Công thức thứ lý 11 chương 1 là tổng hợp toàn bộ các phương pháp lý 11 chương 1 đầy đủ, đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, dễ dàng nhớ, dựa vào những cách làm này, các em hoàn toàn có thể xem lại một giải pháp tổng quát những bài học trong chương 1 này, từ bỏ đó gồm cách rèn luyện và học tập đúng đắn. Đây là những cách làm trọng yếu trong chương 1, những em bắt buộc ghi lưu giữ để áp dụng làm bài xích tập.

Bạn đang xem: Công thức lý 11 chương 1 2 3

TẢI XUỐNG PDF ↓

Công thức đồ gia dụng lý 11 chương 1 – Điện tích điện trường

1. Điện tích

2. Điện tích nguyên tố

3. Electron

4. Điện tích của hạt (vật)

5. Cách làm định biện pháp Culông

6. Công thức định nghĩa cường độ điện trường

7. Lực năng lượng điện trường công dụng lên điện tích q0 bên trong điện trường

8. Cường độ điện trường bởi vì một điện tích điểm sinh sản ra

9. Công thức nguyên lý ông chồng chất năng lượng điện trường

10. Công của lực điện dịch chuyển điện tích từ M mang đến N

11. Phương pháp định nghĩa hiệu năng lượng điện thế

12. Bí quyết định nghĩa độ mạnh điện trường cùng hiệu điện nuốm E = Umn/M’N’

13. Cách làm định nghĩa điện dung của tụ điện

14. Cách làm điện dung của tụ điện phẳng theo cấu tạo

15. Bộ tụ song song

16. Cỗ tụ nối tiếp

17.Tụ năng lượng điện điện bao gồm tích luỹ tích điện dạng tích điện điện trường

18. Năng lượng điện trường

19. Mật độ năng lượng năng lượng điện trường

Nội dung chi tiết từng công thức

1. Điện tích

• gồm hai một số loại điện tích: năng lượng điện dương và điện tích âm. • Điện tích kí hiệu là q, đơn vị chức năng Culông ( C ).

2. Điện tích nguyên tố có mức giá trị : e = 1,6 . 10-19

3. Electron là 1 trong những hạt cơ phiên bản có:

• Điện tích qe = – e = – 1,6.10^-19C • trọng lượng me = 9,1.10^-31 kg

4. Điện tích của phân tử (vật) luôn luôn là số nguyên lần năng lượng điện nguyên tốq = ne

5. Công thức định giải pháp Culông

F = q1q2k/ε.r³ cùng với e là hằng số điện môi, dựa vào vào thực chất của điện môi.

6. Bí quyết định nghĩa độ mạnh điện trường:

E= F/q

7. Lực năng lượng điện trường công dụng lên điện tích q0 nằm trong điện trường

F = q.E

q > 0 : F ngược hướng E

q 0; E hướng vào q trường hợp Q Ở tụ năng lượng điện phẳng ta có : E = U/d

13. Bí quyết định nghĩa điện dung của tụ điện: C= Q/U

C tính bằng Fara (F)

micrôFara 1 = 10-6F

Tham khảo: 1. Công thức hoạt động ném ngang || x-lair.com

nanôFara 1 nF = 10-9F

picôFara 1 pF =10-12F

14. Phương pháp điện dung của tụ điện phẳng theo cấu tạo

C= ε. S/k4π.r

Với S là diện tích s đối diện giữa hai bản tụ

15. Bộ tụ tuy nhiên song

QAB = Q1+ q.2 + Q3+….+ Qn

UAB = U1 = U2 = U3 =….=Un

CAB = C1 + C2 + C3 +…+ Cn

Nếu có n tụ kiểu như nhau mắc tuy nhiên song : Q = nQ1 ; C = nC1

Mạch mắc tuy nhiên song là mạch phân năng lượng điện :

Q1 = C1.Q/ ( C1+ C2)

Q2 = Q – Q1

16. Bộ tụ nối tiếp

QAB = Q1= q.2 = Q3=….= Qn

UAB = U1 + U2 + U3 + …+Un

CAB = 1/C1 +1/ C2 + 1/C3 +…+ 1/Cn

Nếu bao gồm n tụ giống như nhau mắc tiếp nối : U = nU1 ; CAB= C1/n

Mạch mắc tiếp nối là mạch phân loại hiệu điện thế

U1 = C2.Q/ ( C1+ C2)

U2 = U – U1

17.Tụ năng lượng điện điện bao gồm tích luỹ năng lượng dạng năng lượng điện trường: W = 1/ 2 . QU= 1/2 CU²

18.Năng lượng năng lượng điện trường : W= εE²V/(9.10^9.8π)

19.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Hợp Giao, Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10

Mật độ năng lượng điện trường: W= εE²/(9.10^9.8π)

Cảm ơn những em sẽ xem và cài xuống công thức thứ lý 11 chương 1, bộ công thức này sẽ tạo nên hiệu quả, là bước đệm nhỏ tuổi cho sự thay đổi từng ngày của các em trên con phố học tập, cách làm chương 1 tuy hơi tinh vi và khá cạnh tranh nhớ, mà lại chương 1 là chương phía trong phạm vị thi THPT tổ quốc nên những em cần ghi nhớ, phát âm những cách làm này. Chúc các em học tập tốt