Dạng 1: VIẾT BIỂU THỨC HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

1. Công thức: Đối với mạch ko phân nhánh RLC

·Với một quãng mạch chuyển phiên chiều thì biểu thức năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch và cường độ cái điện qua mạch tất cả biểu thức:


*
ileft( t ight)=I_0cos left( omega t+varphi _i ight)" />

; M,N là nhị điểm bất kỳ

Z =gọi là tổng trở của mạch

*

– Độ lệch sóng giữa u với i:

*


+ trường hợp ZL> ZC: u mau chóng pha hơn i

+ giả dụ ZLC: u trễ pha hơn i

Chú ý:

*
( tổng trở phức
*
có gạch trên đầu: R là phần thực, (ZL-ZC) là phần ảo)

2. Phương pháp dùng sản phẩm tính: Thường vận dụng cho bài toán tương quan phương trình u, i và các trở thành phần

Dùng với lắp thêm Casio FX-570ES; FX-570ES PLUS;VINACAL-570ES PLUS .

Bạn đang xem: Công thức mạch rlc

1.Tìm hiểu các đại lượng luân chuyển chiều dạng phức:Xem bảng liên hệ


ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN

CÔNG THỨC

DẠNG SỐ PHỨC trong MÁY TÍNH FX-570ES

Cảm phòng ZL

ZL

ZLi (Chú ý trước i gồm dấu cùng là ZL)

Dung chống ZC

ZC

– ZCi (Chú ý trước i gồm dấu trừ là Zc )

Tổng trở:

*
;
*
;

*

*
= a + bi ( với a=R; b = (ZL-ZC) )

-Nếu ZL>ZC :Đoạnmạch có tinh cảm kháng

-Nếu ZLC :Đoạnmạch gồm tinh dung kháng

Cường độ dòng điện

*

*

Điện áp

*

*

Định vẻ ngoài ÔM

*

*
}}\,,,,,,,,,,,,,Rightarrow left< R+left( Z-Z_C ight).i ight>=fracU_0angle varphi _UI_0angle varphi _iendarray" />

Quan hệ u1; u2

uMN= uMP+uPN

*

*

*
,,=,fracU_02angle varphi _u2left< R_2+left( Z_L_2-Z_C_2 ight).i ight>,,.left< R_1+left( Z_L_1-Z_C_1 ight).i ight>" />


Dạng 2: việc về cực hiếm hiệu dụng với độ lệch pha giữa u với i

1.Công thức về trở:ZAB=
*

+ nếu R1nt R2thì R= R1+ R2

+ nếu như L1nt L2thì ZL= ZL1+ ZL2

+ ví như C1nt C2thì ZC= ZC1+ ZC2

2. Quan hệ u, i

– giá bán trị cực to : I =

*
(I =
*
; I =
*
; …… )

– quan hệ giới tính về pha:

*
=
*
=
*
(
*
);
*
=
*
=
*

3. Dục tình về u1, u2

– cực hiếm hiệu dụng:

*

(UR

*
R ZL= ZC; URL
*
R 2ZL= ZC; URC
*
R 2ZC= ZL )

– Độ lệch pha: (chuyển về độ lệch pha u, i)

*
(u1; u2)=
*
(u1;i)–
*
(u2;i).

Một số ngôi trường hợp đặc biệt

+ cùng hưởng (liên quan cho cùng pha, ngược pha cùng vuông pha)

+

*
an varphi _1= an varphi _2" />

+

*
an varphi _1. an varphi _2=1" />(
*
)

+

*
an varphi _1. an varphi _2=-1" />(
*
)


Các trường hợp khác
Cách 1: dùng Giản đồ
Cách 2: Có
*

=>

*


Ví dụ về bài toán liên quan tới phương trình u,i

1.Đặt điện áp chuyển phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có

*
(H), tụ điện có
*
(F) cùng điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là
*
(V). Biểu thức năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

A.

*
(V). B.
*
(V)

C.

*
(V). D.
*
(V).

Hướng dẫn

*

Cách 1:

*

*
I=fracU_LZ_L=2 extA" />=>
*
U_0=40V" />

tanφ(uAB,i)=ZL-ZCR=1⇒φ(uAB,i)=-π4φuAB-φuL=φ(uAB;i)-φ(uL;i)⇔φuAB-π2 =-π4-π2⇔φuAB=-π4

=>

*
V.

Cách 2: cần sử dụng máy tính

Bước 1: MODE 2

Bước 2: Chọn chế độ rad : Shift MODE 4

Bước 3: Nhập liệu

uAB¯=i .ZAB¯ =uL¯ZL¯.ZAB¯       = 202∠π210i.(10-10i)       = 40∠-π4

Bước 4: call kết quả: Shift2 3 = 40∠-π4

2.Cho mạch năng lượng điện xoay chiều gồm R, C ghép nối tiếp, hiệu điện chũm hai đầu mạch gồm dạng

*
(V) với cường độ mẫu điện qua mạch
*
(A). R, C có những giá trị như thế nào sau đây?

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*

Hướng dẫn

Tổng trở :

*

Ta có:

*

Cách 1: Độ lệch pha giữa u và i là :

*
=>
*

=>

*

Với

*
Z=2 extR=>R=fracZ2=frac502=25Omega " />

=>

*

*
C=frac1omega Z_C=frac1100pi .25sqrt3=frac10^-225sqrt3pi F" />

=> Đáp án C

Cách 2: Dùngmáy tính MODE 2

Z¯=u¯i=502∠02∠π3=25 - 253i

Ví dụ về bài toán tương quan tới những giá trị u,i

1. Gồm 3 linh kiện điện tử: năng lượng điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Một nguồn điện bao gồm điện áp hiệu dụng và tần số ko đổi. Nếu để điện áp bên trên vào nhị đầu năng lượng điện trở R thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I1, giả dụ mắc nối tiếp L và C rồi để vào năng lượng điện áp bên trên thì cường độ chiếc điện hiệu dụng vào mạch là I2. Ví như mắc R, L và C nối liền rồi để vào điện áp trên thì cường độ cái điện hiệu dụng chạy vào mạch là

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Xem thêm: Streamer Là Nghề Gì ? Nghề Streamer Kiếm Tiền Như Thế Nào? Cách Kiếm Tiền Từ Nghề Streamer

*

Hướng dẫn

Ta có: Mạch gồm R:

*
(1)

Mạch bao gồm L cùng C mắc nối tiếp:

*
(2)

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp:

*
(3)

*
, cầm cố (1) với (2) vào ta được:
*

Thay quý giá của

*
vào (3) =>
*

=> Đáp án C

2.Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn dây. Đặt vào nhị đầu mạch năng lượng điện một điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng là 120

*
V. Cường độ mẫu điện trong mạch lệch pha π/6 so với điện áp ở nhì đầu đoạn mạch và lệch pha π/4 so với điện áp ở hai đầu cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là