3. đặc thù hóa học

- Nitơ là phi kim khá vận động (độ âm điện = 3), nhưng mà ở nhiệt độ thường khá trơ về khía cạnh hóa học. Bởi vì 2 nguyên tử N link với nhau bởi 1liên kết bố không phân cực nên bền theo thời gian do tích điện liên kết lớn, cần nitơ khá trơ về mặt chất hóa học ở nhiệt độ thường.Bạn sẽ xem: Công thức kết cấu của nitơ

- Số oxi hóacủa nitơ vào hợp chất với hidro, sắt kẽm kim loại là -3, trong hợp chất với oxi, flo là từ +1→+5.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của phân tử nitơ là

- Tùy nằm trong vào sự đổi khác số oxi hóa, nitơ có thể thể hiện tại tính khử hay tính oxi hóa. (chủ yếu là tính oxi hóa).

a. Tính oxi hóa

* công dụng với kim loại: (kim loại mạnh mẽ nhưLi, Na, K, Mg, Ba...)

- Liti là sắt kẽm kim loại duy nhất tính năng được với Nitơ ở ánh nắng mặt trời thường: 6Li + N2→ 2Li3N(Liti nitrua)

- Ở ánh nắng mặt trời cao, Nitơ tác dụng được với một trong những kim loại chuyển động như Ca, Mg, Al tạo nitrua kim loại:

3Mg + N2→ Mg3N2(Magie nitrua)

*Tác dụng cùng với hidro: 3H2 + N2⇔ 2NH3 (đk: 450oC, xt Fe)

b. Tính khử


*

Hình 1:Sấm chớp cung cấp năng lượng mang đến phản ứng thân Nito với Oxi

- sống nhiệt độ khoảng 30000C (hoặc hồ nước quang điện, hoặc tia lửa điện hiện ra sấm sét) đã cung cấp năng lượng đến phản ứng nitơ phối hợp trực tiếp với O2 tạo nitơ monoxit NO

N2 + O2⇔ 2NO (xt: hồ nước quang điện)

- NO kết hợp dễ dàng với oxi: 2NO + O2⇔2NO2

- Mộtsố oxit không giống của nitơ như: N2O, N2O3, N2O5 bọn chúng ko pha trộn trực tiếp từ nitơ với oxi.

4. Ứng dụng

- Là thành phần cấu tạo nên protêin, thành phần dinh dưỡng chính của thực vật. N2 có nhiệt độ sôi thấp buộc phải dùng làm cho lạnh vào công nghiệp với trong phòng thí nghiệm.

- Công nghiệp:

+ Tổng đúng theo NH3, tiếp tế HNO3, phân đạm…

+ môi trường trơ vào luyện kim, thực phẩm, năng lượng điện tử…

- Y tế: N2 lỏng: bảo quản mẫu máu, những mẫu trang bị sinh học tập khác…

+ nhờ vào tính trơ của nitơ nhưng mà bảo quan lại tranh vẽ trong viện kho lưu trữ bảo tàng chứa đầy khí nitơ vào ống của cuộn tranh tránh những phân tử khác bị oxi hóa hư màu vẽ.

Xem thêm: Please Wait

+ Bơm nitơ vào phổi người bệnh lao nhằm ép lá phổi mang lại nó nghỉ ngơi…

5. Tâm lý tự nhiên


*

Hình 2:Phần trăm mỗi đồng vị của Nito

- Ở dạng vừa lòng chất, nitơ có rất nhiều trong chất khoáng natri nitrat NaNO3với tên gọi là diêm tiêu natri

6. Điều chế

a. Trong công nghiệp


*

Hình 3:Chưng cất phân đoạn bầu không khí lỏng

b.Trong chống thí nghiệm

NH4NO2 → N2 + 2H2O

NH4Cl + NaNO2→ NaCl + N2+ 2H2O

Bài 1:

Hãy nêu số oxi hóa của nitơ những chất sau: NH3, Mg3N2, N2, N2O, NO, NF3, NO2, HNO3.Nhận xét số oxi hóa của nitơ trong hợp hóa học với hidro, kim loại và trong hợp chất với oxi, flo?

Hướng dẫn:

- Số thoái hóa của N ở các chấtNH3, Mg3N2, N2, N2O, NO, NF3, NO2, HNO3lần lượt là: (-3), (-3), (0), (+1), (+2), (+3), (+4), (+5)

- Số oxi hóa của nitơ vào hợp hóa học với hidro, sắt kẽm kim loại là -3, vào hợp hóa học với oxi, flo là trường đoản cú +1 → +5.