Bạn đang mày mò về phương pháp tính thể tích của những hình thpt CHUYÊN LAM SƠN xin gửi đến các bạn các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp cùng thể tích khối lăng trụ chúng ta đón xem để ứng dụng giải bài bác tập tốt nhất.

Bạn đang xem: Công thức thể tích


1. Giải pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong số ấy r là nửa đường kính mặt đáy, h là chiều cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể có tác dụng tròn và lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường chạm mặt nhất có mặt đáy là hình tròn. Lúc đó nếu r là cung cấp kính hình trụ đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng 1 phần ba diện tích mặt dưới nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Phương pháp chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo phương pháp V=1/3.S.h các bạn có thể ứng dụng nó.

1. Bí quyết tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : chiều cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng cách giữa 2 mặt phẳng đựng 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai lòng hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> phương pháp tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong các số ấy B là thể tích đấy và h là chiều cao. Nói cách khác thể tích lăng trụ được tính bằng diện tích s đáy nhân với chiều cao.

*

=> trường hợp một hình tròn tròn có bán kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong số đó a là chiều dài, b là chiều rộng với h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> cách làm tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng đó π = 3,14

*

Diện tích mặt cầu: S = 4π.R2Trong đó R là bán kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Tổ Hợp Toán Lý Anh Là Khối Gì? Gồm Những Ngành Nào? Thi Trường Gì? Làm Nghề Gì?

Chúc các bạn học thật giỏi bộ môn toán này nhé.