Biểu thức định qui định Ôm mang đến đoạn mạch kín đáo gồm một nguồn điện cùng một năng lượng điện trở bên cạnh là:

(I = fracER + r)


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Trong một mạch điện kín nếu mạch không tính thuần điện trở RN thì năng suất của mối cung cấp điện tất cả điện trở r được tính bởi biểu thức:


Một nguồn tích điện với suất điện đụng E, năng lượng điện trở vào r, mắc cùng với một năng lượng điện trở quanh đó R = r thì cường độ chiếc điện chạy trong mạch là I. Nếu chũm nguồn điện đó bởi 3 nguồn điện như nhau nó mắc tuy vậy song thì cường độ cái điện trong mạch


Một cỗ nguồn có cha nguồn như là nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là 1 điện trở không đổi. Nếu đảo hai rất của một mối cung cấp thì


Một bộ nguồn có ba nguồn giống như nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu hòn đảo hai rất của một mối cung cấp thì


Cho mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình vẽ:

ξ = 6V, r = 1(Omega ), R1 = 0,8(Omega ), R2 = 2(Omega ), R3 = 3(Omega ).

Bạn đang xem: Công thức định luật ôm cho toàn mạch là

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch chủ yếu là?


*

Cho mạch điện gồm sơ đồ vật như hình vẽ:

Trong đó: E = 1,2 V, r = 0,1(Omega ), R1 = R3 = 2(Omega ). R2 = R4 = 4(Omega ). Hiệu điện cụ giữa hai điểm A, B là:


*

Cho mạch điện tất cả sơ vật dụng như hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). Khi K mở, vôn kế chỉ 6V. Lúc K đóng góp vôn kế chỉ 5,6V với ampe kế chỉ 2A.

Điện trở trong của nguồn điện áp bằng


*

Cho mạch điện có sơ thiết bị như hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). Khi K mở, vôn kế chỉ 6V. Lúc K đóng góp vôn kế chỉ 5,6V cùng ampe kế chỉ 2A.

Điện trở R1 có mức giá trị là:


*

Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết, E = 1,5 V, r = 0,25(Omega ), R1 = 12(Omega ), R2 = 1(Omega ), R3 = 8(Omega ), R4 = 4(Omega ). Cường độ chiếc điện qua R1 là 0,24 A.

Suất điện hễ và năng lượng điện trở trong cỗ nguồn là?


Biết, (E = 1,5 V), (r = 0,25Omega ), (R_1= 12Omega ), (R_2= 1Omega ), (R_3= 8Omega ), (R_4= 4Omega ). Cường độ chiếc điện qua (R_1)là (0,24 A).

Hiệu điện nỗ lực (U_AB) là?


Cho mạch điện bao gồm sơ đồ vật như hình vẽ:

Biết: E = 1,5 V, r = 1(Omega ), R = 6(Omega ). Cường độ loại điện qua mạch bao gồm là?


Cho mạch điện bao gồm sơ đồ dùng như hình vẽ:

Biết, E1 = 20V, r1 = 4(Omega ), E2 = 12V, r2 = 2(Omega ), R1 = 2(Omega ),R2 = 3(Omega ), C = 5μF.

Điện tích của tụ C là:


Một pin tất cả suất điện hễ 1,5V với điện trở vào là (0,5Omega ). Mắc một trơn đèn bao gồm điện trở (2,5Omega ) vào hai rất của pin này thành mạch điện kín. Cường độ loại điện chạy qua đèn là


Cho mạch điện như hình bên. Biết (xi _1 = 3 m V; m r_1 = 1 m Omega ; m xi _2 = 6 m V; m r_2 = 1Omega ; m R = 2,5 m Omega ). Bỏ qua mất điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là


Một mạch điện kín đáo gồm bộ nguồn có hai pin như là nhau mắc nối tiếp, mỗi pin gồm suất điện hễ (3 V), điện trở trong bằng (1 Ω) với mạch ngoài là một trong điện trở (R = 2 Ω). Hiệu điện cầm giữa hai cực của từng pin là


Một mạch điện kín đáo gồm bộ nguồn bao gồm hai pin giống nhau mắc nối tiếp, từng pin có suất điện đụng 3V, năng lượng điện trở trong bởi 1Ω với mạch ngoài là 1 trong điện trở R = 2Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực của từng pin là


