Mời những em học viên tham khảo tư liệu Ôn tập đồ Lý 12 Chương 2do Học247 tổng hợp với biên soạn sau đây để chúng ta cùng khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức vẫn học trong chương Sóng cơ học. Tài liệutóm lược đầy đủvà cụ thể các câu chữ trọng tâm, bám quá sát với chuẩn chỉnh kiến thức của bộ GD cùng ĐT, gồm các phần sơ đồ tứ duy khối hệ thống hóa con kiến thức, các bài tập minh họa hay và có ích nhằm giúp những em tập luyện và nâng cao kĩ năng giải bài tập. ở kề bên đó, Học247 còn cung ứng cho các em nội dung những bài giảng lý thuyết, chỉ dẫn giải bài tập, đề thi trắc nghiệm online hoàn toàn miễn phí tổn và một khối hệ thống tư liệu tham khảo, đề thi kiểm soát từ các trường thpt được đọc và biên soạn rất giá trị và hóa học lượng, qua đó những em vừa rất có thể làm bài xích thi trực tiếp trên hệ thống, vừacó thể mua file về nhằm ôn luyện rất nhiều lúc đều nơi, nhận xét được năng lượng của phiên bản thân mình. Mong muốn rằng phía trên sẽ là 1 tài liệu hữu dụng trong quy trình học tập của những em.

Bạn đang xem: Công thức lý 12 chương 2


YOMEDIA

Đề cương Ôn tập đồ vật Lý 12 Chương 2

A. Nắm tắt lý thuyết

*

1. Sóng cơ cùng sự truyền sóng cơ

1.1. Sóng cơ - Định nghĩa- phân loại

+ Sóng cơ là rất nhiều dao động viral trong môi trường xung quanh .

+ khi sóng cơ truyền rằng chỉ gồm pha giao động của các bộ phận vật chất viral còn các phần tử vật chất thì xấp xỉ xung quanh vị trí cân bằng cố định.

+ Sóng ngang là sóng trong các số đó các phần tử của môi trường thiên nhiên dao hễ theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng xung quanh nước, sóng trên tua dây cao su.

+ Sóng dọc là sóng trong số ấy các thành phần của môi trường thiên nhiên dao động theo phương trùng cùng với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.

1.2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

+ Biên độ của sóng A: là biên độ xê dịch của một trong những phần tử của môi trường xung quanh có sóng truyền qua.

+ Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường xung quanh sóng truyền qua.

+ Tần số f: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng: f = 1/T

+ Tốc độ truyền sóng v : là tốc độ lan truyền dao cồn trong môi trường .

+ Bước sóng l: là quảng đường cơ mà sóng truyền được vào một chu kỳ.

(lambda )= vT = v/f.

+Bước sóng (lambda ) cũng là khoảng cách giữa nhì điểm ngay sát nhau duy nhất trên phương truyền sóng giao động cùng pha.

+Khoảng phương pháp giữa nhị điểm ngay gần nhau tuyệt nhất trên phương truyền sóng mà xê dịch ngược trộn là (fraclambda 2).

+Khoảng cách giữa nhị điểm sát nhau độc nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha là (fraclambda 4).

+Khoảng bí quyết giữa hai điểm ngẫu nhiên trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha là: k(lambda ).

+Khoảng giải pháp giữa nhị điểm ngẫu nhiên trên phương truyền sóng mà xấp xỉ ngược trộn là: (2k+1)(fraclambda 2).

+Lưu ý: giữa n đỉnh (ngọn) sóng gồm (n - 1) cách sóng.

*

1.3. Phương trình sóng:

*

a. Tại nguồn O: uO =Aocos(wt)

b. Tại M bên trên phương truyền sóng:

uM=AMcosw(t- Dt)

c. Tổng quát: Tại điểm O: uO = Acos(wt + j).

d.Độ lệch pha giữa nhì điểm bí quyết nguồn một khoảng chừng xM, xN:

(Delta varphi _MN = omega fracx_N - x_Mv = 2pi fracx_N - x_Mlambda )

+Nếu 2 điểm M cùng N dao động cùng trộn thì:

(Delta varphi _MN = 2kpi 2pi fracx_N - x_Mlambda = 2kpi x_N - x_M = klambda ). ( k (in )Z )

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

(Delta varphi _MN = (2k + 1)pi 2pi fracx_N - x_Mlambda = (2k + 1)pi x_N - x_M = (2k + 1)fraclambda 2). ( k (in )Z )

+Nếu 2 điểm M và N giao động vuông pha thì:

