Kiến thức tổng hợp thiết bị lý lớp 10 chăm đề chất khí: quá trình đẳng tích – định nguyên lý Sác Lơ. Các phát biểu định luật, công thức, trả lời giải bài xích tập về quy trình đẳng tích với định công cụ Sác-Lơ.


Bạn đang xem: Công thức quá trình đẳng tích

Quá trình đẳng tích là gì?

quy trình đẵng tích là thừa trình thay đổi trạng thái khi thể tích ko đổi có giá trị phường và T thay đổi.

Định cách thức Sác Lơ

Phát biểu định hiện tượng Sác Lơ

Áp suất p. Của một lượng khí rất có thể tích không thay đổi thì phụ thuộc vào vào nhiệt độ của khí như sau:

p. = po.(1+γ.t)

Trong quy trình đẳng tích của một lượng khí duy nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ánh sáng tuyệt đối:

p1/p2 = T1/T2

trong những số đó γ – có mức giá trị như nhau với hầu như chất khí, mọi ánh sáng và được điện thoại tư vấn là hệ số tăng thể tích γ = 1 / 273

Áp suất đơn vị ( Pa), thể tích đơn vị ( lít), 1 atm = 1,013.10^5Pa, 1 mmHg =133,32 Pa, 1 Bar = 10^5Pa, T = 273 + t (°C)

Độ không tuyệt đối

Khi t = -1 / γ = -273 thì áp suất phường = 0, điều kiện này là không thể đạt được.

Nên -273 điện thoại tư vấn là độ không xuất xắc đối. Lấy -273 là thang nhiệt độ độ tuyệt vời và hoàn hảo nhất và điện thoại tư vấn là nhiệt giai Ken – vin => t = T + 273°

*

Trong quy trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất vô nhị định, áp suất tỉ lệ thành phần thuận với ánh sáng tuyệt đối:

*

Đường đẳng tích

Đường màn biểu diễn sự trở thành thiên của áp suất theo ánh nắng mặt trời khi thể tích ko đổi call là đường đẳng tích. Trong hệ toạ độ ( pT )đường đẳng tích là con đường thẳng kéo dài đi qua cội toạ độ.


*

Đường đẳng tích pV


Dạng mặt đường đẳng tích khác:


*

Đường đẳng tích VT – PV
Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc Cách Tính T Hức Quãng Đường Vận Tốc Thời Gian

Bài tập quy trình đẳng tích cùng định điều khoản Sác Lơ

Câu 1: Một bình được nạp khí sinh sống 33°C bên dưới áp suất 300 Pa. Tiếp nối bình được chuyển mang đến một địa điểm có ánh sáng 37°C, coi thể tích của bình không cầm cố đổi. Tính độ tăng áp suất của khí trong bình.

Hướng dẫn giải:

Ta gồm T1 = 273 + 33 = 306(K); T2 = 273 + 37 = 310(K) Theo quá trình đẳng nhiệt: p1/p2 = T1/T2 => p2 ~ 304(Pa)Độ tăng áp của khí trong bình là: Δp = p2 – p1 = 304 – 300 = 4(Pa)

Câu 2: cho 1 bình kín. Khi áp suất tăng 4 lần thì ánh sáng trong bình tạo thêm 900K, thể tích không đổi. Khi ấy nhiệt độ ban đầu trong bình là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức quá trình đẳng tích: p1/p2 = T1/T2 => T1 = (T1 + 900).p1 / 4.p1 => T1 = 300(K)T1 = 273 + t => t = 300 – 273 = 27(°C)

Câu 3: Đun rét đẳng tích một lượng khí tăng thên 800K thì áp suất tăng lên 25% đối với áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ thuở đầu của khối khí?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả T2 = T1 + 80; p2 = p1 + (25/100).p1 = 1,25.p1 Áp dụng công thức quy trình đẳng nhiệt: p1/p2 = T1/T2 => T1 = (T1 +80).p1 / 1,25.p1 = (T1 + 80) / 1,25 => T1 = 320(K)Nhiệt độ ban sơ của khối khí là: t = T1 – 273 = 47(°C)

Kiến thức tham khảo

Kiến thức liên quan: Quá trình đẳng sức nóng – Định hình thức Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt

Kiến thức liên quan: Quá trình đẳng áp – Định hiện tượng Gay-Luyxac

Kiến thức liên quan: Tổng hợp với phân tích lực

Kiến thức liên quan: Chuyển rượu cồn thẳng đều Chuyển động thẳng chuyển đổi đều

kỹ năng liên quan: Vật rơi tự do thoải mái từ chiều cao H


Bài viết tham khảo: Định luật pháp Kirchhoff 1 + 2

Bài viết tham khảo: Định phương tiện Ohm

Chuyên mục tham khảo: Vật lý học

Nếu các bạn có bất kể thắc mắc vui lòng phản hồi phía bên dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!