Các công thức hình học ở bậc tiểu học mà những em học sinh cần ghi nhớ: cách làm tính chiều dài, chiều cao, chu vi, diện tích của các hình tam giác, vuông…


1/ CÔNG THỨC HÌNH VUÔNG:

Chu vi: p. = a x 4 (P: chu vi)

Cạnh: a = p : 4 (a: cạnh)

Diện tích: S = a x a (S: diện tích)

2/ CÔNG THỨC HÌNH CHỮ NHẬT:

Chu vi: phường = (a + b) x 2 (P: chu vi)

Chiều dài: a = 1/2P – b (a: chiều dài)

Chiều rộng: b = 1/2P – a (b: chiều rộng)

Diện tích: S = a x b (S: diện tích)

Chiều dài: a = S : a

Chiều rộng: b = S : b

3/ CÔNG THỨC HÌNH BÌNH HÀNH:

Chu vi: phường = (a + b) x 2 (a: độ nhiều năm đáy)

Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)

Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)

Độ dài đáy: a = S : h

Chiều cao: h = S : a

4/ CÔNG THỨC HÌNH THOI:

Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)

Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo cánh thứ nhất)

5/ CÔNG THỨC HÌNH TAM GIÁC:

Chu vi: p. = a + b + c (a : cạnh thứ nhất; b: cạnh sản phẩm công nghệ hai; c: cạnh trang bị ba)

Diện tích: S = (a x h) : 2 (a : cạnh đáy)

Chiều cao: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)

Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

6/ CÔNG THỨC HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:

Diện tích: S = (a x a) : 2

7/ CÔNG THỨC HÌNH THANG:

Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)

Chiều cao: h = (S x 2) : (a + b) (h : chiều cao)

Cạnh đáy: a + b = (S x 2) : h

8/ CÔNG THỨC HÌNH THANG VUÔNG:

Có một sát bên vuông góc với hai đáy, ở kề bên đó đó là chiều cao hình thang vuông.

Bạn đang xem: Công thức hìnhXem thêm: Tại Sao Các Đường Thẳng Màu Trắng Hoặc Màu Tím Xuất Hiện, Hoặc

Khi tính diện tích s hình thang vuông ta tính như giải pháp tìm hình thang. (theo công thức)

9/ CÔNG THỨC HÌNH TRÒN:

Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14

Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14

Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14

Diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14

Tìm diện tích s thành giếng:

Tìm diện tích s miệng giếng: S = r x r x 3,14

Bán kính hình tròn trụ lớn = nửa đường kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng

Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14

Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn trụ lớn – diện tích hình tròn trụ nhỏ

10/ CÔNG THỨC HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

* diện tích s xung quanh: Sxq = Pđáy x h

* Chu vi đáy: Pđáy = Sxq : h

* Chiều cao: h = Sxq : Pđáy

– Nếu lòng của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:

Pđáy = (a + b) x 2

– Nếu lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là hình vuông vắn thì:

Pđáy = a x 4

* diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S2đáy

Sđáy = a x b

* Thể tích: V = a x b x c

– hy vọng tìm chiều cao siêu hồ nước (bể nước)

h = v : Sđáy

– mong muốn tìm diện tích s đáy của hồ nước (bể nước)

Sđáy = v : h

– ý muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta rước thể tích nước đang có trong hồ nước (m3) phân chia cho diện tích s đáy hồ nước (m2)

h = v : Sđáyhồ

– mong muốn tìm độ cao mặt nước giải pháp miệng hồ (bể) (hay có cách gọi khác là chiều cao phần hồ nước trống)

+ cách 1: Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.

+ bước 2: mang chiều cừ khôi cái hồ nước trừ đi chiều cao mặt nước đang xuất hiện trong hồ

* diện tích s quét vôi:

– bước 1 : Chu vi đáy căn phòng.

– bước 2: diện tích bốn tường ngăn (Sxq)

– bước 3: diện tích trần nhà (S = a x b)

– cách 4: diện tích s bốn tường ngăn (Sxq) và trần nhà

– cách 5: Diện tích những cửa (nếu có)

– cách 6: diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường chắn và nai lưng – diện tích những cửa.