Một mạch điện kín gồm nguồn điện (E = 12,,V;,,r = 1,,Omega ). Mạch ngoài bao gồm bóng đèn gồm ghi (left( 6V - 6W ight)) mắc thông suốt với một đổi mới trở. Để đèn sáng bình thường, đổi mới trở có giá trị bằng


Nguồn điện với suất điện rượu cồn E, năng lượng điện trở vào r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ chiếc điện vào mạch là I. Nếu rứa nguồn điện đó bằng 3 mối cung cấp điện như nhau nó mắc tiếp nối thì cường độ mẫu điện vào mạch là


Có n acquy (E,r) kiểu như nhau nối với năng lượng điện trở mạch quanh đó R. Tìm đk để cường độ chiếc điện qua R khi n acquy thông suốt hoặc tuy vậy song rất nhiều như nhau.


Cho mạch điện gồm sơ thứ như hình vẽ, trong số đó : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện nuốm giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

*

Tính hiệu điện nuốm : UACvà UBC


Cho mạch điện có sơ đồ dùng như hình vẽ, trong các số ấy : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện thay giữa nhì đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

*

Tính cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.


Có 3 điện trở R1, R2, R3. Trường hợp mắc tiếp liền 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện rứa U = 9 V thì cái điện trong mạch là một trong A; ví như mắc song song 3 năng lượng điện trở, rồi mắc vào hiệu điện cố U = 9 V thì loại điện vào mạch chính là 9 A; trường hợp mắc (R1//R2) nt R3, rồi mắc vào hiệu điện ráng U = 9 V thì loại điện trong mạch chủ yếu là


Hai pin sạc được ghép cùng nhau theo những sơ đồ vật ở hình vẽ. Tìm cường độ dòng điện vào mạch cùng hiệu điện ráng giữa hai điểm A, B. Biết nhị pin ghép thông suốt có cùng suất điện cồn và năng lượng điện trở trong r1và r2khác nhau.

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Hóa Học Bazơ, Bazo Mạnh Và Bazo Yếu, Nêu Các Tính Chất Hóa Học Của Bazơ

*


Ghép tuy vậy song n nguồn điện áp giống nhau để sản xuất thành một cỗ nguồn. Hotline E với r là suất điện hễ và năng lượng điện trở vào của mỗi nguồn điện, thì bộ nguồn có:


Cho mạch điện như hình vẽ. E =12 V ; r = 4Ω ; R1 =12Ω; R2 =24Ω ; R3= 8Ω. Cường độ cái điện qua R1 cùng R3là:

*


Có một số trong những điện trở tất cả (r = 3,,Omega ). Số năng lượng điện trở (r) buổi tối thiểu phải dùng để mắc thành mạch gồm điện trở (5,,left( Omega ight)) là:


Có một số trong những điện trở các loại (12Omega ), đề nghị dùng ít nhất bao nhiêu năng lượng điện trở đó để mắc thành mạch có điện trở (7,5Omega )


Một năng lượng điện trở (R_1) được mắc vào hai cực của một mối cung cấp điện gồm điện trở trong (r = 4Omega ) thì loại điện chạy vào mạch bao gồm cường độ là (I_1 = 1,2A). Giả dụ mắc thêm một năng lượng điện trở (R_2 = 2Omega ) thông liền với năng lượng điện trở (R_1) thì chiếc điện chạy trong mạch bao gồm cường độ là (I_2 = 1A). Trị số của năng lượng điện trở (R_1) là:


Xét mạch điện có điện trở được mắc vào nhị đầu một bộ pin bao gồm điện trở trong như hình vẽ. Khi đó, cường độ cái điện chạy trong mạch là 0,5 A. Suất năng lượng điện động của bộ pin là:

*


Để khẳng định suất điện cồn E của một mối cung cấp điện, một học viên mắc mạch điện như hình mặt (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, công dụng đo được biểu đạt bởi vật dụng thị màn biểu diễn sự dựa vào của (dfrac1I) (nghịch đảo số chỉ của ampe kế A) vào giá trị R của đổi mới trở như hình bên (H2). Quý giá trung bình của E được xác minh bởi phân tích này là

*


Người ta mắc hai cực nguồn điện không thay đổi với một biến trở. Điều chỉnh vươn lên là trở, đo hiệu điện nỗ lực (U) thân hai cực của nguồn và mẫu điện (I) chạy qua mạch ta vẽ lược thiết bị thị như hình vẽ. Khẳng định suất điện cồn và năng lượng điện trở trong của nguồn.