- Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện tất cả suấtđiện động E và điện trở vào r, hoặc gồm nhiều nguồn điện đượcghép thành bộ nguồn bao gồm suất điện động Eb, điện trở trong rbvà mạch ko kể gồm những điện trở. Cần yêu cầu nhận dạng một số loại bộ nguồnvà áp dụng công thức tương xứng để tính suất điện động với điện trởtrong của bộ nguồn.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở ngoài

- Mạch quanh đó của toànmạch tất cả thể là các điện trở hoặc các vật dẫn được nhìn nhận như cácđiện trở (ví dụ như các bóng đèn dây tóc) nối liền hai rất củanguồn điện. Cần cần nhận dạng với phân tích xem những điện trở này đượcmắc với nhau như thế nào (nối tiếp hay song song). Trường đoản cú đó vận dụng địnhluật Ôm đối cùng với từng nhiều loại đoạn mạch tương ứng cũng tương tự tính điệntrở tương tự của mỗi đoạn mạch và của mạch ngoài.

- Áp dụng định luật Ôm đối cùng với toàn mạch để tính cườngđộ chiếc điện mạch chính, suất điện động của nguồn điện hay của bộnguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công và công suất của nguồn điện,điện năng tiêu tốn của một đoạn mạch, … nhưng mà đề bài xích yêu cầu.

- các công thức cần sử dụng:

$I = fracER_N + r$$E = I(R_N + r)$$U = IR_N = E - Ir$$A_ng = EIt$$P_ng = EI$$A = UIt$$P = UI$

I. Bài tập ví dụ

1. Bài bác tập 1

- Một mạch điện bao gồm sơ đồ như hình vẽ, trong các số ấy nguồn điệncó suất điện động E = 6 V và tất cả điện trở trong r = 2Ω, những điện trở R1= 5Ω, R2= 10Ω và R3= 3 Ω.

*

a) Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn điện và hiệuđiện thế mạch ko kể U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1.

- phía dẫn giải

a) Điện trở mạch ko kể là RN = 18 Ω.

b) Áp dụng định luật Ôm đến toàn mạch, tính được dòngđiện mạch thiết yếu chạy qua nguồn điện

đương của mạch quanh đó này là I = 0,3 A.

Từ kia tính được hiệu điện thế mạch xung quanh là U = 5,4 V.

c) Áp dụng định luật Ôm, tính được U1 = 1,5 V.

2. Bài tập 2

- Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong số đó nguồn điệncó suất điện động E = 12,5 V và tất cả điện trở trong r = 0,4 Ω; nhẵn đènĐ1 tất cả ghi số 12V – 6W ; bóng đèn Đ2 loại 6 V – 4,5W; Rb là một biến trở.

*

a) chứng tỏ rằng lúc điều chỉnh biến trở Rb cótrị số là 8 Ω thì các đèn Đ1 cùng Đ2 sáng sủa bình thường.

b) Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồnđiện lúc đó.

- hướng dẫn giải

Để những đèn sáng bình thỖờng thì hiệu điện thế mạchngoài phải là U= 12 V. Áp dụng định luật Ôm, ta tìm được dòng điện chạyqua nguồn điện gồm cường độ I = 1,25 A.

Từ kia suy ra loại điện chạy qua mỗi đèn có cường độđúng bằng cường độ định nấc I1 = 0,5 A; I2 = 0,75A. Vậy những đèn sáng sủa bình thường.

b) Công suất của nguồn điện khi ấy là Png=15,625 W.

Hiệu suất là H = 0,96 = 96%.

3. Bài tập 3

- tất cả tám nguồn điện cùng các loại với cùng suất điện động E= 1,5 V cùng điện trở vào r = 1 Ω. Mắc những nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợpđối xứng gồm nhì dãy tuy nhiên song để thắp sáng bóng loáng đèn nhiều loại 6V – 6W.

Coi rằng láng đèn bao gồm điện trở như khi sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín đáo gồm bộ nguồn và bóng đènmạch ngoài.

b) Tính cường độ I của cái điện thực thụ chạy qua bóngđèn với công suất điện p. Của bóng đèn khi đó.

Xem thêm: Oxit Bazo Tác Dụng Với Axit, Tính Chất Hóa Học Oxit Axit

c) Tính công suất Pb của bộ nguồn, công suất Picủa mỗi nguồn vào bộ nguồn cùng hiệu điện thế Ui giữa haicực của mỗi nguồn đó.