Tổng hợp Công thức gia tốc cực đại bỏ ra tiết, chính xác nhất, bám đít nội dung SGK trang bị lý 10, giúp các em ôn tập tốt và làm bài bác đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Công thức tính vận tốc cực đại

Công thức tốc độ cực đại

Gia tốc cực to của chất điểm trọng xê dịch điều hòa được xem bằng bí quyết sau:

*
Công thức vận tốc cực đại" width="112">

Trong đó:

a: Gia tốc cực to của chất điểm trong dao động điều hòa (cm/s2, m/s2)

ω: Tần số góc (tốc độ góc) (rad/s)

A: li độ cực to của chất điểm (biên độ dao động) (cm, m)

Lưu ý:

Gia tốc đạt giá bán trị cực to khi trang bị ở biên âm. 

*
công thức gia tốc cực đại (ảnh 2)" width="145">

Gia tốc đạt quý giá cực đái khi thiết bị ở biên dương. 

*
cách làm gia tốc cực lớn (ảnh 3)" width="157">

Gia tốc đạt độ lớn lớn số 1 tại địa chỉ hai biên. 

*
bí quyết gia tốc cực đại (ảnh 4)" width="162">

Gia tốc đạt độ lớn nhỏ dại nhất tại vị trí cân nặng bằng. 

*
phương pháp gia tốc cực to (ảnh 5)" width="124">

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi


1. Đồ thị trong dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ)

Xét phương trình xê dịch điều hòa x = Acos(ωt + φ), nếu lọc gốc thời hạn và chiều dương trục tọa độ tương thích để φ = 0. Ta lập bảng giá trị sau nhằm vẽ đồ vật thị của hàm điều hòa 

Bảng vươn lên là thiên:

*
công thức gia tốc cực to (ảnh 6)" width="617">

Từ thứ thị suy ra chu kì đao động ổn định T= 2π/ω và tần số 

*
cách làm gia tốc cực to (ảnh 7)" width="310">

2. Đồ thị giao động điều hòa

*
bí quyết gia tốc cực lớn (ảnh 8)" width="212">

Bảng thay đổi thiên

*
cách làm gia tốc cực to (ảnh 9)" width="601">

3. Đồ thị, li độ, vận tốc và vận tốc dao động cân bằng vẽ tầm thường trên một hệ tọa độ 

- li độ: x = Acos(ωt + φ)

- vận tốc: 

*
công thức gia tốc cực lớn (ảnh 10)" width="560">

- gia tốc: 

*
cách làm gia tốc cực lớn (ảnh 11)" width="573">

- đồ dùng thị li độ, gia tốc và vận tốc dao động cân bằng vẽ chung trên một hệ tọa độ 

*
bí quyết gia tốc cực lớn (ảnh 12)" width="606">

4. Mối contact giữa x,v,a,f trong dao động điều hòa

*
công thức gia tốc cực đại (ảnh 13)" width="616">

5. Bài tập củng nắm kiến thức

Câu 1. Một vật bé dại dao động cân bằng trên trục Ox. Mốc cầm năng trên vị trí cân nặng bằng. Ở li độ x = 2 cm, vật tất cả động năng vội vàng 3 lần nỗ lực năng. Biên độ dao động của đồ gia dụng là:

A. 6,0 centimet

B. 4,0 cm

C. 3,5 cm

D. 2,5 cm

Đáp án B

Câu 2. Chuyển rượu cồn của một đồ là tổng đúng theo của hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương thuộc tần số có các phương trình: 

*
bí quyết gia tốc cực to (ảnh 14)" width="333">

Xác định vận tốc cực đại và gia tốc cực to của vật.

A. 50cm/s; 10 m/s2.

B. 7cm/s; 5 m/s2.

C. 20cm/s; 10 m/s2.

D. 50cm/s; 5 m/s2.


Đáp án D.

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi 0,314s với biên độ 8cm. Tính vận tốc của chất điểm khi nó trải qua vị trí cân đối và khi khi nó trải qua vị trí li độ 5cm

A. 8cm cùng ± 12,5cm/s

B. -8cm cùng ± 12,5cm/s

C. 8cm cùng – 12,5cm/s

D. 8cm với 12,5cm/s

Đáp án D

Câu 4. Dao rượu cồn của một chất điểm có khối lượng 10g là tổng thích hợp của hai dao động điều hòa cùng phương bao gồm phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10πt) cm, x2=10cos(10πt) cm (t tính bằng s). Lựa chọn mốc cụ năng sinh hoạt VTCB. đem π2 = 10. Cơ năng của hóa học điểm bằng:

A. 1125J

B. 0,1125J

C. 0,225J

D. 1,125J

Đáp án B

Câu 5. Một vật xê dịch điều hòa dọc theo trục Ox cùng với chu kì T, vị trí thăng bằng và mốc cố gắng năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật bao gồm li độ dương phệ nhất, thời điểm đầu tiên mà cồn năng và cố gắng năng của vật đều bằng nhau là:

A. T/4

B. T/8

C. T/12

D. T/6

Đáp án B

Câu 6. Một vật giao động điều hòa bên trên quỹ đạo lâu năm 40cm. Khi ở chỗ có li độ x = 10cm đồ có gia tốc 20π√3 cm/s. Tính vận tốc và gia tốc cực lớn của vật.

A. 0,4π m/s và 6m/s2

B. 0,4π m/s và 8m/s2

C. 0,6π m/s và 8m/s2

D. 0,6π m/s cùng 8m/s2

Đáp án C

Câu 7. Một vật bé dại có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này còn có phương trình là 

*
bí quyết gia tốc cực to (ảnh 15)" width="286">

Gọi E là cơ năng của vật. Cân nặng của vật dụng bằng: 

*
cách làm gia tốc cực lớn (ảnh 16)" width="143">

Đáp án D

Câu 8. Một đồ đang xấp xỉ điều hòa cùng với tần số góc 10π rad/s với biên độ √2 cm. Khi đồ vật có tốc độ 10√10 cm/s thì vận tốc của nó có độ lớn:

A. 4 m/s2 

B. 10 m/s2   

C. 2 m/s2 

D. 5 m/s2 .

Xem thêm: Smath Studio - 'Smath At Lakeshore Learning

Đáp án B

Câu 9. Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân đối thì tốc độ của nó là trăng tròn cm/s. Khi chất điểm có vận tốc là 10 cm/s thì tốc độ của nó gồm độ lớn là 40√3 cm/s2 . Biên độ dao động của hóa học điểm là: