Toán đốt cháy HidrocacbonTính số đồng phân HidrocacbonPhản ứng cụ Halogen1. Cộng H2:Liên kết hoá học tập trong hợp chất hữu cơDãy đồng đẳng benzenAnkanCác ankan mạch nhánh

Toán đốt cháy Hidrocacbon

Công thức bao quát của một hiđrocabon (HC):CxHy(x, y nguyên dương) hoặc

CnH2n + 2 -2kvới k là số liên kết π với vòng vào hiđrocabon.

Bạn đang xem: Công thức ankan

*

Công thức tính số π + v: π + v =

*

Phương trình đốt cháy:

– dựa vào số mol CO2và H2O sau làm phản ứng ta rất có thể xác định được các loại hợp chất.

*

Các định vẻ ngoài bảo toàn thường sử dụng:

+ Bảo toàn khối lượng:

*

+ Bảo toàn nguyên tố:

*
*

Đối với các bài toán đốt cháy tất cả hổn hợp 2 hiđrocabon thì:

*

Lưu ý: khi số C mức độ vừa phải là số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bởi nhau.

Bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để thường xuyên cho thâm nhập phản ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4đặc, CaO, muối khan,…. Rồi dẫn qua bình 2 đựng hỗn hợp bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mbình 1 tăng= mH2O(hấp thụ nước)

mbình 2 tăng= mCO2(hấp thụ CO2).

+ Dẫn toàn thể sản phẩm cháy trải qua bình đựng hỗn hợp bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mbình tăng= mCO2+ mH20(hấp thụ cả CO2và nước).

+ cân nặng dung dịch tăng: mdd tăng= mCO2+ mH20– mkết tủa.

+ cân nặng dung dịch giảm: mdd giảm= mkết tủa– (mCO2+ mH20).

+ Lọc vứt kết tủa, đun sôi dung dịch lại chiếm được kết tủa nữa:

PT:

*

Tính số đồng phân Hidrocacbon

Đồng phân ankan

– CTTQ: CnH2n+2(n ≥ 1)

– Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4trở đi mới có đồng phân.

*

– phương pháp tính nhanh:

Đồng phân anken

– CTTQ: CnH2n(n ≥ 2).

– Anken có đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi cùng đồng phân hình học.

– Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C có nối đôi, từng C sẽ link với 2 nhóm núm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đã còn 2C và H team thế.

*

Nếu đề bài bác yêu mong tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu yêu ước tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) vẫn là 1+1+2=4 đồng phân.

Đồng phân ankin

– CTTQ: CnH2n-2(n ≥ 2).

– Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối bố và không có đồng phân hình học.

– Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, mỗi C đã liên kết với cùng 1 nhóm vậy (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C sở hữu nối cha sẽ còn 2C và H là đội thế.

*

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

Đồng phân benzen

– CTTQ: CnH2n-6(n ≥ 6).

Công thức tính số đồng phân:

*

Đồng phân ancol

– CTTQ của ancol no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1OH tốt CnH2n+2O (n ≥ 1).

– Ancol bao gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH.

– bí quyết tính số đồng phân:

*

Đồng phân ete:

– CTTQ của ete no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

– công thức tính số đồng phân: (2Đồng phân phenol:

– CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

– phương pháp tính nhanh:

*

Đồng phân anđehit

– CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử chứa một nối song ở nhóm chức CHO.

– phương pháp tính nhanh:

*

Đồng phân xeton

– CTTQ của xeton no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở team chức CO.

– phương pháp tính số đồng phân:

*

Đồng phân axit

– CTTQ của axit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối song ở nhóm chức COOH.

– phương pháp tính số đồng phân:

*

Phản ứng cố kỉnh Halogen

– Đây là làm phản ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

– Ankan + Halogen tỉ trọng 1 : 1 chiếm được dẫn xuất monohalogen.

– Yêu ước của đề: xác định công thức ankan

*

Kết hợp với dữ khiếu nại đề cho, search n.

– Sau khi khẳng định được CTPT, dựa vào số lượng sản phẩm thế nhằm tìm CTCT của ankan. Khi phản ứng cùng với halogen cho thành phầm duy nhất, ankan đã là ankan đối xứng.

Dẫn xuất đi, tri…halogen:

– Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 2, 1 : 3, …

– Yêu ước của đề: xác định công thức của dẫn xuất halogen.

– Dữ kiện: đề bài bác sẽ mang đến %C, %H, tốt %Halogen và CTPT của ankan.

