-CTĐGN là công thức thể hiện tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

Bạn đang xem: Công thức phân tử của

2. Cách tùy chỉnh CTĐGN:

- điện thoại tư vấn CTĐGN của hợp chất đó là: CxHyOz(x, y, z: Số nguyên về tối giản)

- Lập tỉ lệ:

*

hay

*

* Ví dụ: đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam một hợp hóa học hữu cơ A thu được 0,448 lít khí CO2(đktc) cùng 0,36 gam nước. Xác định công thức đơn giản nhất của A

Đặt CTĐGN của A là CxHyOz

*
;
*

mO= 0,6 - 0,02.12 - 0,04.1 = 0,32 gam

*

Ta có: x : y : z = 0,02 : 0,04 : 0,02 = 1 : 2 : 1

⇒ CTĐGN là: CH2O

II. Công thức phân tử:

1. Định nghĩa:

-CTPT là công thức bộc lộ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử

2. Mối quan hệ giữa CTPT và CTĐGN:

* bí quyết thực nghiệm: bao gồm dạng (CTĐGN)n. Nạm n = 1, 2, 3.. Chiếm được CTPT.

VD: - Công thức dễ dàng nhất là CH2O

⇒ bí quyết thực nghiệm là (CH2O)n.

Với n=1: CTPT là CH2O

n=2: CTPT là C2H4O2

3. Cách tùy chỉnh thiết lập CTPT của HCHC:

a. Trải qua CTĐGN:

- (CaHbOc)n⇒ M = (12a + 1b + 16c).n

- cùng với a, b, c vẫn biết phối kết hợp M, tính được n ⇒ CTPT

b. Phụ thuộc vào thành xác suất về cân nặng các nguyên tố:

* Xét sơ đồ: CxHyOz→ xC + yH + zO.

Klg (g) M(g) 12x y 16z

%m 100% %C %H %O

* tự tỉ lệ:

*

*

c. Tính trực tiếp từ trọng lượng sản phẩm đốt cháy:

CxHyOz+ (x+y/4–z/2)O2→ xCO2+ y/2H2O

1mol x mol y/2mol

nA nCO2 nH2O

*
;
*

Biết MA; x; y →12x+1y+16z = MA

*

B. Bài bác tập

1. Dạng 1:Tìm công thức dễ dàng chất

Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (CTĐGN) là công thức biểu hiện tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

Nói phương pháp khác, CTĐGN của hóa học hữu cơ CxHyOzlà tỉ lệ nguyên tối giản x : y : z.

Thiết lập công thức dễ dàng nhất:

*

2. Dạng 2:Tìm bí quyết phân tử

Công thức phân tử (CTPT) là công thức thể hiện số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Với hóa học X gồm CTĐGN là CxHyOz.⇒ công thức thực nghiệm (CxHyOz)n(với n = 1, 2, 3,...)

Xác định được n ta bao gồm CTPT.

a.Xác định CTPT theoCTĐGN:

B1: khẳng định CTĐGN

B2: khẳng định hệ số n của CTTN. Thường thì n rất có thể tìm thông qua M

M được xác định theo 2 cách:

- Tính theo cân nặng và số mol:

*

- Tính theo tỉ khối:

*
;
*

b. Khẳng định CTPT theo xác suất khối lượng:

Chất X có khối lượng mol M, CTPTCxHyOz

*

*

c.Xác định CTPT theo phần trămsố mol.

Chất X tất cả CTPTCxHyOz, lúc đó:

*

3. Vận dụng:

VD1:Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn sót lại là oxi. Trọng lượng phân tử của X bởi 88. CTPT của X là

A. C4H10O. B. C5H12O. C. C4H10O2. D. C4H8O2.

Lời giải:

GọiCTPTcủa X là CxHyOz

*
;
*

*
⇒ Đáp án D.

VD2:Khi đốt 1 lít khí X nên 6 lít O2thu được 4 lít CO2và 5 lít khá H2O (các thể tích khí đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là

A. C4H10O. B. C4H8O2. C. C4H10O2. D. C3H8O.

Lời giải:

Ở cùng điều kiện T, p. Thì tỉ trọng thể tích tương đương tỉ lệ số mol. Nói theo một cách khác đốt 1 mol X cần 6 mol O2thu được 4 mol CO2và 5 mol H2O.

Xem thêm: Danh Sách Gmail Miễn Phí 2021 ❤️️ Share Acc Gmail Free Mới, Share Acc Gmail Free List Nick 2019, 2020

Gọi CTPT của X làCxHyOz

*
;
*
;
*

⇒ Đáp án A.

VD3:Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2dư thấy bao gồm 2 gam kết tủa và khối lượng bình tạo thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2bằng 15. CTPT của X là