Tài liệu bởi vì TS Nguyễn Hoàng Việt công ty biên, gồm 166 trang, tổng hợp những bài tập tự học định hướng cần nhớ, những dạng toán hay gặp, hàm số mũ, hàm số mũ với hàm số logarit.

Bạn đang xem: Chuyên đề hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit

*

mục lục: chương 2.. Hàm EXPLIANCE, hàm mã và hàm logarit 1. §1 – Gicửa ải mê thích 1.

Lý thuyết bạn phải nhớ 1. B Dạng toán tần số 2. + Dạng 1. Tính trị giá bán của phương trình 2. + Dạng 2. Rút gọn những biểu thức thúc đẩy tới lũy vượt 3. + đối chiếu 2 lũy vượt Dạng 3,4. Bài tập đoàn luyện C 6. §2 – Hàm hy vọng 11.

Lý thuyết buộc phải nhớ 11. B Dạng Toán Tần Số 11. + Dạng 1. Tra cứu tập xác minh của hàm số 11 nên. + tìm đạo hàm của hàm lũy thừa Dạng 2.14. + Đồ thị hàm lũy quá dạng 3.16. C bài tập 17. §3 – Lôgarit 22.

Lý thuyết yêu cầu nhớ 22. B Dạng toán căn bản 23. + Dạng 1. đối chiếu 2 lôgarit 23. + Dạng 2. Công thức, phép tính logarit 24. + Dạng 3. Phân tích biểu thị logarit với 1 logarit cho trước 26. + mẫu mã 4. Xác minh xem một số nguyên dương gồm 27 chữ số tốt ko. + chủng loại 5. Tổng hợp đổi khác log tăng lên 28. C bài bác tập trường đoản cú luyện 33. §4 – Hàm số, hàm số lôgarit 46.

Lý thuyết phải nhớ 46. B Dạng toán căn bản 48. + Dạng 1. Tra cứu tập trung cụ thể 48. + Dạng 2. Tính đạo hàm 50. + các loại 3. Buổi tối đa và buổi tối thiểu 53. + chủng loại 4. Các vấn đề liên hệ tới Đồ thị 53. C bài xích tập tự làm cho 57. §5 – Phương trình mã, phương trình lôgarit căn phiên bản 66.

Lý thuyết đề xuất nhớ 66. B những dạng toán thường gặp mặt Bài 66. + Dạng 1. Gicửa ải phương trình mũ căn phiên bản trả về cùng 1 cơ số 66. + Dạng 2. Gicửa ải phương trình mũ bằng phương pháp sắp để ẩn 68. + Dạng 3. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức lôgarit 71. + mẫu mã 4. Gicửa ải phương trình logarit căn bản trả về thuộc 1 cơ số 72. + mẫu 5. Đặt ẩn phụ phương 74 nhằm giải phương trình logarit. + mẫu mã 6. Gicửa ải phương trình mũ với logarit bằng phương trình hàm số 76. C bài bác tập từ luyện 80. §6 – Phép tương đương lôgic căn bản, phép tương đương lôgic căn bạn dạng 96.

Lý thuyết yêu cầu nhớ 96. B Dạng Toán Thường chạm mặt Phần 97. + Dạng 1. Gicửa ải bất phương trình mũ căn phiên bản trả về phương thức về cùng 1 cơ số 97. + Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ 99. + Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình log căn bản trả cách tiến hành về thuộc cơ số 102. + mẫu 4. Gicửa ải bất phương trình log bằng cách thức để ẩn phụ 104. + mẫu 5. Bài toán lãi kép 105. C bài tập 108. §7 – Lôgarit 116 bao hàm các phương trình và mã phương trình tùy ý cùng thông số.

