Khi học về từng nhiều loại hợp hóa học hữu cơ ví dụ thì ngoài nắm được cấu tạo, đặc thù hoá học của chúng thì vấn đề viết những đồng phân cũng tương đối quan trọng. Đối cùng với dạng bài trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ cung ứng các em hết sức nhiều, tiết kiệm chi phí được thời hạn trong bài bác kiểm tra và thi.

Bạn đang xem: Công thức ete

Vậy thì bí quyết và cách tính số đồng phân như cầm cố nào, những em tham khảo bài viết sau đây.

*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là các hợp chất khác biệt nhưng gồm cùng bí quyết phân tử.

Các đồng phân của nhau bao gồm tính chất khác biệt do bọn chúng có cấu tạo hoá học khác nhau.

Lưu ý: những đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối, nhưng đầy đủ chất bao gồm cùng phân tử khối thì hoàn toàn có thể không cần đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng bọn chúng không cùng CTPT nên chưa phải đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có nhiều cách phân loại đồng phân, hoàn toàn có thể dựa vào đơn nhất tự liên kết, nhóm chức hay địa chỉ trong không gian,....

*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi biến đổi trật trường đoản cú liên kết của các nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng rất một bí quyết C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân một số loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng cách làm C2H6O ta rất có thể viết 2 đồng phân với 2 một số loại nhóm chức khác biệt (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân địa điểm nhóm chức hoặc links bội: vị trí của group chức, nhóm gắng hoặc links bội trên mạch C cầm đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th bao gồm một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, lúc 2 nhóm cố kỉnh của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác biệt thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu các nhóm núm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi sẽ là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Công việc viết đồng phân:

- Tính số liên kết π với vòng:

π + v =

- nhờ vào công thức phân tử, số liên kết π+v để lựa chọn một số loại chất phù hợp. Thường đề sẽ đến viết đồng phân của hợp chất vậy thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- gắn nhóm chức hoặc links bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để đổi khác vị trí. Cần xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

- Điền H để đảm bảo hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài xích trắc nghiệm thì ko cần.

II. Phương pháp tính số đồng phân:

1. Phương pháp tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là đầy đủ hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đối chọi C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

- cách làm tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay do viết

Butan 2 – metylpropan

Ta áp dụng công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta có n = 5 số đồng phân ankan sẽ là đồng phân.

2. Phương pháp tính số đồng phân: Anken

- Anken là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử đựng một liên kết đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C có nối đôi, từng C sẽ links với 2 nhóm rứa (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi đã còn 2C và H team thế.

Nếu đề bài bác yêu mong tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Ví như yêu mong tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ cùng với C5H10: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đang còn 3C với H nhóm thế.

Ta gồm 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

3. Cách tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là phần lớn hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử chứa một liên kết ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối tía và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, mỗi C vẫn liên kết với cùng 1 nhóm chũm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối ba sẽ còn 2C với H là nhóm thế.

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

Ví dụ với C5H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi vẫn còn 3C cùng H nhóm thế.

Ta gồm 3 đồng phân ankin.

4. Phương pháp tính số đồng phân: Benzen cùng đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là hồ hết hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta tất cả n = 7, cầm vào bí quyết ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, vậy vào cách làm (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Phương pháp tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là các hợp chất hữu cơ vào phân tử chưa nhóm –OH thêm trực tiếp cùng với C no.

- team chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+1OH tốt CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol gồm đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nhóm OH.

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, 1-1 chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: khi viết đồng phân ancol, đội OH không đã nhập vào C không no cùng 1 nguyên tử C không thể gắn 2 tốt 3 nhóm OH.

6. Phương pháp tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm nguyên tử oxi links với 2 team ankyl.

- CTTQ của ete no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- công thức tính số đồng phân:

- Áp dụng: cùng với n = 3 ta gồm công thức ete là C3H8O, rứa vào cách làm ta được: đồng phân là

Với n = 4, phương pháp ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol và ete no, đối kháng chức là đồng phân về nhiều loại nhóm chức. Lúc viết đồng phân giả dụ đề ko đề cập đến ancol tốt ete thì phải tính cả 2 loại.

7. Cách tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là đông đảo hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH links trực tiếp với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với gồm cùng công thức phân tử cơ mà là đồng phân ancol thơm (OH thêm với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là đa số hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –CH = O links trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối đôi ở team chức CHO.

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, solo chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Phương pháp tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là hầu hết hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm C = O links trực tiếp với nhị nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song ở đội chức CO.

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ bí quyết ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit cùng xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà lại không đề cập đến một số loại hợp chất nào thì đề nghị tính cả hai.

10. Phương pháp tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là gần như hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –COOH links trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở team chức COOH.

- cách làm tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân axit bao gồm CTPT C4H8O2

Theo phương pháp ta có: 24-3 = 2 đồng phân.

Xem thêm: Modun Đàn Hồi Là Gì ? Modul Đàn Hồi Của Thép, Bê Tông Là Bao

Bảng tổng hợp:

*

Trên đó là cách tính số đồng phân của những hợp chất hữu cơ thường gặp gỡ trong công tác Hoá 11. Mặc dù nhiên, những công thức này chỉ vận dụng cho một số trường đúng theo cơ bản, và có khá nhiều điều kiện giới hạn.

Vì vậy, ngoài việc áp dụng cách tính số dồng phân vào những bài tập trắc nghiệm thì các em cũng cần được nắm được công việc viết đồng phân của các hợp chất khác nhau