Biên độ sóng

Đối cùng với dạng bài toán tìm ly độ, biên độ trên một điểm vào miền giao thoa độc giả hãy nhớ bí quyết tính biên độ xê dịch tổng hợp và các trường hợp đặc biệt quan trọng của hai nguồn

*

2.Các ví dụ cùng bài tập được đặt theo hướng dẫn:

Liên quan: biên độ sóng

a. Nhì nguồn thuộc pha:

Ví dụ 1: Âm thoa bao gồm tần số f=100hz tạo thành trên phương diện nước nhị nguồn dao động O1 với O2 dao động cùng pha cùng tần số . Biết xung quanh nước mở ra một hệ gợn lồi tất cả một gợn thẳng và 14 gợn dạng hypebol mỗi bên. Khoảng cách giữa 2 gợn quanh đó cùng đo được là 2,8cm.

Bạn đang xem: Công thức tính biên độ

a.Tính gia tốc truyền sóng trên mặt nước

b.Xác định trạng thái dao động của nhị điểm M1 và mét vuông trên khía cạnh nước Biết O1M1=4.5cm O2M1=3,5cm với O1M2=4cm O2M2 = 3,5cm

Giải:

*

a.Tính gia tốc truyền sóng xung quanh nước

Theo đề mỗi mặt 7 gợn ta gồm 14.λ/2 = 2,8

Suy ra λ= 0,4cm. Tốc độ v= λ.f =0,4.100=40cm/s

b.Xác định trạng thái xấp xỉ của nhị điểm M1 và mét vuông

-Dùng phương pháp hiệu lối đi của sóng tự hai

nguồn mang đến M1 là:

((d_1-d_2)=(Delta varphi _M1-Delta varphi )fraclambda 2pi )

Với 2 nguồn thuộc pha bắt buộc ∆φ= 0 suy ra:

((d_1-d_2)=(Delta varphi _M1)fraclambda 2pi Rightarrow Delta varphi _M1=(d_1-d_2)frac2pi lambda )

Thế số : (Delta varphi _M= (4,5-3,5)frac2pi 0,4=5pi =(2k+1)pi)

=> hai giao động thành phần ngược pha bắt buộc tại M1 bao gồm trạng thái giao động cực tè ( biên độ rất tiểu)

-Tương tự trên M2: ((d_1-d_2)=(Delta varphi _M2)fraclambda 2pi Rightarrow Delta varphi _M2=(d_1-d_2)frac2pi lambda )

Thế số :(Delta varphi _M= (4-3,5)frac2pi 0,4=0,5.frac2pi 0,4=2,5pi =(2k+1)fracpi2)

=> hai xê dịch thành phần vuông pha đề xuất tại mét vuông có biên độ xấp xỉ A làm sao để cho (A^2=A_1^2+A_2^2) cùng với A1 cùng A2 là biên độ của 2 hai rượu cồn thành phần tại m2 do 2 nguồn truyền cho tới .

Ví dụ 2:Trên phương diện nước tại nhị điểm S1, S2 biện pháp nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương trực tiếp đứng với phương trình uA = 6cos40πt cùng uB = 8cos(40πt ) (uA cùng uB tính bởi mm, t tính bởi s). Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S1S2 là

A. 16 B. 8 C. 7 D.

Xem thêm: Block Là Gì Tren Facebook Là Gì? Cách Block Một Người Trên Facebook

14 Giải : Bước sóng λ = v/f = 2 cm.

Xét điểm M trên S1S2: S1M = d ( 0 d = (frac14 + frack2) mà lại :0 – 0,5 0 ≤ k ≤ 15. Có 16 quý hiếm của k