Bạn đã tìm hiểu về công thức sin cos tan và định lý sin cos trong tam giác, hình học hay trong hàm lượng giác vào toán lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12….Bạn đang xem: phương pháp tính sin cos

1. Định lý hàm Sin


*

Trong lượng giác, định lý sin (hay định luật sin, công thức sin) là 1 phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa chiều dài những cạnh của một tam giác bất cứ với sin của các góc tương ứng. Định lý sin được trình diễn dưới dạng.

Bạn đang xem: Công thức tính sin cos tan


*

Trong đó a, b, c là chiều dài các cạnh, và A, B, C là những góc đối diện (xem hình vẽ). Phương trình cũng hoàn toàn có thể được viết bên dưới dạng nghịch đảo:


*

Định lý sin có thể được sử dụng trong phép đạc tam giác để tìm hai cạnh còn sót lại của một tam giác khi biết một cạnh với hai góc bất kì, hoặc nhằm tìm cạnh đồ vật ba lúc biết hai cạnh cùng một góc ko xen giữa hai cạnh đó.

Trong một vài trường hợp, phương pháp cho ta hai giá trị khác nhau, dẫn cho hai kĩ năng khác nhau của một tam giác.

Định lý hàm sin là một trong trong nhì phương trình lượng giác hay được dùng để làm tìm cạnh cùng góc của một tam giác, ngoài định lý cos.

1. Ví dụ về Sin


*

*

Bài này viết về Định lý cos trong hình học Euclid. Đối với định lý cos trong quang quẻ học, xem định lý cos Lambert.

Trong lượng giác, định lý hàm số cos màn biểu diễn sự tương quan giữa chiều dài của những cạnh của một tam giác phẳng cùng với cosin của góc tương ứng:


Định lý hàm cos bao quát định lý Pytago (định lý Pytago là trường đúng theo riêng trong tam giác vuông): trường hợp γ là góc vuông thì cos γ = 0, cùng định lý cos biến hóa định lý Pytago:


Định lý hàm cos được dùng để làm tính cạnh trang bị ba khi biết hai cạnh còn sót lại và góc giữa hai cạnh đó, hoặc tính những góc khi chỉ biết chiều dài tía cạnh của một tam giác.


3. Công thức Sin Cos rã trong lượng giác

Ngày nay, họ thường làm việc với sáu các chất giác cơ bản, được liệt kê vào bảng dưới, kèm theo liên hệ toán học giữa các hàm.

Xem thêm: Động Năng Là Gì? Định Luật Bảo Toàn Động Năng Là Gì? Định Lý Động Năng


4. Sin Cos tan trong tam giác vuông

Có thể định nghĩa các hàm lượng giác của góc A, bởi việc hình thành một tam giác vuông chứa góc A. Vào tam giác vuông này, những cạnh được lấy tên như sau:

Dùng hình học Ơclit, tổng các góc trong tam giác là pi radian (hay 180⁰). Khi đó:


Hình vẽ bên cho thấy định nghĩa bằng hình học về những hàm lượng giác mang đến góc bất kỳ trên vòng tròn đơn vị chức năng tâm O. Cùng với θ là nửa cung AB:


Theo hình vẽ, thường thấy sec cùng tang sẽ phân kỳ lúc θ tiến cho tới π/2 (90 độ), cosec và cotang phân kỳ khi θ tiến cho tới 0. Nhiều phương pháp xây dựng tương tự có thể được triển khai trên vòng tròn đối kháng vị, và những tính chất của những hàm lượng giác rất có thể được minh chứng bằng hình học.