Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cot bình x

*

1) nguyên hàm của y= -cot bình x2) nguyên hàm của x*(e mũ -x)3)cho f(x)=2x+sinx+2cosx. Một nguyên hàm F(x) của f(x) thỏa F(0)=1 làA.x bình-cosx+2sinx+2B.x bình+cosx+2sinx+2C.cosx+2sinx+2D.x bình+cosx+2sinx-2

e bắt buộc lời giải cụ thể và dễ dàng nắm bắt ạ. Do em đề xuất làm nhằm nhớ công thức huhu

Từ sau thời điểm đăng bài phiền bàn sinh hoạt cách gõ bí quyết toán, quan sát ntn vô cùng rối mắt

1)

(A=-intcot^2 xdx=-intfraccos ^2xsin^2xdx=-int frac1-sin^2xsin^2xdx=-intfracdxsin^2x+int dx)

(Rightarrow A=cot x+x+c)

2)

(B=int xe^-xdx). Đặt (left{eginmatrixu=x\ dv=e^-xdxendmatrix ight.Rightarrow left{eginmatrixdu=dx\ v=int e^-xdx=-e^-xendmatrix ight.)

(Rightarrow B=-xe^-x+int e^-xdx=-xe^-x-e^-x+c)Bài 3: Ta có

(F(x)=int f(x)dx=int (2x+sin x+2cos x)dx=2int xdx+int sin xdx+2int cos xdx)

(Leftrightarrow F(x)=x^2-cos x+2sin x+c)

Vì (F(0)=1Rightarrow 0-1+0+c=1Leftrightarrow c=2)

(Rightarrow F(x)=x^2-cos x+2sin x+2), tức câu trả lời A là giải đáp đúng.

P/s: Mấy bải này khôn xiết dễ. Mình nghĩ cơ bản là chúng ta nên học thuộc bảng đạo hàm và đặc điểm nguyên hàm là vẫn ổn thôi.


*

Cho hàm số (fleft(x ight)=left{eginmatrix2sin^2x+1,x. Giả sử (Fleft(x ight)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft(x ight)) trên (R) và thỏa mãn điều kiện (Fleft(1 ight)=dfrac2ln2). Tính (Fleft(-pi ight)) 

A. (Fleft(-pi ight)=-2pi+dfrac1ln2) B. (Fleft(-pi ight)=-2pi-dfrac1ln2)

C. (Fleft(-pi ight)=-pi-dfrac1ln2) D. (Fleft(-pi ight)=-2pi)

Mình cần bài bác giải ạ, bản thân cảm ơn những ♥


giúp em mấy bài nguyên hàm với ạ. Huhu1) mang đến f(x)=8sin bình(x+pi/12) một nguyên hàm F(x) của f(x) thỏa F(0)=8 làA.4x+2sin(2x+pi/6)+9B.4x-2sin(2x+pi/6)-9C.4x+2sin(2x+pi/6)+7D.4x-2sin(2x+pi/6)+72)cho f(x)=x*(e nón -x) một nguyên hàm F(x) của f(x) thỏa F(0)=1 làA.-(x+1) *(e mũ -x)+1B.-(x+1)*(e nón -x)+2C.(x+1)*(e mũ -x)+1D.(x+1)*(e nón -x)+2

e cần bài giải chi tiết ạ. Các bạn giúp e cùng với ạ

help me

tính

Câu 1: A=(intdfrac2SINX+COSX3SINX+2COSXDX)

Câu 2: (I=intdfracX^3X^4+3X^2+2)


Hàm số nào dưới không là nguyên hàm của hàm số (fleft(x ight)=dfracx^2-1x^2)

A. F(x)=(dfracx^2-x+1x)

B. F(x)=(dfracx^2+1x)

C. F(x)=(dfracx^2+2x+1x)

D. F(x)(=dfracx^2-1x)


Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số (fleft(x ight)=cos x+sin x) sao cho nguyên hàm đó thỏa mãn điều khiếu nại F(0)=1


Cho hàm số (y=fleft(x ight)) có đạo hàm và liên tục trên (left<0;dfracpi2 ight>)thoả mãn (fleft(x ight)=f"left(x ight)-2cosx). Biết (fleft(dfracpi2 ight)=1), tính giá bán trị (fleft(dfracpi3 ight))

A. (dfracsqrt3+12) B. (dfracsqrt3-12) C. (dfrac1-sqrt32) D. 0
Xem thêm: Viết Phương Trình Điện Li Hclo, Phương Trình Điện Li Của H2So4, H2So3, Hclo

CMR (Fleft(x ight)=lndfracx^2-xsqrt2+1x^2+xsqrt2+1) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft(x ight)=dfrac2sqrt2left(x^2-1 ight)x^4+1) tren R

Cíu iem với anh Lâm ơi, 2 phương pháp nhé anh :3


Tìm gần như nguyên hàm của hàm số (fleft(x ight)=3e^2x+1+frac1cos^2left(fracPi x4 ight))