Công thức phân tử của Axit Axetic

Axit axetic có công thức phân tử là C2H4O2, phân tử khối bằng 60 g/mol. Công thức cấu tạo của nó là:

Trong phân tử CH3COOH, nhóm –COOH làm cho nó có tính axit.

Bạn đang xem: Công thức của axit axetic

*
Công thức phân tử của Axit Axetic, tính chất vật lý hóa học" width="278">

Tính chất vật lýaxit axetic CH3COOH


Axit axetic CH3COOH là chất lỏng không màu, tất cả vị chua và tan hoàn toàn trong nước.

Khối lượng riêng: 1.049 g/cm3(l), 1.266 g/cm3(s).

Nhiệt độ nóng chảy: 16.5oC.

Nhiệt độ sôi: 118.2oC.

Nhiệt độ sôi của axit axetic CH3COOH lớn hơn rượu cần sử dụng chúng thuộc phân tử khối vày sự liên kết bền vững của những phân tử hydro.

Khi đun nóng, axit axetic có thể tổng hợp một lượng nhỏ photpho với lưu huỳnh.

Tan tốt trong xenlulozo với nitroxenlulozo.

*
Công thức phân tử của Axit Axetic, tính chất vật lý hóa học (ảnh 2)" width="592">Cấu tạo phân tử axit axetic CH3COOH

Tính chất hóa học của axit axetic

Nguyên tử hydro trong nhóm cacboxyl bao gồm thể cung cấp một proton H+, làm cho chúng tất cả tính chất axit, mặc dù nhiên, axit axetic là một axit yếu thuộc team axit monoprotic. Dung dịch gồm nồng độ mol 1 M (giấm ăn vào gia đình) bao gồm độ pH là 2.4, tức chỉ có 0.44 % phân tử axit axetic bị phân ly.

Axit axetic lỏng là dung môi phân cực với hằng số điện ly khoảng 6.2.

Nó tất cả khả năng hòa tan các hợp chất không phân cực như dầu, các nguyên tố lưu huỳnh, iot và những dung môi phân cực như nước, chloroform, hexan.

Axit axetic CH3COOH (etanoic) là một axit hữu cơ, mạnh hơn axit cacbonic. Nó được tào thành bằng việc liên kết nhóm methyl CH3với cacboxyl COOH.

Axit axetic tác dụng với bazo, cacbonat và bicacbonat để tạo ra axetat kim loại tương ứng, nước cùng cacbonic (phổ biến nhất là natri bicacbonat với giấm ăn):

NaHCO3+ CH3COOH → CH3COONa + CO2+ H2O

Trừ crom (II) axetat, tất cả các axetat không giống đều tan được vào nước.

Tác dụng với kiềm tạo ra nước cùng ethanoat kim loại:

NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

Axit axetic phân hủy ở nhiệt độ lớn hơn 440oC tạo thành cacbonic, metan hoặc ethenon và nước.

Tác dụng với rượu tạo thành este:

ROH + CH3COOH → CH3COOR + H2O

Axit axetic có tác dụng ăn mòn những kim loại và tạo ra khí hydro và các muối axetat:

Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

*
Công thức phân tử của Axit Axetic, tính chất vật lý hóa học (ảnh 3)" width="604">Axit axetic bao gồm tính ăn mòn kim loại

Nhôm thụ động với axit axetic bởi khi phản ứng, nó tạo ra lớp màng mỏng nhôm oxit trên bề mặt, ngăn chặn sự ăn mòn. Do vậy, những nhà sản xuất vẫn thường dùng bình chứa bằng nhôm để đựng dung dịch này.

