C≡C cũng làm mất đi màu dung dịch Brom với thuốc tím KMnO4 được ứng dụng để gia công dung môi, cao su thiên nhiên tổng thích hợp hay những chất dẻo,…


Axetilen CH≡CH chính là một hợp hóa học trong dãy Ankin mà những em đã được học. Vậy Ankin là gì? có đặc điểm hóa học và đặc thù vật lý đặc trưng nào, được điều chế cùng ứng dụng như thế nào trong thực thế, họ sẽ cùng tìm hiều qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Cách giải bài tập phản ứng của ankin với bạc nitrat (agno3) hay, chi tiết

I. Ankin là gì? Công thức cấu tạo và thương hiệu gọi

Bạn đang xem: đặc thù hóa học, công thức cấu tạo của Ankin và bài xích tập – hóa 11 bài bác 32


1. Ankin là gì? công thức kết cấu của Ankin

– Ankin là hidrocacbon không no, vào phân tử có liên kết ba C≡C bao gồm công thức phân tử dạng bao quát là: CnH2n-2 (n≥2).

– Trong hàng Ankin thì axetilen tất cả công thức đơn giản nhất C2H2: CH≡CH

*
Mô hình cấu tạo phân tử của Axetilen

2. Tên thường gọi của Ankin (danh pháp)

tên thường: Tên cội hiđrocacbon lắp với C mang link ba + axetilen

 Ví dụ: CH≡CH: axetilen ; CH≡C-CH2-CH3: etylaxetilen ; CH3-C≡C-CH3: đimetylaxetilen ; 

• Tên cố gắng thế: Số chỉ địa chỉ mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch bao gồm + số chỉ địa điểm nối tía + in

 Ví dụ: CH≡CH: etin ; CH≡C-CH3: propin ; CH≡C-CH2-CH3: but-1-in

II. đặc thù vật lý của Ankin

– các Ankin đều ít rã trong nước, chảy được trong một số trong những dung môi hữu cơ. 

– nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng nhiều C2-C4 là chất khi, C5-C16 là hóa học lòng tự C17 trở lên là hóa học rắn.

III. đặc thù hóa học của Ankin

– Ankin gồm 2 liên kết π bền lâu hơn anken bắt buộc ngoài bài toán tham gia phản nghịch ứng cộng và oxi hóa (thể hiện tính chất của hidrocacbon ko no) thì ankin còn có tác dụng tham gia bội nghịch ứng ráng với ion kim loại (tính chất đặc trưng của ankin có liên kết 3 đầu mạch).

1. Ankin bội nghịch ứng cộng hợp

 – tiến độ 1: link ba → link đôi

 – tiến độ 2: liên kết đôi → liên kết đơn

a) Ankin cộng hợp H2: Ankin + H2 → Ankan

– lúc có nhiệt độ và niken hoặc platin hoặc paladi làm cho xúc tác, ankin cộng hidro sản xuất thành anken rồi thành ankin.

 CH ≡ CH + H2  CH2 = CH2

 CH2 = CH2 + H2  CH2 – CH3

– khi dùng xúc tác là Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4 ankin chỉ cộng 1 phân tử hidro để tạo nên thành anken (đặc tính này dùng để làm điều chế anken tự ankin).

 CH ≡ CH + H2

*
 CH2 = CH2

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2 

– Nếu đk phản ứng Pd/PbCO3, t0 phản ứng dừng lại ở quy trình 1 chỉ tạo thành anken.

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n 

* giữ ý: 

 – Tuỳ trực thuộc vào xúc tác được áp dụng mà phản bội ứng cộng H2 vào ankin xẩy ra theo các hướng khác nhau.

 – thường thì bội nghịch ứng cộng H2 vào ankin thường tạo thành hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm.

 – Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia phản ứng. 

b) Ankin cùng brom, Clo

Ankin + Br2

– Ankin làm mất màu hỗn hợp Brom

CnH2n-2 + Br2 → CnH2n-2Br2

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

 Ankin + Cl2

 CH≡CH + Cl2 → CHCl=CHCl (1,2-đicloeten)

 CHCl=CHCl + Cl2 → CHCl2-CHCl2 (1,1,2,2-tetrabrometan)

* lưu ý: trọng lượng dung dịch brom tăng bao gồm là cân nặng ankin đã phản ứng. 

c) Ankin cùng hợp hiđro halogenua

Ankin + HCl

 CH≡CH + HCl 

*
CH2=CHCl (vinyl clorua)

 CH2=CHCl + HCl → CH3-CHCl2 (1,1-đicloetan)

