Với công thức tính độ mạnh điện trường tổng thích hợp hay nhất | phương pháp tính cường độ năng lượng điện trường tổng hợp Vật lý lớp 11 chi tiết nhất giúp học sinh dễ dãi nhớ cục bộ các phương pháp tính cường độ điện trường tổng thích hợp hay độc nhất | cách tính cường độ điện trường tổng hợp từ đó biết phương pháp làm bài tập đồ gia dụng lý 11. Mời các bạn đón xem:


Công thức tính độ mạnh điện trường tổng hợp hay tuyệt nhất | phương pháp tính cường độ điện trường tổng hợp- vật lý lớp 11

1. Định nghĩa

Giả sử có các điện tích q1, q2,….., qngây ra trên M những vectơ cường độ điện trường E1→,E2→,E3→,...,En→ thì vecto cường độ điện ngôi trường tổng thích hợp do các điện tích trên tạo ra tuân theo nguyên lý chồng chất điện trường

E→=E1→+E2→+E3→+...+En→=∑E→i

2. Công thức

Áp dụng nguyên lý ông chồng chất điện trường:

E→=E1→+E2→+E3→+...+En→=∑E→i

Theo phép tắc hình bình hành, ta tổng phù hợp được vectơ E→hợp lực:

*

- Xét trường vừa lòng tại điểm M trong vùng điện trường của 2 điện tích:

E→=E1→+E2→

Với những trường hợp sệt biệt, ta có:

+ NếuE1→↑↑E2→ → EM= E1+ E2

+ giả dụ E1→↑↓E2→ → EM= E1- E2

+ NếuE1→⊥E2→→EM=E12+E22

+ Nếu(E1→,E2→)=α→EM=E12+E22+2E1E2cosα

3. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Có hai điện tích điểm q1=0,5  nCvà q2=−0,5  nC lần lượt đặt ở hai điểm A, B cách nhau một quãng a = 6 cm trong ko khí. Hãy khẳng định cường độ điện trường E→ tại điểm M trong các trường phù hợp sau:

a) Điểm M cách A một đoạn 6 cm, giải pháp B một quãng 12 cm.

Bạn đang xem: Công thức tính cường độ điện trường

b) Điểm M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một quãng 4 cm.

Hướng dẫn giải:

a) hotline E→1,E→2lần lượt là cường độ điện trường vị điện tích q1và quận 2 gây ra trên M

+ Ta có: E1=kq1r12=9.109.0,5.10−90,062=1250V/mE2=kq2r22=9.109.0,5.10−90,122=312,5V/m

+ các vectơ E→1,E→2được màn trình diễn như hình

*

+ gọi E→là năng lượng điện trường tổng hợp vì q1và q2gây ra tại M. Ta có:E→=E→1+E→2

+ vì chưng E→1,E→2ngược chiều nên: E=E1−E2=937,5V/m

+ Vậy E→có vị trí đặt tại M, phương AB, chiều từ B mang đến A, độ bự 937,5 V/m

b)

*

Gọi E→1,E→2lần lượt là độ mạnh điện trường bởi vì điện tích q1và q2gây ra trên M

+ bởi vì độ phệ hai năng lượng điện tích cân nhau nên điểm M phương pháp đều hai năng lượng điện nên:

E1=E2=kqr2=kqMH2+HA2

=9.109.0,5.10−90,052=1800V/m

+ những vectơ E→1,E→2được biểu diễn như hình

+ vị E1=E2nên hình ME1EE2là hình thoi nên:

ME=2.MK=2.ME1cosβ⇔E=2.E1cosβ

⇒E=2.E1AHAM=2.1800.332+42=2160V/m

+ vày ME1EE2là hình thoi phải ME tuy nhiên song AB.

Vậy vectơ độ mạnh điện trường tổng vừa lòng tại M có:

+ Điểm để tại M

+ Phương: ME

+ Chiều: từ M cho E

+ Độ phệ 2160 V/m

Ví dụ 2: Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,1 g với điện tích q=10−8  Cđược treo bởi một sợi dây ko dãn và đặt vào năng lượng điện trường hầu như E→có đường sức ở ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α=45°.Lấy g = 10 m/s2. Tính độ béo của độ mạnh điện trường.

Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Sắt Fe Tác Dụng Được Với Những Chất Nào

Hướng dẫn giải:

*

- các lực chức năng lên quả ước gồm: lực căng dây T→, trọng tải P→, lực năng lượng điện trường F→.

+ Điều kiện thăng bằng của quả cầu: P→+F→+T→=0

+ gọi R→là vectơ tổng phù hợp của P→và F→⇒R→+T→=0

+ Suy ra R→có phương gai dây ⇒tanα=FP⇔tanα=qEmg

⇒E=mg.tanαq=0,1.10−3.10.tan45°10−8=105 V/m

Công thức tính độ mạnh điện trường trên trung ưu thế nhất | phương pháp tính cường độ điện trường trên trung điểm

Công thức tính cường độ điện trường giữa hai bản tụ hay tuyệt nhất | phương pháp tính cường độ điện trường thân hai bản tụ

Công thức tính độ mạnh điện trường gây ra bởi điện tích q hay tuyệt nhất | phương pháp tính cường độ điện trường gây nên bởi điện tích q

Công thức tính công của lực điện hay duy nhất | cách tính công của lực điện

Công thức tính chũm năng của điện tích hay độc nhất | phương pháp tính thế năng của điện tích