Tổng hợp những công thức thứ Lý 8

Học kì 1 – Chương 1. Cơ học

Chuyên đề 1: chuyển động trong cơ học

Bao gồm các công thức chính:

1. Công thức tính vận tốc

Trong đó:

v là gia tốc (m/s)

s là quãng lối đi được (m)

t là thời gian để đi hết quãng mặt đường đó (s)

2. Cách làm tính tốc độ trung bình:

*

Chuyên đề 2: Lực với áp suất

Bao gồm những công thức chính:

2. Bí quyết tính áp suất

Trong đó:

p là áp suất (Pa)

F là áp lực (N)

S là diện tích s bị ép (m2)

2.


Bạn đang xem: Công thức tính công lớp 8


Xem thêm: Bộ 3 Đề Thi Học Kì 1 Hóa 10 Môn Hóa Có Đáp Án Sát Với Đề Chính Thức

Bí quyết tính áp suất hóa học lỏng:

p = d.h

Trong đó:

P là áp suất hóa học lỏng (Pa) hoặc (N / m2)

d là trọng lượng riêng biệt của hóa học lỏng (N / m3)

h là độ cao của cột chất lỏng (m)

3. Phương pháp bình thông nhau:

*

trong kia

F: lực tính năng lên máu diện nhánh thứ nhất (N);

f: lực tính năng lên ngày tiết diện nhánh thứ 2 (N);

S: máu diện nhánh đầu tiên (m²);

s: máu diện nhánh thứ 2 (m²)