Ankin + HBr

 CH≡CH + HBr → CH2=CHBr 

 CH2=CHBr + HBr → CH3-CHBr2 

 Ankin + (axit xiahidric, axit axetic, rượu etylic,…)

 CH≡CH + HCN → CH2=CH-CN (nitrin acrylic) 

 CH≡CH + CH3COOH → CH3COOCH=CH2 (vinylaxetat) 

 CH≡CH + C2H5OH → CH2=CH-O-CH3 (etylvinylete)

d) Ankin cùng H2O (ankin + H2O)

 C2H2 + H2O → anđehit 

 CH≡CH + H2O 

*
CH3 – CHO

Ankin khác + H2O → xeton

 CH≡C-CH3 + H2O 

*
CH3-CO-CH3

2. Phản bội ứng trùng thích hợp của Ankin

– Đime hóa (điều khiếu nại phản ứng: NH4Cl, Cu2Cl2, t0)

 2CH≡CH 

*
CH≡C-CH=CH2 (vinyl axetilen) 

– Trime hóa (điều kiện phản ứng: C, 6000C)

 3CH≡CH 

*
C6H6 (benzen)

– Trùng thích hợp (polime hóa) (điều kiện phản ứng: xt, t0, p)

nCH≡CH 

*
(-CH=CH-)n (nhựa cupren)

3. Phản ứng oxi hóa Ankin 

a) bội nghịch ứng oxi hóa hoàn toàn ankin

 CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 → nCO2 + (n-1)H2O

* giữ ý: đặc điểm của bội phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 – nH2O = nankin.

b) bội nghịch ứng lão hóa không hoàn toàn ankin

– những ankin đều làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO4 ở ánh nắng mặt trời thường.

 3C2H2 + 8KMnO4 + 2H2O → 3(COOK)2 + 2MnO2 + 2KOH

– trường hợp trong môi trường thiên nhiên axit thì chế tác thành CO2 sau kia CO2 phản ứng với KOH chế tạo thành muối.

– Với những ankin khác sẽ sở hữu sự đứt mạch tạo thành thành hỗn hợp 2 muối.

 R1-C≡C-R2 + 2KMnO4 → R1COOK + R2COOK + 2MnO2

4. Bội nghịch ứng vắt của ank-1-in 

Ankin + AgNO3

 – Sục khí axetilen vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3 có hiện tượng lạ kết tủa màu vàng.

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg↓ + 2NH4NO3

* lưu ý: 

 – Chỉ có C2H2 mới phản nghịch ứng với AgNO3 theo tỉ trọng mol 1:2; những ank-1-in khác chỉ làm phản ứng theo tỉ trọng 1:1.

 – Nếu tất cả hỗn đúng theo ankin tham gia phản ứng với AgNO3 mà tỉ lệ thành phần mol của (ankin : AgNO3) = k có mức giá trị:

+ k > 1 → có C2H2.

+ k = 1 → ank-1-in

+ k = 1 → hỗn hợp tất cả 2 ank-1-in hoặc các thành phần hỗn hợp C2H2 và ankin không giống (không buộc phải ank-1-in) bao gồm số mol bằng nhau.

– trường đoản cú kết tủa rubi thu được hoàn toàn có thể khôi phục lại ankin thuở đầu bằng phương pháp cho tác dụng với HCl.

 CAg≡C-R + HCl → CH≡C-R + AgCl

(phản ứng này sử dụng để bóc tách ank-1-in khỏi lếu láo hợp)

– hỗn hợp AgNO3/NH3 và bội phản ứng này được dùng làm nhận biết ank-1-in.

IV. Điều chế va Ứng dụng của Ankin

1. Điều chế ankin

– nhiệt độ phân metan: (15000C, làm cho lạnh nhanh)

 2CH4 

*
C­2H2 + 3H2 

– Thủy phân CaC2: (có trong khu đất đèn)

 CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2. Ứng dụng của ankin

 – Axetilen cháy trong oxi tạo nên ngọn lửa có ánh nắng mặt trời khoảng 30000C nên được dùng trong đèn xì axetilen – oxi để hàn và cắt kim loại:

 C2H2 + O2 → 2CO2 + H2O

– thực hiện axetilen nên rất cẩn thận vì lúc nồng độ axetilen trong không gian từ 2,5%">2,5% trở lên có thể gây cháy nổ.

