+ trường hợp hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Bạn đang xem: Công thức tỉ số lượng giác lớp 9

Tức là: đến hai góc (alpha ,eta ) bao gồm (alpha + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( an alpha = cot eta ;cot alpha = an eta ).


Tính chất 2:

+ nếu như hai góc nhọn (alpha ) và (eta ) bao gồm (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính hóa học 3:

+ ví như (alpha ) là một trong góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Những dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính tỉ con số giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng các tỉ con số giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng vào tam giác vuông để giám sát và đo lường các yếu tố buộc phải thiết.

Dạng 2: So sánh các tỉ con số giác giữa các góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa những tỉ con số giác về cùng loại (sử dụng đặc thù "Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$


$ an alpha eta $.

Xem thêm: Đầu Số 0977 Là Mạng Gì ? Đi Tìm Câu Trả Lời Chính Xác Về Đầu Số 0977

Dạng 3: Rút gọn, tính quý hiếm biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng các kiến thức

+ trường hợp (alpha ) là 1 trong góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $

+ nếu như hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia.

-->