Những phương pháp sóng cơ rất hiếm nhưng vẫn làm cho học sinh nhầm giữa những công thức này và công thức khác, thân đại lượng này và đại lượng khác. Hiểu điều ấy nên nội dung bài viết này được biên soạn ước muốn khắc phục đa số nhược điểm này cho học tập sinh.

Bạn đang xem: Công thức sóng cơ


1. Vận tốc truyền sóng cơ

Công thức hay được dùng đầu tiên bạn phải nhớ là mỗi contact giữa tốc độ truyền sóng với cách sóng

*

v là vận tốc truyền sóng (m/s)λ là cách sóng (m)T là chu kì sóng (s)f là tần số sóng (Hz)

Ví dụ 1: Một mối cung cấp sóng đang dao động với chu kì T = 1 s, nó phân phát ra sóng cân bằng với cách sóng là λ = 3 cm. Hỏi sóng này viral với vận tốc là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $v = fraclambda T = frac31 = 3left( cm/s ight)$

Kết luận: vận tốc truyền sóng là v = 3 cm/s.

Ví dụ 2: Sóng cơ đang dao động với phương trình uO = 4cos(2πt + π/6) cm. Biết rằng vận tốc truyền sóng là v = 2 cm/s hỏi bước sóng vị nguồn này tạo nên dài bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Theo đề bài:

Tốc độ truyền sóng v = 2 cm/sPhương trình xê dịch tại nguồn uO = 4cos(2πt + π/6) cm => ω = 2π(rad/s)=> $T = frac2pi omega = frac2pi 2pi = 1left( s ight)$

Áp dụng công thức: $v = fraclambda T Rightarrow lambda = vT = 2.1 = 2left( cm ight)$

Kết luận: bước sóng cần tìm là λ = 2 cm.

2. Phương trình sóng cơ

Giả sử phương trình sóng cơ tại nguồn tất cả dạng tổng thể uO = Acos(ωt) thì phương trình giao động tại một điểm M bất cứ cách nguồn O một khoảng tầm x, địa điểm mà sóng truyền qua sẽ sở hữu được phương trình giao động dạng:

*

Ví dụ: Một nguồn O phát ra sóng cơ điều hòa. Hỏi điểm M biện pháp O một khoảng x = 10 centimet thì dao động với phương trình như thế nào. Biết rằng

a) vận tốc truyền sóng là 4 cm/s với phương trình sóng trên O là uO = 2cos(2πt) trong những số đó u đơn vị cm, t đơn vị chức năng là giây (s).

b) bước sóng là 10 centimet và phương trình sóng tại O là uO = 2cos(2πt + π/4) trong những số ấy u đơn vị cm, t đơn vị chức năng là giây (s).

c) tốc độ truyền sóng là 8 cm/s và phương trình sóng trên O là uO = 2cos(2πt – π/3) trong các số ấy u đơn vị cm, t đơn vị chức năng là giây (s).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 23 : Số Thập Phân Bằng Nhau, Giải Vnen Toán 5 Bài 23: Số Thập Phân Bằng Nhau

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

Từ phương trình tổng quát ta có:

$eginarrayl u_M = 2cos left< 2pi left( t – frac104 ight) ight>\ = 2cos left( 2pi t – 5pi ight)\ = 2cos left( 2pi t + pi ight) endarray$

Kết luận: Từ kết quả ta thấy sóng tại M xấp xỉ ngược trộn với O và tất cả phương trình $u_M = 2cos left( 2pi t + pi ight)$

b) Theo đề bài

Bước sóng λ = 10 cmDao rượu cồn tại nguồn O là uO = 2cos(2πt + π/4)

Từ phương trình bao quát ta có:

$eginarrayl u_M = 2cos left< left( 2pi t – 2pi frac1010 ight) ight>\ = 2cos left( 2pi t ight) endarray$

Kết luận: Ta thấy điểm M xấp xỉ vuông pha với mối cung cấp O, gồm phương trình uO = 2cos(2πt) cm

c) Theo đề bài

Tốc độ truyền sóng là v = 8 cm/sPhương trình sóng tại O là uO = 2cos(2πt – π/3) cm

Từ phương trình bao quát ta có

$eginarrayl u_M = 2cos left< 2pi left( t – frac108 ight) ight>\ = 2cos left( 2pi t – 2,5pi ight)\ = 2cos left( 2pi t – fracpi 2 ight) endarray$

Kết luận: Sóng tại M do O truyền đến có phương trình dạng $u_M = 2cos left( 2pi t – fracpi 2 ight)$

3. Độ lệch sóng sóng cơ

Giả sử nhì điểm bất kỳ trên vùng sóng điều hoàn viral có pha ban đầu lần lượt là: $varphi _1 = 2pi fracx_1lambda ,,varphi _2 = 2pi fracx_2lambda $

Theo kiến thức và kỹ năng phần tổng hợp dao động thuộc chương 1 thì độ lệch pha của 2 điểm bằng chính hiệu pha ban đầu, nghĩa là cách làm được xác định:

*

Trong đó: d = x2 – x1.

Ví dụ: Một nguồn sóng đang dao động với phương trình uO = 3cos(πt) ( u có đơn vị cm, t đơn vị chức năng là s). Trên 2 điểm M và N nơi sóng truyền đến có phương trình thứu tự là uN = 3cos(πt – π/6) ( u có đơn vị chức năng cm, t đơn vị chức năng là s) với uM = 3cos(πt + 3π/4) ( u có đơn vị chức năng cm, t đơn vị là s). Hỏi nhì sóng trên M cùng N lệch sóng nhau bao nhiêu

Hướng dẫn giải

Theo đề:

Dao rượu cồn tại N: uN = 3cos(πt – π/6) => φN = – π/6 (rad)Dao đụng tại M: uM = 3cos(πt + 3π/4) => φM = 3π/4 (rad)

Độ lệch pha là Δφ = φM – φN = 3π/4 – (- π/6) = 11π/12 (rad)

Kết luận: Sóng trên M nhanh pha rộng sóng tại N là 11π/12 (rad)

Với việc hệ thống các phương pháp sóng cơ cơ bản nhất kèm ví dụ vẫn phần nào giúp bạn ôn tập kết quả hơn. Hãy trở lại đón xen đầy đủ chủ đề tiếp theo