Phản ứng thế halogen vào gốc hydrocacbon ( 90 - 100oC):

Cl2+ CH3COOH → ClCH2COOH + HCl

Tác dụng với axetylen (xúc tác thủy ngân, nhiệt độ 70 - 80oC) thành etyl diaxetat:

C2H2+ 2CH3COOH → CH3CH(OCOCH3)2

Tác dụng với amoniac tạo thành amid:

NH3+ CH3COOH → NH3CH3COOHNH4

Phản ứng decacboxyl trở thành axeton (Xúc tác mangan oxit, nhiệt độ):

C2H2+ CH3COOH → CH2CHOCOCH3

Cùng vị trí cao nhất lời giải tra cứu hiểu thêm những bài tập về axit axetic nhé

Câu 1.Axit axetic tất cả tính axit vì trong phân tử:

*
Công thức phân tử của Axit Axetic, tính chất vật lý hóa học (ảnh 4)" width="489">

Đáp án đúng: D

Câu 2.Trong các chất sau đây, chất nào bao gồm tính axit ? Giải mê thích tại sao.

*
Công thức phân tử của Axit Axetic, tính chất vật lý hóa học (ảnh 5)" width="428">

Bài làm:

Chất a gồm tính axit bởi vì trong phân tử chất gồm nhóm –COOH.

Câu 3.Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe?

Viết những PTHH xảy ra nếu có.

Bài làm:

Axit axetic tác dụng với các chất: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

Phương trình phản ứng xảy ra:

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3→ 2CH3COONa + CO2↑ + H2O

2CH3COOH + sắt → (CH3COO)2Fe + H2↑

Câu 4.Hãy viết PTHH điều chế axit axetic từ:

a) natri axetat cùng axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Bài làm:

a) Điều chế CH3COOH từ natri axetat và axit sunfuric:

2CH3COONa + H2SO4→ 2CH3COOH + Na2SO4

b) Điều chế CH3COOH từ rượu etylic:

CH3CH2OH + O2 (lên men)→ CH3COOH + H2O

Câu 5.Cho 60 g CH3COOH tác dụng với 100 g CH3CH2OH thu được 55 g CH3COOC2H5.

a) Viết PTHH với gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Bài làm:

a) Phương trình hóa học:

CH3COOH + CH3CH2OH⇔ CH3COOC2H5(etyl axetat)

b) Ta có:

nCH3COOH= 60 / 60 = 1 (mol)nCH3CH2OH= 100 / 46 = 2,17 (mol)

Theo PTHH, ta có:

nCH3COOH= nCH3CH2OH= nCH3COOC2H5= 1 mol

Khối lượng CH3COOC2H5thu được theo lý thuyết là:

mCH3COOC2H5= 1 x 88 = 88 g

Hiệu suất của phản ứng là:

H = (55 / 88) x 100% = 62,5%

Câu 6:Cho dung dịch axit axetic nồng độ a % tác dụng vừa đủ với dd NaOH nồng độ 10% thu được dd muối có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Bài làm:

Ta gồm phương trình hóa học của phản ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Gọi m (g) với m’ (g) lần lượt là khối lượng của CH3COOH và NaOH. Ta có:

nCH3COOH= (m x a) / (100 x 60) = ma/6000

nNaOH= (m’ x 10) / (100 x 40) = m’/400

Theo PTHH, ta có:

nCH3COOH= nNaOH

⇔ ma/6000 = m’/400 (*)

⇔ a = 15m’/m

Ta có: nCH3COONa= nNaOH= m’/400

⇔ mCH3COONa= (m’/400) x 82

Theo để ra, ta tất cả nồng độ muối thu được là 10,25%.

C%CH3COONa= (mCH3COONa/ mdd) x 100 (Với mdd= m + m’)

⇔ 10,25 = <<(m’/400) x 82> / (m + m’)> x 100

Giải ra, ta được m = m’.

Thay m = m’ vào (*), ta được a = 15.

Xem thêm: Mây Trời Xanh Hình Ảnh Mây Trời Đẹp Nhất, 420 Bầu Trời Ý Tưởng

Vậy nồng độ của dung dịch CH3COOH có nồng độ là 15%.