Trong nội dung bài viết dưới đây, điện máy Sharp việt nam sẽ share định nghĩa số mol, nồng độ mol với công thức tính mật độ mol, công thức tính số mol hay cách làm tính mật độ phần trăm giúp đỡ bạn có thêm kỹ năng về chất hóa học để có thể giải những bài toán liên quan đến độ đậm đặc mol giỏi thể tích dễ dàng nhé


Số mol là gì?

Số mol giỏi mole (ký hiệu: mol) là solo vị thống kê giám sát dùng trong chất hóa học nhằm biểu đạt lượng chất có chứa giao động 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Mol là 1 trong những đơn vị SI, với ký hiệu đơn vị chức năng mol.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ mol

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị là molm là khối lượng, đơn vị chức năng là gamM là khối lượng mol chất, đơn vị chức năng là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở đk tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol hóa học khí sống ở diều kiện tiêu chuẩn, đơn vị tính là molV là thể tích khí, đơn vị tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol hóa học khí ngơi nghỉ ở diều khiếu nại thường, đơn vị tính là molP là áp suất , đơn vị tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị tính là litR là hằng số = 0.082T là ánh sáng = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài tập về bí quyết tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong số lượng hóa học sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có một trong những lượng hóa học sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) 20 gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử gồm trong 1,8.1023 nguyên tử fe là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của rất nhiều lượng hóa học sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo sinh sống đktc.

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol đó là số mol hóa học tan trong 1 lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính nồng độ mol

– nồng độ mol của dung dịch cho thấy thêm số mol chất tan có trong một lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là độ đậm đặc moln là số mol hóa học tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 đựng 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi tổng hợp 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Xem thêm: Ad Là Gì Trong Game (P1) - Ý Nghĩa Từ Ad Trong Các Lĩnh Vực

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: cm = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính khối lượng chất tan tất cả trong 600ml hỗn hợp CuSO4 có nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta có V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng bí quyết CM = n/V => nCuSO4 = V x cm = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính nồng độ phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng chất tanmdd: cân nặng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước bọn họ thu được hỗn hợp B gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta gồm phương trình bội nghịch ứng hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo thăng bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng bí quyết C% = (mct/mdd).100% ta tất cả C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi thực hiện hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra sẽ thu được dung dịch tất cả nồng độ 14%.

Ví dụ 2: thực hiện hòa tan đôi mươi gam muối vào nước thu được dung dịch A tất cả C% = 10%

a, Hãy tính khối lượng của hỗn hợp A thu được

b, Hãy ính trọng lượng nước quan trọng cho sự pha chế

Lời giải:

a, Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy cân nặng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương thức bảo toàn cân nặng ta gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – trăng tròn = 180 gam

Kết luận: Vậy để hoàn toàn có thể hoàn tan trăng tròn gam muối thì bọn họ phải cần 180 gam nước để tạo ra 200 gam dung dịch

Với những tin tức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp cho bạn giải được những bài toán về hóa học đơn giản và dễ dàng nhé. Chúc các bạn thành công!