x-lair.com: Qua bài xích Công thức tính: Khối Chỏm Cầu và bài tập tham khảo cùng tổng vừa lòng lại các kiến thức về khối chỏm ước và lí giải lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chỏm cầu


*

Trong hình học tập không gian, khối chỏm cầu, hình vòm cầu, tốt hình đới mong là hình tất cả phần lòng là 1 phần của hình ước bị cắt do một phương diện phẳng. Nếu như mặt phẳng ấy trải qua tâm của hình cầu, thì độ cao của chỏm cầu chính bằng nửa đường kính của hình ước và khối chỏm cầu đổi thay hình cung cấp cầu.

II. DIỆN TÍCH BỀ MẶT KHỐI CHỎM CẦU


*

Công thức tính diện tích hình bề mặt chỏm cầu bởi 2pi nhân với nửa đường kính mặt mong và độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước hay bởi tích của pi nhân cùng với tổng bình phương của bán kính mặt mong và chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(S=2 pi rh=pi (a^2+h^2))

Trong đó:

S: diện tích bề mặt chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài chào bán kính mặt đáy chỏm cầu.

III. THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Công thức tính thể tích khối chỏm cầu bởi pi bình phương chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm ước nhân cùng với hiệu của nửa đường kính mặt cầu và 1/3 độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(V=pi h^2(r-dfrach3)=dfrac16 pi h(h^2+3 a^2))

Trong đó:

V: thể tích chỏm cầu.r: độ dài bán kính mặt cầu.h: độ dài chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài buôn bán kính dưới mặt đáy chỏm cầu.

Xem thêm: Cách Tính Lãi Đơn Là Gì? Công Thức Tính Lãi Đơn Và Các Dạng Toán Lãi Đơn

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Ví dụ: Tính thể tích và ăn diện tích bề mặt của khối chỏm cầu biết nửa đường kính mặt cầu dài 10m và độ dài độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh đầu là 6m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng bí quyết tính thể tích của chỏm cầu, ta có thể tích của chỏm ước đã đến là:

(V=pi h^2(r-dfrach3) \ =pi .6^2.(10-dfrac63)=252 pi (m^3))

Áp dụng công thức tính diện tích mặt phẳng chỏm cầu, ta bao gồm diện tích bề mặt chỏm ước đã đến là:

(S=2 pi rh \ =2 pi .10.6=120 pi (m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương