Công thức định luật ôm cho toàn mạch hay nhất – Vật lí lớp 11Công thức định luật ôm cho toàn mạch hay nhất
Công thức định luật ôm cho toàn mạch hay nhất – Vật lí lớp 11

Công thức định luật ôm cho toàn mạch hay nhất

Với loạt bài Công thức định luật ôm cho toàn mạch Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Vật Lí 11 .

Bạn đang xem: Công thức định luật ôm cho toàn mạch

Bài viết Công thức định luật ôm cho toàn mạch hay nhất gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức định luật ôm cho toàn mạch Vật Lí 11 .

*


Bạn đang đọc: Công thức định luật ôm cho toàn mạch hay nhất – Vật lí lớp 11


1. Định luật Ôm đối với toàn mạch:

Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó .

2. Công thức – Đơn vị đo

Công thức định luật Ôm cho toàn mạch :

*
 

Trong đó : + I là cường độ dòng điện trong mạch, có đơn vị chức năng ampe ( A ) ; + ξ là suất điện động của nguồn điện, có đơn vị chức năng vôn ( V ) ; + RN là điện trở mạch ngoài, có đơn vị chức năng ôm ( Ω ) ; + r là điện trở trong của nguồn điện, có đơn vị chức năng ôm ( Ω ) .

3. Mở rộng

1, Khi mắc nhiều nguồn với nhau tạo thành bộ nguồn, thì suất điện động và điện trở trong trong biểu thức định luật Ôm là suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của bộ nguồn . – Bộ nguồn ghép nối tiếp, hoàn toàn có thể mắc như sau :

*

Hoặc

*

Khi đó suất điện động của bộ và điện trở trong của bộ nguồn tính như sau : ξb = ξ1 + ξ2 + ξ3 + …. + ξn rb = r1 + r2 + … + rn . Trường hợp có n nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động ξ và điện trở trong r ghép tiếp nối đuôi nhau : ξb = nξ ; rb = nr . – Bộ nguồn song song được mắc như sau :

*

– Nếu có n nguồn giống nhau mỗi cái có suất điện động ξ và điện trở trong r ghép song song thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là :

*

2, Khi có nhiều điện trở mắc với nhau ở mạch ngoài, điện trở mạch ngoài trong biểu thức định luật Ôm là điện trở tương tự của mạch ngoài . + Khi những điện trở được mắc tiếp nối đuôi nhau : Rtd = R1 + R2 + R3 + … + Rn + Khi những điện trở được mắc song song :

*
 

3, Tích của cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch và điện trở của nó được gọi là độ giảm thế trên đoạn mạch đó. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng những độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong : ξ = IRN + Ir . 4, Định luật Ôm so với toàn mạch trọn vẹn tương thích với định luật bảo toàn và chuyển hóa nguồn năng lượng. Điện năng do nguồn điện phân phối bằng tổng điện năng tiêu thụ trên mạch ngoài và mạch trong :

*
 5, Những chú ý quan tâm trong chiêu thức giải + Cần phải nhận dạng loại bộ nguồn và vận dụng công thức tương ứng để tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn + Cần phải nhận dạng những điện trở mạch ngoài được mắc như thế nào để để tính điện trở tương tự của mạch ngoài . + Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch để tìm những ẩn số theo nhu yếu của đề ra

*

4. Bài tập minh họa

Bài 1: 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, Suất điện động ξ = 6 V và có điện trở trong r = 2 Ω, những điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 3 Ω . a ) Tính điện trở của mạch ngoài . b ) Tính cường độ dòng điện I chạy trong mạch chính và hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài . c ) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1 .

*

Bài giải:

a ) Điện trở mạch ngoài là : RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18 W b ) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là :

*

Hiệu điện thế mạch ngoài U = IRN = 0,3. 18 = 5,4 ( V ) c ) Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 U1 = IR1 = 0,3. 5 = 1,5 ( V )

Bài 2: Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65 W thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 W thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 11 Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán, Đề Thi Hk1 Toán 11

*

Bài giải:

Khi điện trở của biến trở là 1,65 W thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, ta có :

*

Khi điện trở của biến trở là 3,5 W thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,5 V, ta có :

*

Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có hệ phương trình :

*
 

Vậy, nguồn điện có suất điện động 3,7V và điện trở trong 0,2Ω.Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com


Source: https://x-lair.com Category: Học tập