Tổng hợp các công thức Vật Lý 8

Học kì 1 – Chương 1. Cơ học

Chuyên đề 1: Chuyển động trong cơ học

Bao gồm các công thức chính:

1. Công thức tính vận tốc

Trong đó:

v là vận tốc (m/s)

s là quãng đường đi được (m)

t là thời gian để đi hết quãng đường đó (s)

2. Công thức tính vận tốc trung bình:

*

Chuyên đề 2: Lực và áp suất

Bao gồm các công thức chính:

2. Công thức tính áp suất

Trong đó:

p là áp suất (Pa)

F là áp lực (N)

S là diện tích bị ép (m2)

2.


Bạn đang xem: Công thức tính công lớp 8


Xem thêm: Bộ 3 Đề Thi Học Kì 1 Hóa 10 Môn Hóa Có Đáp Án Sát Với Đề Chính Thức

Công thức tính áp suất chất lỏng:

p = d.h

Trong đó:

P là áp suất chất lỏng (Pa) hoặc (N / m2)

d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N / m3)

h là chiều cao của cột chất lỏng (m)

3. Công thức bình thông nhau:

*

trong đó

F: lực tác dụng lên tiết diện nhánh thứ nhất (N);

f: lực tác dụng lên tiết diện nhánh thứ 2 (N);

S: tiết diện nhánh thứ nhất (m²);

s: tiết diện nhánh thứ 2 (m²)