Ở phân mục Vật Lý hôm nay, thpt CHUYÊN LAM SƠN sẽ share lý thuyết điện trở của dây dẫn là gì? cách làm tính điện trở của dây dẫn kèm theo bài tập gồm lời giải chi tiết trong nội dung bài viết dưới phía trên để chúng ta cùng tham khảo


Điện trở của dây dẫn là gì?

Điện trở của dây dẫn là một trong đại lượng biểu thị mức độ cản trở loại điện không nhiều hay các của dây dẫn. Đại lượng này sẽ nhờ vào vào đồ liệu cấu trúc nên dây dẫn.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở của dây dẫn

Điện trở của dây dẫn bộc lộ mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn. Điện trở càng mập thì chiếc điện trải qua càng nhỏ dại và ngược lại.

Trong mạch điện, điện trở thường xuyên được kí hiệu như sau:

*

Sự nhờ vào của năng lượng điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn

Điện trở của những dây dẫn bao gồm cùng tiết diện và được gia công từ và một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận cùng với chiều nhiều năm mỗi dây:

*

Công thức tính điện trở của dây dẫn

R = ρ(l/S)

Trong đó:

R: Điện trở của dây dẫn ( Ω)L: Chiều lâu năm của dây dẫn ( m)p: Điện trở suất (còn gọi là suất năng lượng điện trở hoặc năng lượng điện trở riêng). Nó là thước đo khả năng cản trở lại dòng năng lượng điện của vật liệu. Điện trở suất của một dây dẫn được xem là năng lượng điện trở của một dây dẫn tất cả chiều dài 1m với huyết diện 1 mm², đặc trưng cho vật tư dây dẫn.S: tiết diện của dây dẫn (diện tích mặt phẳng cắt – đơn vị m²)

Từ đó, ta có những công thức nhằm tính thông số kỹ thuật các nhân tố của dây như sau:

Công thức tính năng lượng điện trở suất

p = (R.S)/l

Công thức tính chiều lâu năm dây dẫn

l = (R.S)/p

Công thức tính ngày tiết diện dây dẫn

S = p.(l/R)

Công thức tính tổn thất vì điện trở

Trong ngôi trường hợp chiếc điện bao gồm cường độ I chạy sang 1 vật bao gồm điện trở R, thì năng lượng điện năng sẽ được chuyển thành sức nóng năng. Lượng nhiệt độ năng bị thất thoát này có công suất là:

P = I² . R = U² / R

Trong đó:

P là công suất, đơn vị là W.I là cường độ chiếc điện, được đo bằng A.R là điện trở, đơn vị là Ω.

Bài tập tính năng lượng điện trở của dây dẫn thường gặp gỡ có lời giải

Ví dụ 1: cho hai dây dẫn bằng đồng nguyên khối có cùng tiết diện, một dây dài 3m, gồm điện trở 12Ω và dây kia gồm chiều lâu năm 2m thì bao gồm điện trở là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: R1/R2 = l1/l2 ⇒ R2 = (R1.l2)/l1 = (12.3) : 2 = 18 Ω

Ví dụ 2: một đoạn dây đồng lâu năm l=12m có tiết diện tròn đường kính 1mm. Biết r = 1,7.10-8W.m. Tính năng lượng điện trở của đoạn dây

Lời giải

Ta có: S’ = π.(d2/4) = 3,14.

Xem thêm: Ví Dụ Về Nền Văn Hóa Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc, Ví Dụ Về Nền Văn Hóa Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc

<(10-3)2/4> = 0,785.10-6 m2

Điện trở của đoạn dây là

R = p(l/S) = 1,7.10-8.(12/0,785.10-6) = 0,26 Ω

Ví dụ 3: Một dây tóc đèn điện làm bằng vonfam ở ánh sáng trong phòng gồm điện trở 50Ω, gồm tiết diện tròn đường kính 0,04mm. Hãy tính chiều lâu năm của dây tóc này. Cho biết thêm điện trở suất của vonfam là р = 5,5.10-8 Ωm.

Lơi giải

Tiết diện của dây tóc là:

*

Hy vọng cùng với những thông tin mà shop chúng tôi vừa share có thể giúp nạm được triết lý và cách làm tính điện trở của dây dẫn để áp dụng vào làm bài xích tập nhé