- Động lượng của một vật khối lượng m đang hoạt động với vận tốc v->là đại lượng xác minh bởi công thức:

*

- Động lượng là một trong vec tơ thuộc hướng với gia tốc của vật.

Bạn đang xem: Công thức tính xung lượng

- Đơn vị của rượu cồn lượng là kilôgam mét trên giây (kg.m/s).

- Độ trở thành thiên đụng lượng của một đồ dùng trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực công dụng lên đồ gia dụng trong khoảng thời gian đó, ta có:

*

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG


1. Hệ cô lập

Một hệ nhiều vật được call là xa lánh khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu gồm thì các ngoại lực ấy cân nặng bằng.

2. Định công cụ bảo toàn rượu cồn lượng của hệ cô lập

Động lượng của một hệ cô lập là 1 trong đại lượng bảo toàn.

3. Va chạm mềm

Theo định biện pháp bảo toàn đụng lượng. Ta có:

*

trong đó v→ là tốc độ vật m1 ngay trước va chạm với vật m2 đang đứng yên, v→ là tốc độ m1 và m2 ngay sau va chạm.

4. Chuyển động bằng phản bội lực

Theo định lý lẽ bảo toàn động lượng, ta có

*

trong đó v→ là tốc độ của lượng khí m phụt ra phía đằng sau và v→ là tốc độ tên lửa có cân nặng M.

*

III. Bài xích tập vận dụng

1. Phương pháp 

- Động lượng p→ của một vật là 1 trong vecto cùng hướng với vận tốc của vật cùng được xác minh bởi công thức: p→ = m v→.

- Đơn vị động lượng: kg.m/s.

- Động lượng của hệ vật:

p→ = p1→ + p2→

- Định phương pháp bảo toàn đụng lượng.

2. Bài bác tập vận dụng

Bài 1: Hai vật có trọng lượng m1 = 1kg cùng m2 = 3kg hoạt động với các gia tốc v1= 3m/s và v2 = 1m/s. Search tổng động lượng (phương, chiều, độ lớn) của hệ trong những trường hợp:

*

Hướng dẫn:

*
*
*

Bài 2: Một khẩu súng đại chưng nằm ngang trọng lượng ms = 2000 kg, phun một viên đạn cân nặng mđ = 5 kg. Tốc độ viên đạn thoát khỏi nòng súng là 600 m/s. Tìm vận tốc của súng sau khoản thời gian bắn.

Hướng dẫn:

Động lượng của súng lúc chưa phun là bằng 0.

Động lượng của hệ sau thời điểm bắn súng là: ms.Vs→ + mđ.Vđ→.

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn hễ lượng: ms.Vs→+ mđ.Vđ→ = 0.

Vận tốc của súng là:

*

Bài 3: Một xe oto có cân nặng m1 = 6 tấn hoạt động thẳng với gia tốc v1 = 3 m/s, mang lại tông cùng dính vào một trong những xe thêm máy đang đứng im có cân nặng m2 = 200 kg. Tính gia tốc của các xe.

Hướng dẫn:

Xem hệ nhị xe là hệ cô lập.

Áp dụng định lao lý bảo toàn hễ lượng của hệ:

m1 v1→ = ( m1 + m2 ).v→

v→ cùng phương với vận tốc v1→.

Xem thêm: Ra Mắt Website Luyện Thi 123 Toán Lớp 3 Toán Lớp 3, Luyện Thi 123

Vận tốc của từng xe là:

*

Bài 4: Một viên đạn cân nặng 1kg đang cất cánh theo phương thẳng đứng với tốc độ 500 m/s thì nổ thành 2 miếng có trọng lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500√2 m/s. Hỏi mảnh thiết bị hai cất cánh theo phương nào với gia tốc bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Xét hệ 2 mảnh đạn trong lúc nổ, đấy là hệ bí mật do kia ta áp dụng định pháp luật bảo toàn cồn lượng.

Động lượng trước lúc đạn nổ:

*

Bài 5: Một người cân nặng m1 = 50kg đang làm việc với tốc độ v1 = 4m/s thì nhảy đầm lên một dòng xe trọng lượng m2 = 80 kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v2 = 3 m/s. Sau đó, xe cộ và bạn vẫn liên tiếp chuyển ứ đọng theo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khoản thời gian người này nhảy đầm lên nếu thuở đầu xe và fan chuyển động: