- trọng lượng riêng của một hóa học được xác minh bằng khối lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1 m3) hóa học đó:


KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Cân nặng riêng

- trọng lượng riêng của một chất được khẳng định bằng khối lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1 m3) chất đó:

(D= dfracmV).

Bạn đang xem: Công thức trọng lượng riêng

Đơn vị cân nặng riêng là kg/ m3.

2. Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng biệt của một chất được xác minh bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) hóa học đó:

(d =dfracPV).

3.

Xem thêm: Nhận Thức Mới Của Đảng Về Mối Quan Hệ Giữa 2 Nhiệm Vụ Dân Tộc Và Dân Chủ

cách làm tính trọng lượng riêng theo cân nặng riêng: (d= 10D). 

x-lair.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện x-lair.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.