 – Axetilen và các ankin không giống còn được sử dụng làm vật liệu để tổng hợp các hóa hóa học cơ phiên bản khác như vinyl clorua, vinyl axetat, vinylaxetilen, anđehit axetic,…

V. Bài xích tập về Ankin

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 11: a) Viết công thức kết cấu và gọi tên các ankin bao gồm công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức kết cấu của các ankin mang tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

* lời giải bài 1 trang 145 SGK Hóa 11:

a) Công thức cấu tạo có thể có của ankin tất cả công thức phân tử C4H6 là:

 CH≡CH-CH2-CH3: But-1-in

 CH3-C≡C-CH3: But-2-in

– Công thức cấu trúc có thể bao gồm của ankin bao gồm công thức phân tử C5H8 là:

 CH≡CH-CH2-CH2-CH3: Pent-1-in

 CH3-C≡C-CH2-CH3: Pent-2-in

  : 3-metylbut-1-in 

b) pen-2-in: CH3-C≡C-CH2-CH3

 3-metylpent-1-in:

 2,5-dimetylhex-3-in: 

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng thân propin và những chất sau:

a) hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b) dung dịch brom (dư)

c) dung dịch bội nghĩa nitrat vào amoniac

d) hidro clorua bao gồm xúc tác HgCl2

* lời giải bài 2 trang 145 SGK Hóa 11:

a) CH≡C-CH3 + H2 

*
CH2=CH-CH3

b) CH≡C-CH3 + 2Br2 (dư) → CHBr2-CBr2-CH3

c) CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3 + NH4NO3

d) CH≡C-CH3 + HCl

*
 CH2=CCl-CH3

Bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: Trình bày cách thức hóa học:

a) phân minh axetilen với etilen

b) Phân biệt bố bình ko dán nhãn đựng mỗi khí ko màu sau: metan, etilen, axetilen

* lời giải bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: 

a) Cho chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư, chất nào chế tác kết tủa thì sẽ là axetilen, chất nào không chế tạo ra kết tủa cho nên etilen.

– Phương trình bội phản ứng:

 CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b) rước từ 3 bình các mẫu nhỏ dại để phân biệt.

– thứu tự dẫn những mẫu khí qua hỗn hợp AgNO3/NH3, mẫu nào có tác dụng dung dịch xuất hiện thêm kết tủa thì sẽ là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

– theo lần lượt dẫn 2 chủng loại khí sót lại qua dung dịch brom, mẫu khí làm sao làm nhạt màu nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

– Mẫu còn lại là metan.

Bài 4 trang 145 SGK Hóa 11: Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in với axetilen. Kết luận nào sau đó là đúng?

A. Cả 4 hóa học đều có khả năng làm mất màu hỗn hợp brom

B. Có 2 hóa học tạo kết tủa cùng với dung dịch tệ bạc nitrat vào amoniac

C. Có bố chất có tác dụng làm mất màu hỗn hợp Brom

D. Không tồn tại chất làm sao làm phai màu dung dịch kali pemangalat

* lời giải bài 4 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: C. Có cha chất có chức năng làm mất màu hỗn hợp Brom (do bao gồm liên kết π)

– Phương trình hóa học:

CH2=CH2 +Br2 → CH2Br-CH2Br

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 trang 145 SGK Hóa 11: Dẫn 3,36 lít khí tất cả hổn hợp A bao gồm propin với eilen đi vào trong 1 lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí bay ra và tất cả m gam kết tủa. Những thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc.

a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b) Tính m

* giải mã bài 5 trang 145 SGK Hóa 11:

a) khi dẫn hỗn hợp A trải qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ tính năng hết cùng với AgNO3/NH3, etilen không tác dụng.

⇒ 0,840 lít khí thoát ra là etilen: %VC2H4 = % = 25%.

b) Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (lít).

⇒ nC3H4 (CH≡C-CH3) = 2,52/22,4 = 0,1125(mol).

 CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓ + NH4NO3

 0,1125 mol 0,1125 mol

– tự PTPƯ ⇒ nCAg≡C-CH3↓ = nC3H4 = 0,1125

mCAg≡C-CH3↓ = n.MCAg≡C-CH3↓ = 0,1125. 147 = 16,5375(g).

Bài 6 trang 145 SGK Hóa 11: Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất công dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. 1 hóa học ; B. 2 chất ; C. 3 hóa học ; D. 4 chất.

Hãy chọn lời giải đúng

* giải mã bài 6 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: B. 2 chất.

Xem thêm: Cách Trồng Cây Trong Nhà - Cách Để Chăm Sóc Cây Trồng Trong Nhà

 CH≡C-CH2-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH3 + NH4NO3

  

*

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống tính chất hóa học, công thức cấu trúc của Ankin và bài bác tập vận dụng ở trên góp ích cho những em. Phần lớn góp ý cùng thắc mắc những em vui lòng để lại bình luận dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.