Để giải được các bài toán về cung cùng góc lượng giác ở lịch trình lớp 10, điều trước tiên là những em phải nhớ được những công thức lượng giác cơ phiên bản cũng như nâng cao.

Bạn đang xem: Công thức lượng giác lớp 10 cần nhớ


Vì vậy bài viết này sẽ tổng hợp những công thức lượng giác cơ phiên bản một cách rất đầy đủ nhất, thông qua đó giúp những em rèn luyện tài năng giải các bài toán về cung cùng góc lượng giác một cách đúng đắn nhất.

I. Bí quyết lượng giác 10: giá trị lượng giác các cung quánh biệt

*

II. Công thức lượng giác 10: những hệ thức cơ bản

*

*

*

*

> lưu ý: 

*

III. Cách làm lượng giác 10: các cung link đặc biệt

Bao có công thức lượng giác 10 cho phần đa cung, góc bao gồm mối liên hệ đặc biệt cùng nhau như: đối nhau, phụ nhau, bù nhau, hơn kém π, hơn kém π/2

1. Hai góc đối nhau (x và -x)

 cos(–x) = cosx

 sin(–x) = –sinx

 tan(–x) = –tanx

 cot(–x) = –cotx

2. Nhì góc bù nhau (x và π - x)

 sin(π - x) = sinx

 cos(π - x) = -cosx

 tan(π - x) = -tanx

 cot(π - x) = -cotx

3. Hai góc hơn kém π (x và π + x)

 sin(π + x) = -sinx

 cos(π + x) = -cosx

 tan(π + x) = tanx

 cot(π + x) = cotx

4. Nhị góc phụ nhau (x và π/2 - x)

 

*

 

*

 

*

 

*

5. Nhị góc hơn hèn nhau π/2 (x và π/2 + x)

 

*

 

*

 

*

 

*

IV. Bí quyết lượng giác 10: bí quyết cộng

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

V. Công thức lượng giác 10: phương pháp nhân đôi

 

*

 

*
*

 

*

 

*

VI. Bí quyết lượng giác 10: cách làm nhân ba

 

*

 

*

VII. Phương pháp lượng giác 10: bí quyết hạ bậc

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

VIII. Bí quyết lượng giác 10: phương pháp chia đôi

Để biểu diễn sinx, cosx và tanx theo t = tan(x/2)

 

*

 

*

 

*

IX. Công thức lượng giác 10: bí quyết tính tổng với hiệu sinx cùng cosx

 

*

 

*

X. Phương pháp lượng giác 10: Công thức thay đổi tổng thành tích

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

XI. Cách làm lượng giác 10: bí quyết biến đổi tích thành tổng

 

*
 
*

 

*

 

*


Tóm lại, với nội dung bài viết tổng hợp không thiếu thốn các bí quyết lượng giác cơ phiên bản và nâng cao ở trên, x-lair.com có niềm tin rằng nếu những em nắm rõ thì việc giải các bài toán lượng giác sẽ thuận lợi hơn hết sức nhiều.

Xem thêm: Công Thức Tính Tích Có Hướng Của 2 Vecto, Định Nghĩa Và Tính Chất

Các em cần để ý rằng, chúng ta cần giải các bài toán lượng giác vận dụng những công thức cơ bạn dạng trước để qua đó ghi nhớ phương pháp và nhàn rỗi hình thành năng lực giải toán và sẽ vận dụng giỏi hơn những công thức nâng cấp trong các bài toán phức hợp hơn.