1. Công dụng của hóa học lỏng lên đồ gia dụng nhúng chìm trong nó: một đồ dùng nhúng vào hóa học lỏng bị hóa học lỏng kia đẩy thẳng đứng từ dưới lên cùng với lực bao gồm độ lớn bằng trọng lượng của phần hóa học lỏng nhưng vật chỉ chiếm chỗ. Lực này call là lực đẩy ac si mê mét.
Bạn đang xem: Công thức lực đẩy acsimet

LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

1. Tính năng của chất lỏng lên đồ dùng nhúng ngập trong nó

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy trực tiếp đứng từ bên dưới lên cùng với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần hóa học lỏng nhưng vật chiếm phần chỗ. Lực này hotline là lực đẩy Ác-simét.

Video mô rộp lực đẩy Acsimet


2. Công thức tính lực đẩy Ác say đắm mét

(F_A= d.V)

Trong đó:

+ (F_A): lực đẩy Ác mê mệt mét (N)

+ d: trọng lượng riêng biệt của chất lỏng ((N/m^3))

+ V: thể tích của phần hóa học lỏng bị chỉ chiếm chỗ ((m^3))

Sơ đồ bốn duy về lực đẩy Ác-si-mét

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Lập Dàn Ý Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn (22 Mẫu), Lập Dàn Ý Bài Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng x-lair.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?