(Delta varphi _MN = (2k + 1)fracpi 2 2pi fracx_N - x_Mlambda = (2k + 1)fracpi 2 x_N - x_M = (2k + 1)fraclambda 4). ( k (in )Z )

-Nếu 2 điểm M với N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng x thì: (Delta varphi = omega fracxv = 2pi fracxlambda )

- Vậy 2 điểm M với N trên phương truyền sóng sẽ:

+ giao động cùng pha khi: d = k(lambda )

+ xấp xỉ ngược trộn khi: d = (2k + (lambda ))(fraclambda 2)

+ giao động vuông pha khi: d = (2k + (lambda ))(fraclambda 4)

cùng với k = 0, ±1, ±2 ...

e. Trong hiện tượng truyền sóng trên gai dây, dây được kích thích dao động bởi nam châm điện với tần số cái điện là f thì tần số giao động của dây là 2f.

2. Giao trét sóng

2.1. Điều kiện để sở hữu giao thoa:

Hai sóng là nhị sóng kết hợp có nghĩa là hai sóng cùng tần số và tất cả độ lệch sóng không thay đổi theo thời hạn (hoặc nhị sóng cùng pha).

2.2. định hướng giao thoa:

Giao quẹt của nhì sóng phạt ra từ nhị nguồn sóng kết hợp S1, S2 biện pháp nhau một khoảng chừng l:

*

(u_1 = mAcos(2pi ft + varphi _1))và (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+Phương trình sóng trên M vì hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

(u_1M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda + varphi _1))và (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+Phương trình giao quẹt sóng tại M: uM = u1M + u2M

(u_M = 2Ac mosleft< pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight>c mosleft< 2pi ft - pi fracd_1 + d_2lambda + fracvarphi _1 + varphi _22 ight>)

+Biên độ xê dịch tại M: (A_M = 2Aleft| c mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight) ight|)với (Delta varphi = varphi _2 - varphi _1)

* Số rất đại: (- fracllambda + fracDelta varphi 2pi 2.4. Nhị nguồn giao động cùng pha ( (Delta varphi = varphi _1 - varphi _2 = 0)hoặc 2kp)

+ Độ lệch pha của nhị sóng nguyên tố tại M:(Delta phi = frac2pi lambda left( d_2 - d_1 ight))

+ Biên độ sóng tổng hợp: AM =2.A.(left| cos fracpi lambda cdot left( d_2 - d_1 ight) ight|)

+ Số đường xê dịch với Amax với Amin :

Số đường dao động với Amax (luôn là số lẻ) là số quý giá của k vừa lòng điều kiện

(không tính hai nguồn):

* Số Cực đại: (- fracllambda min (luôn là số chẵn) là số quý giá của k vừa lòng điều kiện

(không tính hai nguồn):

* Số Cực tiểu: (- fracllambda - frac12 2.5. Nhì nguồn dao động ngược pha:((Delta varphi = varphi _1 - varphi _2 = pi ))

*

* Điểm xấp xỉ cực đại: d1 – d2 = (2k+1)(k (in )Z)

Số mặt đường hoặc số điểm giao động cực đại (không tính nhì nguồn):

(- fracllambda - frac12 1 – d2 = kl(k (in )Z)

Số mặt đường hoặc số điểm xấp xỉ cực tiểu (không tính hai nguồn):

( - fracllambda 3.Sóng dừng

- Định Nghĩa: Sóng ngừng là sóng có các nút(điểm luôn luôn đứng yên) và các bụng (biên độ dao động cực đại) cố định trong ko gian

- Nguyên nhân: Sóng ngừng là kết quả của sự giao thoa thân sóng tới và sóng phản nghịch xạ, khi sóng tới cùng sóng bức xạ truyền theo cùng một phương.

3.1. Một số chú ý

* Đầu thắt chặt và cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng. Đầu thoải mái là bụng sóng

* nhì điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao đụng ngược pha.

* hai điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn dao rượu cồn cùng pha.

* những điểm trên dây đều xê dịch với biên độ không thay đổi ⇒ năng lượng không truyền đi

* Bề rông 1 bụng là 4A, A là biên độ sóng cho tới hoặc sóng làm phản xạ.

* Khoảng thời hạn giữa nhì lần sợi dây căng ngang (các thành phần đi qua VTCB) là nửa chu kỳ.

3.2. Điều kiện để có sóng giới hạn trên sợi dây rất dài l:

*

* nhì đầu là nút sóng: (l = kfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k; Số nút sóng = k + 1

Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

(l = (2k + 1)fraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng= k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3.3. Đặc điểm của sóng dừng:

*

-Khoảng giải pháp giữa 2 nút hoặc 2 bụng gần cạnh là (fraclambda 2).