Dạng toán tần số 116. + Dạng 1. Phương trình có 1 nghiệm xuất xắc – Định lý 116 của Việt Nam. + Dạng 2. Không có lời giải nào hay đến phương trình – cách thức hàm số 121. + Dạng 3. Bất đẳng thức – phương pháp hàm 125. Bài bác tập bài xích tập 129. §8 – Đề cưng cửng ôn tập tầm thường 143.

Số siêng đề 1143. B số đề 2152.

cài đặt xuống tư liệu ..


Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu tất cả 166 trang, được chỉnh sửa bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng cân đối thuyết yêu cầu nhớ, các dạng toán thường chạm chán và bài xích tập từ luyện chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ với hàm số lôgarit.

Xem thêm: Chơi Game Đố Vui Hại Não Hay ❤️️Top 20 Trò Chơi Đố Vui Hack Não

MỤC LỤC: Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1. §1 – LŨY THỪA 1. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. Tính trị giá chỉ biểu thức 2. + Dạng 2. Rút gọn gàng biểu thức hệ trọng tới lũy vượt 3. + Dạng 3. So sánh 2 lũy thừa 4. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6. §2 – HÀM SỐ LŨY THỪA 11. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 11. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 11. + Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy vượt 11. + Dạng 2. Kiếm tìm đạo hàm của hàm số lũy quá 14. + Dạng 3. Đồ thị của hàm số lũy vượt 16. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 17. §3 – LÔGARIT 22. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 22. B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 23. + Dạng 1. đối chiếu 2 lôgarit 23. + Dạng 2. Công thức, giám sát và đo lường lôgarit 24. + Dạng 3. đối chiếu biểu thức lôgarit theo những lo-ga-rit cho trước 26. + Dạng 4. Xác minh 1 số nguyên dương tất cả bao lăm chữ số 27. + Dạng 5. Tổng hợp biến hóa lôgarit tạo thêm 28. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 33. §4 – HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT 46. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 46. B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 48. + Dạng 1. Tìm kiếm tập khẳng định 48. + Dạng 2. Tính đạo hàm 50. + Dạng 3. Giá trị bự nhất cùng trị giá bé xíu nhất 53. + Dạng 4. Các bài toán liên tưởng tới đồ dùng thị 53. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 57. §5 – PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 66. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 66. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 66. + Dạng 1. Gicửa ải phương trình nón căn bản, phương thức đưa về cùng cơ số 66. + Dạng 2. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức đặt ẩn phụ 68. + Dạng 3. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức lôgarít hóa 71. + Dạng 4. Gicửa ải phương trình lôgarit căn bản, phương thức đưa về thuộc cơ số 72. + Dạng 5. Gicửa ải phương trình lôgarít bằng cách thức đặt ẩn phụ 74. + Dạng 6. Gicửa ải phương trình mũ cùng lôgarít bằng phương pháp thức hàm số 76. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 80. §6 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 96. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 96. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 97. + Dạng 1. Gicửa ải bất phương trình nón căn bản, cách thức đưa về thuộc cơ số 97. + Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình mũ bằng phương pháp thức để ẩn phụ 99. + Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình logarit căn bản, phương pháp đưa về cùng cơ số 102. + Dạng 4. Gicửa ải bất phương trình lôgarit bằng phương pháp thức đặt ẩn phụ 104. + Dạng 5. Bài toán lãi kép 105. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 108. §7 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CÓ CHỨA THAM SỐ 116. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 116. + Dạng 1. Phương trình gồm nghiệm đẹp nhất – Định lý Viét 116. + Dạng 2. Phương trình ko có nghiệm đẹp nhất – phương pháp hàm số 121. + Dạng 3. Bất phương trình – cách thức hàm số 125. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 129. §8 – ĐỀ TỔNG ÔN 143. A ĐỀ SỐ 1 143. B ĐỀ SỐ 2 152.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push();

cài tài liệu

#Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #lôgarit #Nguyễn #Hoàng #Việt


#Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #lôgarit #Nguyễn #Hoàng #Việt Tổng hợp: x-lair.com