Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc là gì? phương pháp tính vận tốc góc như vậy nào? toàn bộ sẽ được Samsung Contest chia sẻ lý thuyết và cách làm tính tốc độ góc kèm theo những dạng bài xích tập có lời giải cụ thể từ A – Z để chúng ta cùng tham khảo nhé


Tốc độ góc là gì?

Tốc độ góc hay nói một cách khác là tần số góccủa một hoạt động tròn là đại lượng đo bởi góc mà bán kính quét được vào một đơn vị chức năng thời gian. Vận tốc góc của chuyển động tròn hầu như là đại lượng ko đổi. Nó cũng chính là độ phệ vô vị trí hướng của vector vận tốc góc.

Bạn đang xem: Công thức tính tốc độ

Ký hiệu

Tốc độ góc được cam kết hiệu là Ω tốt ω

Đơn vị

Trong hệ đo lường và tính toán quốc tế (SI), tần số góc được đo bởi rad/s.

Công thức tính tốc độ góc

ω = Δα/Δt

Trong kia Δα là góc mà bán kính nối từ trọng điểm đến đồ vật quét được trong thời gian Δt

Một vòng xoay là 2π rad, bằng tốc độ góc ω nhân với thời hạn đi không còn một vòng xoay (chính là chu kỳ Τ)

ω = 2π/T =2πf

Trong đó:

ω là tần số góc hoặc tốc độ góc (tính bằng radian bên trên giây),T là khoảng thời hạn để quay hết 1 vòng (tính bởi giây)π là hằng số π = 3,14f là tần số thông thường (được đo bởi hertz)

Chu kỳ của vận động tròn hầu hết là thời gian vật đi được một vòng. Công thức tương tác giữa chu kỳ và tóc độ góc là: T= 2π/ω. Trong đó: T là khoảng thời hạn để quay không còn 1 vòng (tính bởi giây), ω là tần số góc hoặc vận tốc góc (tính bằng radian bên trên giây), π là hằng số π = 3,14

Công thức liên hệ giữa vận tốc dài, vận tốc góc: v = r.ω

Bài tập tính vận tốc góc bao gồm lời giải

Ví dụ 1: Một đồng hồ đeo tay treo tường gồm kim phút nhiều năm 10 cm và kim giờ lâu năm 8 cm. Cho rằng những kim cù đều. Tính vận tốc dài và vận tốc góc của điểm đầu nhị kim.

Lời giải

Kim phút cù 1 vòng được 1h → Chu kì quay tròn của điểm đầu kim phút là: Tp = 1h = 3600 s

Kim giờ cù 1 vòng hết 12 h → Chu kì quay tròn của điểm đầu kim giờ là: Tg = 12h = 43200 s.

Áp dụng công thức tương tác giữa tố độ dài và vận tốc góc:

v = r.ω = 2πR/T

*


Tốc độ nhiều năm của kim tiếng là:

Vg = Rg.ωg = 0,08. 1,45.10-4 = 0,116.10-4 m/s = 0,0116 mm/s.

Ví dụ 2: Một đĩa đồng chất bao gồm dạng hình tròn có R = 30 centimet đang xoay tròn những quanh trục của nó. Biết thời gian quay hết 1 vòng là 2s. Tính tốc độ dài, tốc độ góc của 2 điểm A, B nằm trên thuộc 1 2 lần bán kính của đĩa. Biết điểm A nằm tại vành đĩa, điểm B nằm trong trung điểm giữa trọng điểm O của vòng tròn cùng vành đĩa.

Lời giải

Ta có: RA = 30 centimet ⇒ RB = 15 cm

Tốc độ góc: ω = 2π/T = π rad/s = ωB

Tốc độ nhiều năm của mỗi vật: vA = rA.ω = 0,94 m/s; vB = rB .ω = 0,47 m/s

Ví dụ 3: Một đĩa quay hồ hết quanh trục qua trung khu O, với gia tốc qua chổ chính giữa là 300 vòng/ phút.

a. Tính tốc độ góc, chu kì.

b. Tính vận tốc dài, gia tốc hướng tâm của một điểm bên trên đĩa bí quyết tâm 10 cm, mang g = 10 m/s2.

Hướng dẫn:

f = 300 vòng/phút = 5 vòng/s

a. Vận tốc góc cùng chu kì của thứ lần lượt là:

ω = 2π.f = 10π rad/s

T = 1/f = 0,2s

b. Tốc độ góc là v = r. ω = 3,14 m/s

Gia tốc hướng tâm: aht = v2/r = 98,7m/s2

Ví dụ 5: Một điểm nằm trong vành ko kể của một lốp xe máy cách trục của xe 30 cm. Xe hoạt động thẳng đều. Hỏi bánh xe nên quay bao nhiêu vòng thì số chỉ trên đồng hồ thời trang tốc độ của xe vẫn nhảy một trong những ứng với cùng 1 km.

Xem thêm: Bài Tập Câu Điều Kiện Nâng Cao, Các Dạng Có Đáp Án

Lời giải:

Khi bánh xe cù được một vòng thì xe pháo đi được quãng đường bằng chu vi của bánh xe. Quãng đường nhưng một vòng đi được là chu vi của vòng tròn:

S = C = 2πR = 2. 3,14. 0,3 = 1,884m.

Vậy nhằm đi được 1 km = 1000m thì bánh xe cần quay

N = 1000 : 1,884 = 530,8 vòng

Ví dụ 6: Xét một hóa học điểm hoạt động tròn đều. Chu kí của chất điểm biến hóa như cụ nào nếu tăng tốc độ dài lên gấp đôi và giảm nửa đường kính quỹ đạo đi 2 lần?

A. Tăng 4 lần

B. Bớt 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Bớt 2 lần

Lời giải

V tăng gấp đôi => ω tăng 2 lần

T = 2π/ω => T bớt 2 lần

Nên chọn đáp án C

Hy vọng với những tin tức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta hiểu được vận tốc góc là gì và công thức tính tốc độ góc để áp dụng vào làm bài tập nhé