Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn trụ tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao quanh hình trụ tròn chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, phủ quanh hình trụ tròn, ko gồm diện tích s hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích hình trụ thường xuyên được nói tới với 2 khái niệm: bao quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, bảo phủ hình trụ, ko gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ to của toàn cục không gian hình chiếm phần giữ, bao gồm cả diện tích s xung quanh và diện tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích s xung quanh bởi chu vi con đường tròn lòng nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có nửa đường kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích xung quanh hình trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung xung quanh của hình tròn trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang lâu năm 1,2m, đường kính của mặt đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào một trong những ống giấy cứng kiểu dáng hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để triển khai một hộp.

Xem thêm: Nguyên Nhân Điều Hoà Không Mở Cánh Vẫy Và Cách Khắc Phục, Nguyên Nhân Nào Khiến Máy Lạnh Không Mở Cánh Gió

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng đề nghị tính đó là diện tích bao phủ của một hình hộp có đáy là hình vuông vắn cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao phủ của hình hộp chính là diện tích tư hình chữ nhật đều nhau với chiều nhiều năm là 120 cm và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm hình dáng trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cùng với diện tích một đáy

Lời giải:

*