Nếu một thứ không chịu chức năng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực bao gồm hợp lực bởi không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều

2. Cửa hàng tính

Là tính chất vật lý gắn sát với hồ hết vật gửi động, nó có xu thế bảo toàn vận tốc của vật cả về phía và độ lớn.Bạn đã xem: phương pháp định cơ chế 2 niu tơn

- Biểu hiện tại của quán tính

+ Xu hướng không thay đổi trạng thái đứng yên ổn => Ta nói vật có “tính ì”

+ Xu hướng giữ nguyên trạng thái hoạt động => Ta nói vật vận động có “đà”

3. Hệ quy chiếu quán tính

Là hệ quy chiếu tích hợp vật mốc đứng lặng hoặc chuyển động thẳng đều.

Bạn đang xem: Công thức của định luật 2 niutơn là

Trong hệ quy chiếu cửa hàng tính không có lực tiệm tính.

4. Hệ quy chiếu phi quán tính

Là hệ quy chiếu đã tích hợp vật mốc hoạt động có gia tốc.

Trong hệ quy chiếu phi cửa hàng tính xuất hiện lực quán tính

II- ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1. Định luật

Véctơ gia tốc của một vật luôn cùng phía với lực công dụng lên vật. Độ phệ của véctơ vận tốc tỉ lệ thuận cùng với độ béo của véctơ lực tác dụng lên vật cùng tỉ lệ nghịch với cân nặng của vật.

(overrightarrow a = fracoverrightarrow F m) xuất xắc (overrightarrow F = moverrightarrow a )

Trong đó:

+ (overrightarrow F = overrightarrow F _1 + overrightarrow F _2 + ... + overrightarrow F _n) hợp của những lực tác dụng vào đồ gia dụng (N)

+ m: cân nặng của vật dụng (kg)

+ a: vận tốc của thiết bị (m/s2)

Các nhân tố của véctơ lực:

- Điểm đặt là vị trị nhưng lực bỏ lên vật

- Phương, chiều: là phương và chiều của vận tốc mà lực gây nên cho vật

- Độ lớn: (F = ma)

- Đơn vị: N (Niutơn) ((1N = 1kg.m/s^2))

2. Trọng lượng và mức cửa hàng tính.

Khối lượng của thứ là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

Vật có trọng lượng càng to thì mức cửa hàng tính càng mập và ngược lại

- tính chất của khối lượng:

+ cân nặng là một đại lượng vô hướng, dương cùng không đổi so với mỗi vật.

+ trọng lượng có tính chất cộng.

Trọng lượng (độ bự của trọng lực) của thiết bị tỉ lệ thuận với khối lượng của nó.

(overrightarrow phường = moverrightarrow g )

- trong lượng P luôn hướng trực tiếp đứng xuông dưới và có độ lớn: (P = mg)

Điều kiện cân bằng của một hóa học điểm

Hợp của toàn bộ các lực chức năng lên nó bởi (overrightarrow 0 )

(overrightarrow F = overrightarrow F _1 + overrightarrow F _2 + ... + overrightarrow F _n = overrightarrow 0 )

III- ĐỊNH LUẬT III - NEWTON

1. Sự liên quan giữa những vật

Khi một vật tác dụng lên thiết bị khác một lực thì đồ dùng đó cũng trở nên vật kia công dụng ngược quay trở về một lực. Ta nói giữa 2 vật gồm sự tương tác.

2. Định luật

Khi vật A tính năng lên đồ vật B một lực, thì đồ dùng B cũng tính năng trở lại đồ gia dụng A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối.

(overrightarrow F _AB = - overrightarrow F _BA)


*

3. Lực và phản lực

Một trong hai lực cửa hàng giữa nhì vật gọi là lực tác dụng còn lực kia call là phản lực.

Đặc điểm của lực cùng phản lực :

+ Lực và phản lực luôn luôn luôn lộ diện (hoặc mất đi) đồng thời.

+ Lực cùng phản lực tất cả cùng giá, thuộc độ phệ nhưng ngược chiều.

Xem thêm: Những Bài Văn Hay Lớp 4 Tả Một Đồ Dùng Học Tập Mà Em Thích Lớp 4 Hay Nhất

hai lực có đặc điểm như vậy gọi là nhị lực trực đối.