Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử có links đôi C=C làm mất đi màu Brom và thuốc tím KMnO4. Những anken được vận dụng nhiều vào công nghiệp tổng vừa lòng polime và các hoá chất hữu cơ khác.

Bạn đang xem: Công thức chung của anken


Trước đây những em vẫn được trình làng về Etilen CH2=CH2 đây đó là 1 trong những hợp hóa học trong dãy Anken. Vậy Anken là gì? có đặc thù hoá học và đặc thù vật lý đặc thù nào? được điều chế với ứng dụng như thế nào trong đời sống, bọn họ cùng tò mò qua bài viết dưới đây.

I. AnKen là gì? Công thức cấu tạo và phương pháp gọi tên Anken

Bạn vẫn xem: đặc thù hoá học, công thức cấu trúc của AnKen và bài xích tập – hoá 11 bài 29


1. Anken là gì?

– Anken là số đông Hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử có chứa links đôi C=C, có công thức phân tử bao quát là: CnH2n (n≥2).

– Hợp hóa học trong dãy Anken có công thức đơn giản dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

*
Mô hình cấu trúc phân tử của Etilen C2H4

2. Tên gọi của AnKen (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan có cùng nguyên tử những bon thay đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

Tên cố thế: Gọi tên theo phong cách sau

+ chọn mạch chính là mạch C nhiều năm nhất có chứa link đôi

+ Đánh số C mạch chủ yếu từ phía gần liên kết đôi hơn.

 Cách phát âm tên : vị trí nhánh – tên nhánh – tên C mạch bao gồm – vị trí liên kết đôi – en

 Ví dụ:   : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. Tính chất vật lý của Anken

– Ở điều kiện thường, anken trường đoản cú C2 đến C4 là hóa học khí. ánh nắng mặt trời sôi, ánh sáng nóng chảy tăng theo cân nặng mol phân tử, những anken đều nhẹ hơn nước.

– Anken là hầu hết chất không màu hoà tan tốt trong dầu mỡ và đa số không rã trong nước.

III. đặc thù hoá học của Anken

– Trong phân tử anken có link đôi π, link này kém bền (so với link đơn σ) nên Anken có tính chất đặc trưng là thâm nhập phản ứng cộng, trùng hợp với oxi hóa.

1. Anken phản ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2 

*
 Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

2. Anken phản ứng cùng hợp halogen (Cl2 , Br2)

– Etilen bội phản ứng cùng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

– Etilen làm mất đi màu dung dịch brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

* nhận xét: dung dịch brom là thuốc thử dùng để làm nhận biết etilen với anken nói chung. Mức độ bội phản ứng của halogen sút dần trường đoản cú Cl2, Br2, I2.

3. Làm phản ứng cùng hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- lưu ý: Đồng đẳng của etilen lúc phản ứng sẽ tạo nên ra lếu láo hợp thành phầm có sản phẩm chính và thành phầm phụ (clo cố kỉnh vào những vị trí khác nhau trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

*

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* lưu lại ý:

– Theo hàng HCl, HBr, HI phản ứng dễ dần.

– phản nghịch ứng cùng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn thích hợp 2 sản phẩm.

– Đối với những anken khác bất đối xứng khi cùng HX đang tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp.

– Nếu triển khai phản ứng cùng HBr vào anken bao gồm xúc tác peoxit thì thành phầm chính lại ngược nguyên tắc Maccopnhicop.

* quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong làm phản ứng cùng HX vào liên kết bội, nguyên tử H ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc rẻ hơn, còn nguyên tử hay team nguyên tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, có axit loãng xúc tác)

– phản bội ứng cộng hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O

*
 CH3-CH2-OH

– những đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O →

*

* lưu lại ý: Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng H2O cũng tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp: đội – OH đính vào C bậc cao.

5. Làm phản ứng trùng vừa lòng của Anken

– Khi bao gồm xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen giỏi PE) 

nCH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen xuất xắc PP)

 – Sơ vật phản ứng trùng hợp: nA  (B)n 

 – bội phản ứng trùng hợp: Là quá trình cộng hợp liên tục nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc tựa như nhau chế tạo ra thành phân tử lớn (hợp hóa học cao phân tử).

6. Phản nghịch ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản bội ứng thoái hóa không hoàn toàn

– chế tác thành ancol nhiều chức tất cả 2 team -OH hoặc đứt mạch C chỗ nối đôi sản xuất thành anđehit hoặc axit. 

– Anken làm mất đi màu dung dịch thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Tổng quát: 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

* dìm xét: Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím nên hoàn toàn có thể dùng dung dịch thuốc tím để nhận ra anken.

– riêng rẽ CH2=CH2 còn tất cả phản ứng lão hóa không trọn vẹn tạo CH3CHO. 

CH2=CH2 + 1/2O2 

*
CH3CHO

b) Anken bội nghịch ứng cháy (Anken + O2)

– Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* lưu giữ ý: Đặc điểm phản nghịch ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong chống thí nghiệm

– bóc tách nước từ ancol etylic:

C2H5OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

– Tổng quát: 

CnH2n+1OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

b) Điều chế Anken vào công nghiệp

– Thu từ nguồn khí chế tao dầu mỏ.

– tách bóc H2 khỏi ankan:

 CnH2n+2

*
 CnH2n + H­2

– tách bóc HX từ bỏ dẫn xuất CnH2n+1X:

 CnH2n+1X + NaOH

*
 CnH2n + NaX + H2O

(trong 2 làm phản ứng bóc này cần chú ý quy tắc bóc tách Zaixep để xác định sản phẩm chính: -OH và -X được ưu tiên tách bóc cùng nguyên tử H của C bậc cao).

– bóc X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen đính thêm với 2 nguyên tử C nằm bên cạnh nhau):

 CnH2nX2 + Zn 

*
CnH2n + ZnBr2

– cộng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n

2. Ứng dụng của Anken

– Anken thường xuyên được dùng làm sản xuất rượu, những dẫn xuất halogen và các chất khác.

– Để trùng đúng theo polime: polietilen, poliprpilen.

– Etilen còn được sử dụng làm trái mau chín.

V. Bài tập về Anken

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken cùng với ankan về quánh điểm kết cấu và đặc thù hóa học. Mang đến thí dụ minh họa.

* giải mã bài 1 trang 132 SGK Hóa 11:

– Về đặc điểm cấu tạo: không giống với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ, phân tử anken còn có chứa 1 link π hèn bền, dễ dàng gẫy.

– do đó về tính chất hóa học có phần khác với ankan (ankan có phản ứng cầm cố là đặc trưng), anken đến phản ứng cùng là bội phản ứng sệt trưng.

Ví dụ:

C2H4 + H2 

*
 C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

– hình như anken còn cho phản ứng trùng hợp, làm phản ứng làm mất đi màu dung dịch cùng thuốc tím.

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

 nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen xuất xắc PE) 

Bài 4 trang 132 SGK Hóa 11: Trình bày phương pháp hóa học nhằm :

a. Phân biệt metan với etilen.

b. Tách bóc lấy khí metan từ tất cả hổn hợp etilen.

Xem thêm: Đặc Điểm Cấu Tạo Nào Của Giun Đũa Khác Với Sán Lá Gan, Bài 1 Trang 49 Sgk Sinh Học 7

Hy vọng với nội dung bài viết tổng đúng theo lại kiến thức và kỹ năng về tính chất hoá học, bí quyết cấu tạo, biện pháp điều chế và vận dụng cùng bài bác tập vận dụng của Anken làm việc trên hữu ích cho những em. Hồ hết góp ý với thắc mắc các em sung sướng để lại comment dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.