Đồng phân là đông đảo hợp chất khác nhau nhưng gồm cùng cách làm phân tử.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh số đồng phân

Bạn vẫn xem: công thức tính cấp tốc số đồng phân

Các đồng phân của nhau bao gồm tính chất khác nhau do bọn chúng có cấu trúc hoá học khác nhau.

– lưu giữ ý: những đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối, nhưng phần đông chất bao gồm cùng phân tử khối thì có thể không bắt buộc đồng phân của nhau.

Bạn đã xem: bí quyết tính cấp tốc số đồng phân Hóa hữu cùng cực hay

– Ví dụ: , nhưng bọn chúng không cùng CTPT nên không hẳn đồng phân.

Chúng ta có tương đối nhiều cách phân loại đồng phân, có thể dựa vào đơn nhất tự liên kết, đội chức hay địa chỉ trong không gian,….

Cách tính số đồng phân

– Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi đổi khác trật từ bỏ liên kết của những nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân các loại nhóm chức:

Nhóm chức Loại chất
– OH Ancol
– O – Ete
– CHO Anđehit
– CO Xeton
– COOH Axit

Ví dụ: Cùng bí quyết C2H6O ta có thể viết 2 đồng phân với 2 nhiều loại nhóm chức không giống nhau (ancol và ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc link bội: vị trí của tập thể nhóm chức, nhóm thay hoặc links bội bên trên mạch C cố gắng đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th bao gồm một nối đôi:

– Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, lúc 2 nhóm nắm của nguyên tử C với nối đôi không giống nhau thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu các nhóm nắm ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) tất cả phân tử khối to hơn nằm về cùng một phía với nối đôi đang là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

3. Công việc viết đồng phân

– Tính số link π cùng vòng: π + v 

– phụ thuộc công thức phân tử, số liên kết π+v để lựa chọn loại chất phù hợp. Hay đề sẽ cho viết đồng phân của hợp chất cầm cố thể.

– Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,…

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,….

– thêm nhóm chức hoặc liên kết bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch chuyển để biến hóa vị trí. Cần xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

– Điền H để bảo vệ hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài xích trắc nghiệm thì không cần.

4. Bí quyết tính nhanh đồng phân 

a) phương pháp tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Khái niệm: Ankan là số đông hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đối kháng C-C với C-H.

– CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới mở ra đồng phân.

– Công thức tính nhanh 

2n – 4 + 1 (3 4H10

Số đồng phân ankan đã là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

b) phương pháp tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

– CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

– Anken bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi và đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C sở hữu nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm nuốm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi vẫn còn 2C với H đội thế.


*

Nếu đề bài xích yêu mong tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu như yêu mong tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) vẫn là 1+1+2 = 4 đồng phân.

Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi đang còn 3C với H nhóm thế.


*

c) cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

– Ankin là hầu như hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử đựng một link ba.

– CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối tía và không có đồng phân hình học.

– Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, từng C đã liên kết với cùng một nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối ba sẽ còn 2C cùng H là đội thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

d) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

e) Số đồng phân andehit đối chọi chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

f) Số đồng phân axit cacboxylict đối chọi chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

*

*

*

Lưu ý: Anđehit cùng xeton gồm cùng phương pháp phân tử cùng với nhau, nên những khi đề bài xích chỉ cho CTPT nhưng không đề cập đến một số loại hợp hóa học nào thì bắt buộc tính cả hai.

Xem thêm: Top 7 Bóng Đèn Tiết Kiệm Điện, Top 5 Bóng Đèn Tiết Kiệm Điện Nhất Hiện Nay

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8

Ta có n = 7, núm vào công thức ta được (7-6)2 = 1

n) Đồng phân phenol solo chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

o) công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit buổi tối đa tạo vì hỗn hợp tất cả x amino axit khác nhau:

Số n peptit max = xn

Ví dụ: bao gồm tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ lếu hợp có 2 amino axit là glyxin cùng alanin?

+ Số đipeptit = 22 = 4

+ Số tripeptit = 23 = 8

5. Một vài bài tập áp dụng

Bài 1: Hợp hóa học X bao gồm CTPT C4H8. Xác định các đồng phân kết cấu của X