– PT:

*

Xác định x.

Phản ứng cracking

– Phương trình:

*

– trường đoản cú ankan đầu, sau phản bội ứng rất có thể thu các chất sản phẩm.

– khối lượng hỗn hợp trước và sau phản ứng không đổi:

*

– Bảo toàn yếu tắc C và H: khi đề bài xích cho đốt cháy tất cả hổn hợp sau làm phản ứng ta qui về đốt cháy tất cả hổn hợp trước phản ứng (một hóa học sẽ dễ dàng hơn nhiều chất).

*

(Các công thức liên quan đến số mol ta hoàn toàn có thể thay thế bằng thể tích).

Các bí quyết hoá học tập lớp 11: phản nghịch ứng cộng

– bội nghịch ứng cộng phá vỡ link π. Liên kết π là liên kết kết kém bền, cần chúng dễ dẫn đến đứt ra để chế tạo thành liên kết những nguyên tử khác.

1. Cộng H2:

– chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở ánh nắng mặt trời thích hợp.

– Sơ đồ:

*

Với k là số link π trong phân tử, 1π sẽ cùng với 1H2.

– Tùy vào công suất và tỉ lệ của bội nghịch ứng mà các thành phần hỗn hợp Y có thể còn hiđrocacbon ko no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhị còn dư.

– Trong bội phản ứng cùng H2, số mol khí sau làm phản ứng luôn luôn giảm (nY X) và

*

– các thành phần hỗn hợp X cùng Y chỉ đổi khác về hóa học nhưng vẫn bảo toàn H và C, buộc phải thay vày đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. Thực hiện định hình thức bảo toàn nguyên tố như câu hỏi đốt cháy.

*
b) Xét hiđrocacbon X là anken:

– Sơ đồ:

*

2. Cộng brom:

– Phương trình:

*

Bài tập về phản ứng của ankin có links ba đầu mạch với hỗn hợp AgNO3/NH3

– bội phản ứng xảy ra chỉ với ankin bao gồm nối bố đầu mạch (ank – 1 – in).

– PTTQ:

*

Đại cưng cửng hoá hữu cơ

Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa:Hợp chất hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ các hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp chất xianua.

– Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thường có hiđro, hay chạm chán oxi cùng nitơ, sau đó đến các halogen, giữ huỳnh, photpho…

+ liên kết hoá học nhà yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, hèn bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn các hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường ra mắt chậm cùng không trả toàn, không tuân theo một hướng độc nhất vô nhị định.

+ số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với các chất vô sinh chỉ có khoảng 100.000 chất.

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả link đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử có vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,…

– Thành phần nhân tố và bí quyết phân tử:

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho biết thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOzcho biết hóa học hữu cơ đó đến chứa tía nguyên tố C, H với O.

+ Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (CTĐGN): cho biết thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O tức thị trong phân tử, tỉ trọng C : H : O = 1: 2 :1.

+ cách làm phân tử (CTPT): cho thấy số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta có C2H4O2.

Để khẳng định được cách làm phân tử cần biết thành phần những nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

– so sánh định tính với định lượng những nguyên tố:

*

– Xác định trọng lượng mol phân tử:

+ phụ thuộc vào tỉ khối so với bầu không khí hoặc đối với H2:

MA= 29.dA/KKhoặcMA= 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không mờ hơi: xác định bằng phương pháp nghiệm lạnh giỏi nghiệm sôi. 

Cấu tạo ra phân tử hợp hóa học hữu cơ

– phương pháp cấu tạo:

*

– Thuyết cấu trúc hoá học:

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, các nguyên tử links với nhau theo đúng hoá trị và theo một thiết bị tự duy nhất định. Máy tự link đó được call là cấu trúc hoá học.

Sự thay đổi thứ từ tự link đó sẽ tạo ra chất mới.

+ vào phân tử chất hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Mọi nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và phối hợp trực tiếp cùng với nhau tạo thành thành phần lớn mạch cacbon không giống nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất phụ thuộc vào vào yếu tắc phân tử (bản chất và số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hoá học (thứ trường đoản cú liên kết của những nguyên tử).

Xem thêm: Tanganil 500Mg Là Thuốc Gì? Tác Dụng, Giá Thuốc Tanganil 500Mg 5Ml

Đồng đẳng với đồng phân

– Đồng đẳng:các hóa học có đặc điểm hoá học tương tự nhau cơ mà hơn hèn nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.