-Khoảng phương pháp giữa nút với bụng liền kề là (fraclambda 4).

-Khoảng phương pháp giữa nhị nút (bụng, múi) sóng ngẫu nhiên là : k.(fraclambda 2).

3.4. Phương trình sóng dừng trên sợi dây (đầu P cố định và thắt chặt hoặc dao động nhỏ tuổi là nút sóng)

* Đầu Q cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới với sóng phản xạ tại Q: (u_B = Ac mos2pi ft)và (u"_B = - Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft - pi ))

Phương trình sóng tới cùng sóng phản xạ tại M biện pháp Q một khoảng tầm d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda ))và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda - pi ))

Phương trình sóng ngừng tại M: (u_M = u_M + u"_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda + fracpi 2)c mos(2pi ft - fracpi 2) = 2A msin(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ xấp xỉ của phần tử tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi fracdlambda + fracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi fracdlambda ) ight|)

* Đầu Q tự do (bụng sóng):

Phương trình sóng tới cùng sóng bức xạ tại Q: (u_B = u"_B = Ac mos2pi ft)

Phương trình sóng tới cùng sóng phản xạ tại M giải pháp Q một khoảng tầm d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda ))và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda ))

Phương trình sóng ngừng tại M: (u_M = u_M + u"_M); (u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft))

Biên độ xê dịch của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracdlambda ) ight|)

Lưu ý: * với x là khoảng cách từ M mang lại đầu nút sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| msin(2pi fracxlambda ) ight|)

* với x là khoảng cách từ M cho đầu bụng sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracxlambda ) ight|)

4. Sóng âm

4.1. Sóng âm:

Sóng âm là phần nhiều sóng cơ truyền trong môi trường xung quanh khí, lỏng, rắn.Tần số của sóng âm là tần số âm.

+Âm nghe được có tần số trường đoản cú 16Hz mang lại 20000Hz với gây ra cảm xúc âm vào tai nhỏ người.

+Hạ âm : những sóng cơ học tập tần số bé dại hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm, tai fan không nghe được

+Siêu âm :Những sóng cơ học tần số lớn hơn 20000Hz điện thoại tư vấn là sóng rất âm , tai bạn không nghe được.

4.2. Các đặc tính thiết bị lý của âm

a. Tần số âm: Tần số của của sóng âm cũng chính là tần số âm .

b. độ mạnh âm: ( mI = frac mW mtS m = frac mP mS)

Cường độ âm ở một điểm phương pháp nguồn một đoạn R: ( mI = frac mP4pi R^2)

cùng với W (J), p (W) là năng lượng, năng suất phát âm của nguồn.S (m2) là diện tích s mặt vuông góc cùng với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu S=4πR2)

+ Mức cường độ âm:

(L(B) = lgfracII_0)Hoặc (L(dB) = 10.lgfracII_0)

=> (L_2 - L_1 = lgfracI_2I_0 - lgfracI_1I_0 = lgfracI_2I_1 fracI_2I_1 = 10^L_2 - L_1)

Với I0 = 10-12 W/m2 điện thoại tư vấn là cường độ âm chuẩn chỉnh ở f = 1000Hz

Đơn vị của mức cường độ âm là Ben (B), thường dùng đềxiben (dB): 1B = 10dB.

c.

Xem thêm: " Row S Là Gì, Nghĩa Của Từ Row, Nghĩa Của Từ Rows Trong Tiếng Việt

Âm cơ bạn dạng và hoạ âm: Sóng âm bởi vì một nhạc gắng phát ra là tổng hợp của khá nhiều sóng âm phạt ra và một lúc. Những sóng này có tần số là f, 2f, 3f, ….Âm bao gồm tần số f là hoạ âm cơ bản, những âm gồm tần số 2f, 3f, … là những hoạ âm lắp thêm 2, máy 3, …. Tập hợp những hoạ âm chế tạo thành phổ của nhạc âm nói trên

-Đồ thị dao động âm: của và một nhạc âm do những nhạc cụ khác biệt phát ra thì trọn vẹn khác nhau.

4.3. Những nguồn âm thường gặp:

+Dây đàn: Tần số do đàn phát ra (hai đầu dây cố định và thắt chặt ⇒ nhị đầu là nút sóng)

+Ống sáo: Tần số vì ống sáo vạc ra (một đầu bịt kín (nút sóng), một đầu nhằm hở (bụng sóng)